3 Mayıs 2007 Perşembe

BİZİM ARILIKTA MEVSİMİN İLK ZİFAF UÇUŞU GERÇEKLEŞTİ

MEVSİMİN İLK ANALARI ÇIKMIŞ DURUMDALAR.
İLK ZİFAF UÇUŞLARI GERÇEKLEŞTİ
DÖL BORUSUNDA BAZI ARICILARIN GÖZLEMLEYEBİLDİKLERİ KOPULASYON ORGANI DİYE İSİMLENDİRİLEN ERKEK ARININ SPERM KESESİ PARÇALARININ GÖRÜNÜMÜ
ANA ARININ BESLENMESİ VE DANS HAREKETLERİ İLE KOLONİYE HAKİMİYETİNİ SAĞLAMA ÇALIŞMALARI.
ÇOK YAKIN ZAMANDA YUMURTA ATACAĞA BENZİYOR. ALINAN DÖL KAPASİTESİNE GÖRE ANA ARILAR DAHA ERKEN YUMURTA ATIYOR. YUMURTA ATMAYI ÇABUKLAŞTIRAN BİR BAŞKA ETKENDE MEVSİMİN ANA DÖLLENMESİ İÇİN EN İDEAL GÜNLERİNDE BU İŞİN GERÇEKLEŞMESİ. ERKEK ARI POPULASYONU CİVARDA NE KADAR AZ İSE, O KADAR YUMURTLAMA SÜRESİ UZUYOR. AYRICA DÖLLENME SÜRESİDE UZUYOR.

ANA MEMELERİNDEKİ BU GÖSTERİŞLİ DURUMUN ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLAYAN ETKENLERİN EN BAŞINDA BÖLGEDEKİ POLEN AKIŞININ VE NEKTAR AKIŞININ YOĞUN OLDUĞU İLKBAHARIN DOĞAL OĞULLARA İZİN VERDİĞİ DÖNEM OLMASINDAN KAYNAKLANIYOR.

NESLİN DEVAMINI GERÇEKLEŞTİRECEK OLAN ANA ARININ KORUNMASINA YÖNELİK İŞÇİLERİN DURUMU GÖRÜLÜYOR.
BEŞ KABUL EDİLMİŞ LARVADAN ELDE EDİLECEK ANALARIN MEMELERİNİ GÖRÜYORUZ. yANLARDA İSE KABUL GÖRMEMİŞ LARVALARIN YÜZÜKLERİ VAR.

SARI AKASYA RESİMLERİ

2 Mayıs 2007 Çarşamba

Şile ve Civarının (İstanbul) Flora ve Vejetasyonu adlı yüksek lisans tezi

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ŞİLE VE CİVARININ (İSTANBUL)
FLORA VE VEJETASYONUYalçın SEZER
(Biyolog)YÜKSEK LİSANS TEZİ
BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
DANIŞMAN
Doç. Dr. Celâl YARCI
İSTANBUL 2006T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ŞİLE VE CİVARININ (İSTANBUL)
FLORA VE VEJETASYONUYalçın SEZER
(Biyolog)
(141100620030478)YÜKSEK LİSANS TEZİ
BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
DANIŞMAN
Doç. Dr. Celâl YARCI
İSTANBUL 2006ÖNSÖZ
Ülkemiz dünya üzerindeki konumu dikkate alınacak olduğunda, iklimsel ve jeolojik yapısı ile bitkilerin gelişmesine çok elverişli bir konum içerdiği anlaşılır. Farklı bölge özelliklerini bir arada taşıyan ülkemizdeki, bitki çeşitliliği de paralel olarak artmıştır. Bu denli zengin floraya sahip olduğumuz halde, bitkiler tam anlamı ile tanınamamaktadır. Bitki zenginliği ülkemiz için büyük bir kazanç olmasına rağmen, bu konuda çalışmalar tam değildir. Ülkemizdeki bitkilerin daha iyi açıklanabilmesi için, daha fazla çalışmalara gerek vardır.
İstanbul gibi dünyaya açılan büyük bir kapı niteliğinde olan bir yerin, yüzölçümü olarak en büyük ilçelerinden biri olan Şile ilçesinin flora ve vejetasyon çalışmasını yapmak yada yapmaya çalışmak bize son derece keyif verdi.
Çalışmamız araştırma bölgesine üç yıl boyunca yapmış olduğumuz, arazi çalışmalarına dayanmaktadır. Bu süreç içerisindeki sıkıntılı ve zorlu günler artık geride kaldı. Çalışmamızın sona erdiğini görmek bize mutluluk vermekte. Ülkemiz araştırıcılarına yardımcı olabilecek olan bir çalışma yapabildiğimiz için mutluyuz.
Bir nehrin denize ulaşmak istediği gibi, biz de emellerimize ulaşma çabası içerisinde çalışmalarımızı bitirmiş bulunmaktayız.
Tüm çalışma süresince yardımlarını benden esirgemeyen, beni destekleyen, zor zamanlarımda yanımda olan, beni daima pozitif yönde destekleyen, kendilerinden feyiz aldığım pek kıymetli hocam Doç. Dr. Celâl YARCI’ya şükranlarımı sunuyorum. Başarı söz konusu ise kendilerine aittir. Kendileri ile çalışmanın mutluluğunu, bana kazandırdıkları bilimsel yaklaşımlardan ömür boyu yararlanacak ve kendileri ile çalışma imkanına sahip olmanın gururunu ömür boyu taşıyacağım.

Tüm çalışmalarım sırasında bana yardımcı olan hocalarım Prof. Dr. Ali ÇIRPICI’ya, Prof. Dr. Memduh SERİN’e , Prof. Dr Meral ÜNAL’a, Prof. Dr. Sabri SÜMER’e, Dr. İlker ÖZYİĞİT’e, Dr. Zeki SEVEROĞLUN’a, Araştırma görevlisi arkadaşlarım Uz. Bio. Volkan ALTAY’a, Uzm. Bio. Mustafa KESKİN’e, Uzm. Bio. Uğur YAKA’ya, toprak tahlilleri konusunda yardımda bulunan İstanbul Park ve Bahçeler Müdürlüğü Tahlil Lab. Elemanlarına ve özellikle de Kimya Mühendisi sayın Refiye ERKEL’e, Şile Orman İşletme Müdürlüğü elemanlarına, Şile Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim ATASOY’a, her konuda desteklerini benden esirgemeyen annem Hatice SEZER ve babam Mustafa SEZER’ e, misafirperver ve yardımsever Şile Köylülerine, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

EYLÜL,2006 Biyolog Yalçın SEZER.

İÇİNDEKİLER


SAYFA

ÖNSÖZ........................................................................................................i

İÇİNDEKİLER...........................................................................................iii

ÖZET...........................................................................................................v

ABSTRACT................................................................................................vi

YENİLİK BEYANI...................................................................................vii

KISALTMALAR.......................................................................................viii

TABLO LİSTESİ.......................................................................................ix

HARİTA LİSTESİ……………………………………………………….x

BÖLÜM I. GİRİŞ VE AMAÇ...................................................................1

I.1.GİRİŞ........................................................................................1
I.2.AMAÇ.......................................................................................2

BÖLÜM II. BÖLGENİN TANIMI

II.1. TOPOGRAFYA....................................................................3
II.2 JEOLOJİK YAPI..................................................................7
II.3. TOPRAK YAPISI.................................................................9
II.4. İKLİM....................................................................................13
II.5. GENEL BİTKİ ÖRTÜSÜ....................................................18

BÖLÜM III. MATERYAL VE YÖNTEMLER......................................21

III.1. FLORA.................................................................................21
III.2. VEJETASYON....................................................................21
III.3.TOPRAK VE ANALİZ YÖNTEMLERİ...........................22

BÖLÜM IV. BULGULAR........................................................................23
IV.1. FLORA.................................................................................23
IV.2. VEJETASYON.....................................................................89


BÖLÜM V. TARTIŞMA VE DEĞERLENDİRME...............................102

BÖLÜM VI. SONUÇ.................................................................................108

KAYNAKLAR...........................................................................................110

ÖZGEÇMİŞ...............................................................................................113
ÖZET2003-2006 yılları arasında gerçekleştirilmiş olan bu çalışmada, Şile’nin (İstanbul) flora ve vejetasyonu ortaya konmuştur.

Araştırma bölgesi yaklaşık 736 km 2 alan olup, tamamı, A2(A) karesi içinde yer almaktadır.
Bu çalışma sonucunda, 79 adet familya ve 256 adet genusa mensup olmak üzere, toplam olarak 440 adet takson tesbit edilmiştir. Bu taksonlardan 3’ ü Pteridophyta, 437’si Spermatophyta gruplarına dahildirler. Spermatophyta grubu taksonlardan 2’si Gymnospermae, 435’i ise Angiospermae üyesidirler. Angiospermae üyelerinin de, 365’i Magnoliopsida / Dicotyledoneae, 70’i ise, Liliopsida / Monocotyledoneae gruplarına dahildirler. En fazla takson ile temsil edilen familyalar; Fabaceae 59 (% 13.4), Poaceae 46 (% 10.5), Asteraceae 45 (% 10.2), Lamiaceae 33 (% 7.5 ) ve Rosaceae 25 (% 5.7) olarak belirlenmiştir. Endemik taksonların sayısı ise, 7’dir.

Çalışmanın, BRAUN-BLANQUET yöntemiyle gerçekleştirilmiş bulunan vejetasyon bölümünde ise, bölge vejetasyonunun, 3 farklı tipten meydana geldiği ortaya konulmuştur: Orman vejetasyonu; Carpinus orientalis-Erica arborea Quézel, Barbéro, Akman, 1980 ve Fago orientalis- Quercetum ibericae Sezer & Yarci Ass. Nov. birliklerinden; çalı vejetasyonu, Phillyrea latifolia-Laurus nobilis Quezel, Barbéro, Akman, 1980 birliğinden; kumul vejetasyonu ise, Cakilo euxinae-Salsoletum ruthenicae Vicherek 1971 birliğinden meydana gelmektedir. Fago orientalis- Quercetum ibericae Sezer & Yarci Ass. Nov. birliği, bilim dünyası için yenidir. Çayır vevetasyonu ise, antropojenik etkilerle çok fazla tahrip olmasından dolayı, sintaksonomik analizi yapılamamaktadır.

ABSTRACT


The flora and the vegetation of Şile (Istanbul) were found out in this study that carried out between 2003 and 2006.
The study area is about 736 km2 and it is located within A2(A) square. The end of the study, totally 440 taxa that belonging to 256 genera and 79 families were found out. Three of these taxa belong to Pteridophyta whilst 437 taxa belong to the Spermatophyta groups. Two taxa are Gymnospermae members whilst 435 taxa are Angiospermae members which are belong to Spermatophyta. 365 taxa are within Magnoliopsida / Dicotyledoneae whilst 70 taxa are within Liliopsida / Monocotyledoneae among the Angiospermae members. The families that represent with the most taxa are fixed as follows: Fabaceae 59 (13.4%), Poaceae 46 (10.5%), Asteraceae 45 (10.2%), Lamiaceae 33 (7.5% ) ve Rosaceae 25 (5.7%). The numbers of the endemic taxa are seven.
In the vegetational part of the study that carried out by means of the BRAUN-BLANQUET method, it is found that the vegetation of the area consists of three types. The forest vegetation, shrub vegetation and littorale vegetation. The first vegetation consist of two associations: Carpinus orientalis-Erica arborea Quézel, Barbéro, Akman, 1980 and Fago orientalis- Quercetum ibericae Sezer & Yarci Ass. Nov.; the shrub vegetation consists of Phillyrea latifolia-Laurus nobilis Quezel, Barbéro, Akman, 1980 association.The littorale vegetation consists of Cakilo euxinae-Salsoletum ruthenicae Vicherek 1971 association. Fago orientalis- Quercetum ibericae Sezer & Yarci Ass. Nov. association is new fort he scientific world. The syntaxonomical analysis of the grassland vegetation was not able to carry out because of the anthropogenic degenerations

YENİLİK BEYANI
Bu çalışma, Şile’nin flora ve vejetasyonunu ortaya koyan ilk çalışma olma özelliği taşımaktadır. Dolayısıyla, Şile’nin flora ve vejetasyonu, ilk defa bu çalışma ile ortaya konulmaktadır. Araştırma bölgesinde daha önce tespit edilmemiş Fago orientalis- Quercetum ibericae Sezer , Yarci Ass. Nov. Birliği de ilk defa tarafımızdan bulunarak isimlendirilmiştir.Eylül, 2006 Danışman Öğrenci
Doç. Dr . Celâl YARCI Yalçın SEZER


KISALTMALAR
Av.-Sib. El : Avrupa-Sibirya Elementi
Akd. El. : Akdeniz elementi
D. Akd. El. : Doğu Akdeniz Elementi
İr.-Tur. El. : İran-Turan elementi,
Ph : Fanerofit
Ch : Kamefit
H : Hemikriptofit
G : Geofit
Th : Terofit
Y.S. : Yalçın SezerTABLO LİSTESİTablo 1.a : Şile ilçesi’ne ait meteorolojik veriler.
Tablo 1.b : Şile ilçesi ombro-thermic diyagramı.
Tablo 2 : Carpinus orientalis-Erica arborea Quézel, Barbéro, Akman, 1980 Birliği
Tablo 3 : Fago orientalis- Quercetum ibericae Sezer , Yarci Ass. Nov. Birliği (Holotip kuadrat No: 25)
Tablo 4 : Phillyrea latifolia-Laurus nobilis Quézel, Barbéro, Akman, 1980 Birliği
Tablo 5 : Cakilo euxinae-Salsoletum ruthenicae Vicherek,1971 Birliği
HARİTA LİSTESİHarita 1: Şile ilçesi siyasi ve topoğrafik haritası
Harita 2: Şile ilçesi jeoloji haritası.
Harita 3: Şile ilçesi jeomorfoloji haritası.BÖLÜM I
GİRİŞ


Yüzölçümü itibariyle, dünyanın 32. büyük ülkesi olan Türkiye, 780.576 km2’lik yüzölçümüne ve farklı karakterde toprak çeşitlerine sahiptir. Aynı zamanda farklı karakterde iklim tiplerini de göstermesinin doğal bir sonucu olarak, oldukça zengin bir floraya sahiptir. Son yapılan araştırmalara göre, ülkemizde 10.500'e yakın çiçekli bitki taksonu olduğu tespit edilmiştir.
Şile ilçesi, gerek iklim, gerekse arazinin topoğrafik yapısı yönünden, Akdeniz ve Karadeniz Bölgelerinin özelliklerini birlikte göstermektedir. Kuzey kesimleri Karadeniz iklimi etkisi altındadır. Güney kısımlar ise, Akdeniz iklimine yakınlık göstermektedir. Öyle ki, bulgularımıza göre, araştırma bölgesinde dağılım gösteren bitkilerden, 61 adedi Avrupa-Sibirya orijinli iken, 84 adedi de, Akdeniz ve Doğu Akdeniz orijinlidirler.
Diğer bir ifade ile, ilçenin, Karadeniz kıyılarında, nemli ve yağışlı serin, oseanik (okyanusal) iklim, güneye indikçe ise, lokal olarak, Akdeniz ikliminin etkisi kendini hissettirmektedir.
Bu topoğrafik ve klimatolojik çeşitlilik, kendini bitki örtüsünde de göstermektedir.
Bir kıyaslamaya olanak sağlayabilmek için, bazı ülkelerin sahip oldukları toplam bitki türü sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Almanya : 2600 tür.
İsveç : 2100 tür.
Mısır : 2000 tür.
Moğolistan : 1800 tür.


Şile ilçe sınırları dahilinde zengin bir flora söz konusu olduğu halde, yeteri kadar inceleme yapılmamıştır. Bu eksikliğin giderilmesine, bir ölçüde yardımcı olmak için bu araştırmayı yapmış bulunmaktayız. Şile ilçesi sınırları dahilinde farklı fitocoğrafik bölgelerin kesişmesi ve etkilerinin görülmesi, bunun sonucu olarak, farklı orijinli elementleri bulundurması, kanımızca, bu bölgenin geniş çapta ele alınmasını, zorunlu hale getirmiştir.


AMAÇ

Bu çalışmanın amacı aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.
1. Şile ilçe sınırları dahilinde doğal dağılım gösteren bitki taksonlarını, flora listesi halinde sunmak.
2. Şile ilçe sınırları dahilinde dağılım gösteren bitki örtüsünün sintaksonomik analizini yapmak ve vejetasyonu birlikler halinde sınıflandırmak.
3. Bu bitki birliklerinin, iklim ve toprak şartları bakımından yetişme koşullarını ortaya koymak.
4. Öncelikle Kocaeli yarımadası olmak üzere Türkiye florası ve Türkiye vejetasyonuna katkıda bulunmak.
5. Bölge vejetasyonunun korunması için, öneriler sunmak.


BÖLÜM IIBÖLGENİN TANIMI

II.1. TOPOĞRAFİK ÖZELLİKLERİ
Araştırma bölgesi olan Şile, İstanbul iline bağlı bir ilçedir. Türkiye’nin kuzeybatısında, Marmara bölgesinin kuzeydoğusunda, Kocaeli yarımadasının Karadeniz kıyısında yer alır.
Başlangıç meridyeni (Greenwich)’e göre 29o 40’ doğu boylamı ve 41o 10’ kuzey enlemi üzerindedir. İlçenin doğusunda Kocaeli ilinin Kandıra, güneyinde yine Kocaeli ilinin Gebze, güneybatısında İstanbul’un Kartal ile Ümraniye, batısında İstanbul’un Beykoz ilçeleri, kuzeyinde ise Karadeniz bulunur. İlçe alanı 736 km2dir. Bu durumu ile Türkiye’nin total yüzölçümünün, yaklaşık olarak % 0.1 'ini oluşturmaktadır (Şekil 1).
Şile ilçesi akarsular bakımından oldukça zengindir. Bunu, Kocaeli Yarımadasındaki Genç-Alpin tektonik hareketlere dayandırabiliriz. Bu nedenle ilçede de meydana gelen, son yükselmeler neticesi, akarsular yataklarını derine doğru kazarak örtüden temele gömülmüşlerdir. “V“ şekilli derin vadiler oluşturmuşlardır. Serçe tepe-Aydos dağı hattında yarımadada meydana gelen NW-SE yönlü yükselmeye de dayalı olarak ilçenin tüm akarsuları eğime bağlı olarak gelişmişler, kuzeye, Karadeniz’e doğru yönelmişlerdir. Bu sebepten Şile ilçesinde, ağaç dallarına benzeyen dandritik drenaj tipi gelişmiştir. Bunun yanı sıra, formasyon sınırlarına karşılık gelen zayıf direnç sahalarında veya Kuzey Anadolu Fayına verev olarak gelişmiş NW-SE yada NE-SW hatlar boyunca oluşmuş ikincil kırıklara oturmuş akarsular ise, Göksu vadisinde ve Heciz vadisinde yer yer kafesli drenaj tipi gösterirler. Karstik alanlarda, örneğin Hacılı-Osmanköy çevrelerinde kısmen bozulmuş drenaj tipi gözlenir. Bir de aynı yönde ve muntazam eğime sahip yamaçlar üzerinde görülen paralel drenaj tipi örneklerini ise Karakiraz-Sofular köyleri arasında kalan kıyı kesiminde izlemek mümkündür.
Bu özelliklere dayalı olarak gelişmiş; dandritik, kafesli, bozulmuş ve paralel drenaj tipi arz eden, Şile ilçesi akarsuları aynı zamanda genç akarsulardır (ERTEK ve Ark., 1998).
Şile ilçesinin başlıca akarsularını, Türknil Nehri (Şile Suyu), Kabakoz Deresi, Göksu Deresi ve Ağva Deresi oluşturur. Bunlar devamlı akarsular olup, yataklarında her mevsim su bulundururlar. Ayrıca, batıdan doğuya doğru Karakiraz Dere, Taşlı Dere, Uzun Dere, Doğancılı Dere, Sadıklı Dere, Sofular Deresi, Çamaşır Dere, Yunuslu Dere, Mahmut Dere, Köymeşesi Dere, Haydarlı Dere, Pelitli Dere ve Kadırga Deresi gibi akarsular ise, yataklarında yağışlı dönemlerde su bulunduran mevsimlik akarsulardır. Bu dereler, Şile ilçesinde kaynaklarını güney ve orta (Göksu ve Ağva Dereleri Hariç) kesimlerden alıp, Karadeniz’e ulaşan akarsulardır. Bunların yanında, Ömerli Barajına su gönderen Riva Deresi kollarından Kara Dere ile Kömürlük Deresi, ilçenin diğer geçici ve mevsimlik iki akarsuyudur. Akışları doğudan batıya Ömerli Baraj gölüne doğrudur.
Şile ilçesi, Kocaeli yarımadasının kuzeydoğu kesiminde yer alması ve üzerinde yer aldığı yarımadanın batı devamının Trakya’da uzanmasından dolayı, bazı batılı araştırıcılar tarafından, “Thrazisch-Bithynische Flache” diye adlandırılan bu saha Türk Coğrafyacıları tarafından “ Trakya-Kocaeli Penepleni” olarak bilinir. Şile ilçesi tümü ile inişli-çıkışlı dalgalı görünüm arz eden peneplen arazisi üzerinde yer alır. Üzerinde Kayalıkuyu Tepe (411m), Küpeliler Tepe (426 m) ve 480 m’lik Elmalı Tepe (Şile ilçesinin en yüksek tepesidir) gibi belirgin tepeler dışında, Şile ilçesinde ortalama yükselti, 126.22m olan alçak platoluk bir sahadır. İlçedeki genel morfolojik karakteri; Karadeniz’e açılan akarsularla yarılmış genç vadiler ile, alçak sırtlar ve yükseltisi fazla olmayan tepeler oluşturur. İlçe arazisinin yarıdan biraz fazlası olan % 51.7’lik bölümü 100-200 m’ler arasındaki yükselti basamağı üzerinde bulunur. % 36.9 oranı ile ikinci sırada 0-100 m’ler arasındaki yükselti basamağı gelir. % 9.8 oranı ile 200-300 m’ler. % 1.4 oranı ile 300-400 m’ler üçüncü ve dördüncü sıradaki yükselti basamaklarıdır. Kümülatif olarak, alüvyal tabanlar, plajlar ve özellikle platoluk sahadan oluşan bu alan 736 km2lik Şile ilçesinin toplam alanının 734.56km2 sini ve oran olarak da, % 98.8’ini kaplarlar. Beşinci ve son sırada kalan % 0.2 lik oran ve 1.44 km2 alan ise, ilçenin belirgin tepelerini oluşturur. Bunlar Çatalca-Kocaeli Penepleni üzerinde yükselen ve yüksek kesimlerde yer alan aşınım artığı tepelerden monadnoklara karşılık gelirler (Şekil 1).
İlçede arazinin genel eğimi, güneyden kuzeye yani kıyıya doğrudur. (% 1-6) Genel olarak: gerek örtü gerekse temel arazi üzerinde dandritik drenaj hakimdir.
İlçedeki mağaralar da önem arz eder. Türkiye’de karstlaşmaya uygun kireçtaşı arazisinin yayılış alanı en fazla olan kesimi, bir kuşak dahilinde gelişmiş olan Güney Anadolu’daki Toros Dağlarıdır. Karstik dinamik süreçlerin elverişliliğinden dolayı bilhassa mağaralar, bu kuşak içinde daha fazla oluşup, gelişmişlerdir. Ayrıca Güneydoğu Anadolu, Orta Anadolu’da Konya Havzası, Kuzey Anadolu’da ise Küre Dağlarında, bilhassa Zonguldak ve Kastamonu çevreleri diğer belirgin ve öneme değer mağara alanlarıdır. Kocaeli Yarımadasında kireçtaşı Toroslarda ve Küre Dağlarında olduğu gibi bir kuşak halinde süreklilik arz etmez. Buna rağmen Kocaeli Yarımadasında ve özelliklede Şile ilçesinde karstlaşma ve buna bağlı olarak da mağaralaşma (yağış, yükselti, litoloji, yapı ve sıcaklık gibi) süreçlerinin, bir kuşak şeklinde karstlaşmanın geliştiği yereylere oranla kısmen yeterli olmasından dolayı, büyük ölçekte ve fazla uzun olmamakla birlikte birçok mağara ve in yer alır. Şile ilçesinde öneme haiz ve bahsi geçen süreçlere uygunluk gösteren mağaralar şunlardır: Sofular mağarası, Meşrutiyet Mağarası, Meşrutiyet Yarığı, Meşrutiyet Deliği, Ekşioğlu Mağarası, Karabeyli İnleri, Sığır Çopulu Mağarası, Gölcük İni, Radıç Çopulu, Eski Köy-yeri Mağarası, Yukarı Kışla Mağarası, İnkese Mağarası, Suçıkan Mağarası, Soğuksu Mağarası, Gürlek Mağarası, Gökmaşlı Mağarasıdır.
Ortalama yükseltisi 126 m olan alçak plato üzerinde gelişmiş bu 20’ye yakın mağaranın yanı sıra, Şile kıyılarında denizel süreçlerinde katkısı ile gelişmiş birçok deniz mağarası ve deniz ini de mevcuttur.

II.2. JEOLOJİK YAPI

Şile ilçesinde Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Zamana ait tortul oluşumlar bulunur. Birinci Zaman Devoniyen (günümüzden 400 milyon yıl önce), İkinci Zaman Trias (230 milyon yıl önce) ve Kretase (135 milyon yıl önce), Üçüncü Zaman Paleosen (63 milyon yıl önce), Eosen (48 milyon yıl önce) ve Neojen (günümüzden 15 milyon yıl önce) ile Dördüncü Zaman (günümüzden 1 milyon yıl önce) ise Pleistosen ve Holosen ile temsil edilir. Ayrıca Üst Kretase , yaşlı bir volkanizma mevcuttur. Formasyonlar Alpin ve Hersiniyen hareketlerden etkilenmiştir. İlçede ekonomik yönden önemli olarak kil, slisyum ve linyit çıkarılır. Yapı taşı olarak Üst Kretase ve Devoniyen’in kireçtaşları kullanılır (ERTEK ve Ark., 1998).
Şile ilçesi maden bakımından zengindir. İlçenin batısındaki geniş ve derin Neojen havzası kil-kaolen, döküm kumu, kuvars kumu ve linyit ihtiva eder. Burası Türkiye’nin önemli endüstriyel hammadde içeren havzalarından biridir. Ayrıca çimento hammaddesi için puzolan (tras) ocakları işletilmektedir. Satmazlı köyü yakınlarında barit madeni vardır. Kızılca Köyü plajında ise madenli deniz kumlarına rastlanır. Hacılı-Tepemanayır arasında malakit (Bakır madeni) işletilmektedir. İlçede inşaat taşı olarak Üst Kretase yaşlı beyaz kireçtaşları ile Devoniyen yaşlı gri-mavi kireçtaşları kullanılır. Beyaz kireçtaşlarında açılmış ve önceleri kullanılmış eski kireçtaşı ocaklarına ilçenin birçok yerinde rastlanır. Ahmetli köyü güneyinde Devonien kireçtaşlarının kullanıldığı bir mıcır ocağı bulunur.
Bunlar içinden, ülke çapında önemli bir rezerv gösteren; kil, kaolen, kuvars kumu, ve döküm kumu bulunmaktadır. Türkiye kil ihtiyacının % 90’ ını Şile ilçesi karşılamaktadır.II.3. TOPRAK YAPISI

Şile’de bulunan toprakların oluşumunda daha çok toprağı oluşturan aktif faktörlerden iklim ve vejetasyon etkili olmuştur. İlçedeki iklimi ılıman, orta derecede yağış alan (700-800 mm) ve iyi drenaj koşullarına sahip zonal topraklardan kahverengi orman toprakları ile kireçsiz kahverengi topraklar gelişmişlerdir. Topoğrafik faktörler, drenaj ve ana materyal ile litolojiye bağlı olarak kıyı kesiminde intrazonal topraklardan kumullar ve plaj kumları uzanır. Horizonlaşma göstermeyen genç topraklar sınıflamasına giren azonal topraklardan alüvyal topraklara ise, vadi tabanlarında rastlanır.
Şile ilçesinin topraklarının çoğunluğunu, kahverengi orman toprakları oluşturur. Bunun alanı 644.08 km2 olup, toplam alanın % 88 kadarıdır.
Kahverengi orman toprakları, Kocaeli Yarımadasının kuzeybatı kesiminde hakim toprak tipidir. Bu topraklar nemli-ılıman iklim bölgelerinin topraklarıdır ve üzerlerinde daha çok kışın yapraklarını döken Meşe, Gürgen, Kestane, Kayın gibi yayvan yapraklı ağaçlar gelişmiştir. Humusun alttaki toprak katları ile iyice karışmış olması, dolayısı ile besin maddelerinin toprak içinde kolaylıkla dolaşabilme imkanı bulabilmeleri, kahverengi orman topraklarını bitki yetişmesine elverişli kılmıştır. Şile’nin doğusunda kalan kesimde, yer yer volkanik arazi fakat büyük bir kısmıyla kalkerler, batı kesimde ise arkoz, grovak, şist ve kuvarsitler, kısmen de volkanik kayalar üzerinde gelişmiş bu toprak tipi, killi bir yapıya sahiptir. Bu bakımdan, su tutma kapasiteleri, kireçsiz kahverengi toprak sahalarına oranla daha yüksektir. Bununla beraber Kocaeli Yarımadasının kahverengi orman toprakları ile kaplı sahaları, kireçsiz kahverengi orman sahalarının özellikle kuzeydoğu (Şile doğusu) kesiminden daha az yağış alır. Aynı zamanda yağışlar da sağanak karakteri taşır. Bu iki toprak tipinin yayılış sahalarında toprak nemi açısından mevcut denge bu duruma bağlanabilir. Bölgenin kuzeydoğu kesiminde (Şile doğusunda) kireçsiz kahverengi toprakların kumlu yapıları dolayısı ile ortaya çıkan su tutma kapasitelerinin zayıflığını, bu bölgedeki yağışların fazlalığı; kuzeybatı kesimindeki (Şile çevresindeki) nisbi yağış azlığını ise, buradaki yaygın kahverengi orman topraklarının killi yapıları sebebi ile su tutma kapasitelerinin fazlalığı telafi etmektedir. Beşeri tesirlerin görülmediği yerlerde, araştırma alanının kahverengi orman topraklı sahaları, nemli ormanlarla örtülüdür.
Şile ilçesindeki gerek kahverengi orman toprakları sahalarında, gerekse kireçsiz kahverengi topraklar sahalarında kimyasal aşınım orta değerde, mekanik çözülme zayıf, don etkinliği belirsiz, yüzeysel sellenme orta değerde, rüzgarın şekillendirici faaliyeti zayıf değerler gösteren süreçlerdir. Bu değerlere dayanarak Şile ilçesi Türkiye’deki morfoklimatik bölgeler içinde “Karadeniz Maritim” bölgesi dahilinde kalır (ERTEK ve ARK., 1998)..
Şile ilçesinde, yine her iki toprak tipinin görüldüğü yerlerde, orta derecede erozyonlu topraklar hakimdir. Burada özellikle orman açmaları ve orman yangınları ile son yıllarda kuvvetli yüzey erozyonu ve oluk erozyonu hakimdir. Kumlu yapıları dolayısı ile kireçsiz kahverengi toprakların bir kısım sahalarında ise kuvvetli erozyona uğramış topraklarda yer yer yarıntı erozyonu söz konusudur.
Şile ilçesi topraklarında kireçsiz kahverengi toprakların alanı ise 51.25 km 2 olup, tüm ilçe alanının % 7 sini oluştururlar.
Zonal toprak tiplerinden kireçsiz kahverengi topraklarının Şile ilçesinde işgal ettikleri yerlerde kış sıcaklıkları 3-5 oC, yaz sıcaklıkları 20-22 oC arasında değişir. Yıllık yağış tutarı, kahverengi orman toprakları sahalarına nispetle biraz daha fazla olup, 800-1000 mm civarındadır. İyi drenaj şartlarına sahip, Orta Kuşağın ılıman iklim karakteri ile kireçsiz kahverengi toprakların geliştikleri sahada ana kayayı büyük kısmıyla kil, kum, gre, marn ve çakıllar ile fliş formasyonu oluşturur. Bu toprakların bulunduğu arazinin eğimi, plato sahalarında % 5-15, tepelik yerlerde ise % 15’in üzerindedir.
Kireçsiz kahverengi topraklar kapsadıkları orta derecedeki organik madde dolayısıyla bitkilerin yetişmesine elverişli bir ortam oluştururlar. Elverişsiz pH nispetleri, besin maddelerinin bitkiler tarafından kullanılmasını güçleştirirlerse de, bölgenin oldukça yağışlı olması bu durumu telafi eder. Mekanik yapıları bakımından kireçsiz kahverengi topraklar, tınlı topraklar sınıfına girerler. Dolayısıyla bu topraklarda kum nispeti kilden fazladır. Gevşek ve taneli tekstürleri sebebi ile su tutma kapasiteleri zayıf olduğundan buharlaşmaya elverişli zemin teşkil ederler. Bu açıdan, yağışların az ve sağanak karakterinde olduğu, yazın sıcaklıkların yüksek değerlere eriştiği yerlerde kireçsiz kahverengi topraklar bitki örtüsü için bir dezavantajdır. Bu toprakların geniş yayılış gösterdiği Ağva çevresindeki kesimde, özellikle bu yerlerdeki Karadeniz tesirine açık yerlerde oldukça bol ve sağanak karakterinde olmayan yağışlar, aynı zamanda yüksek değerlere erişmeyen yaz sıcaklıkları, kireçsiz kahverengi toprakların, kumlu yapıları dolayısıyla bitkiler için oluşturduğu olumsuzlukları kısmen giderir. Adacıklar halinde de olsa, nemli ormanın tahrip edildiği yerlerde kurakçıl karakterli olan maki elemanları da yayılış gösterirler.
İlçede üçüncü sırada, akarsu vadileri boyunca uzanan taban arazilerini oluşturan ve kum, kil, silt ve ayrıca çakıllardan meydana gelmiş materyallerle temsil edilen alüvyal topraklar bulunur. Eski taban parçaları ve özellikle akarsu taraçaları üzerinde de yer alan alüvyal toprakların alanı 22.95 km2 olup, tüm ilçe alanının yaklaşık % 3’ ünü oluşturur. Bunlar, ilçede tarım alanı olarak kullanılırlar.
Araştırma bölgesinde son olarak dördüncü sırada, Karadeniz kıyısında ve akarsu ağızlarında bulunan bataklık, sazlık, kumluk, plaj ve kumul alanlarındaki; özellikle kumlar ile temsil edilen hidromorfik alüvyal toprakları oluşturan topluca “kumullar” başlığında toplanan pedolojik unsurlar yer alır. Bunların alanı 8.55 km2 olup, tüm ilçe alanının yaklaşık % 1 ini oluştururlar.
Ayrıca, bir de ilçe alanının 9.17 km2 sini göl, gölet, baraj gölü alanları meydana getirmektedir. Büyük bir çoğunlukla alüvyal topraklardan oluşan grubu temsil eden topraklar, bugün bu göllerin suları tarafından kaplanmışlardır. Şile ilçesi göl alanları, tüm ilçe alanının yaklaşık % 1 ini oluşturur (ERTEK ve ARK., 1998).II. 4. İKLİM

Bilindiği gibi, bir bölgedeki bitki örtüsünün teşekkül ve gelişimi üzerine, toprak yapısı ile beraber, iklim de doğrudan etki eder. Araştırma bölgemizde, sıcaklık hiçbir zaman, bitki hayatını sınırlayacak ekstrem değerlere düşmediği için, vejetasyon üzerinde, yağış miktarı ve özellikle de rejimi, birinci derecede etkilidir.
Bir vejetasyona düşen yıllık yağış miktarı, önemli olsa da, bu yağışların, özellikle vejetasyon mevsimi boyunca ve süresince düşen miktarı önemlidir. Çünkü, bitkinin doğrudan yararlanabildiği yağışlar, vejetasyon mevsimine isabet eden yağışlardır. Vejetasyon mevsimi ise, bilindiği gibi, sıcaklığın, +10 oC’nin başlangıç ve bitişi arasındaki devredir. Çünkü çok açıktır ki, bitkiler, büyüme, çiçek açma, transpirasyon gibi faaliyetlerini, ancak bu sınırlar içerisinde sürdürebilmektedirler. Araştırma bölgesinde de, +10 oC’nin başladığı ay Nisan , bittiği ay Kasım ayıdır. Yani bölgede vejetasyon devresi yaklaşık olarak 240 gündür.
KÖPPEN (1931)’a göre, bir yerin iklimi, kendisinin önerdiği r=2(t+7) formülünden anlaşılabilir. Bu formüldeki “r“ nin değeri, 2(t+7) ‘den büyük ise,
o yer nemli iklime, küçükse, kurak step iklimine sahip demektir. Bu formülde, r: yıllık yağış miktarı (cm), t: yıllık ortalama sıcaklık (oC) tır. Şile ilçesinde ortalama yıllık yağış miktarı: r: 929.2 mm, yıllık ortalama sıcaklık: t ise, 13,72 oCdir.
92.92>41,44 olduğundan, araştırma bölgesi, nemli ve yağışlı iklime sahiptir.
Şile ilçesi, Akdeniz iklimi ile Karadeniz iklimi arasında “Geçiş İklimi” özelliği gösteren bir iklim tipine sahiptir. Thornthwaite (1948) sınıflamasına göre, tali tiplerden Marmara ikliminin yer aldığı saha üzerinde Akdeniz iklimine göre nispeten hafiflemiş yaz kuraklığı, daha az buharlaşma ve daha sık don etkili olmakta, kış aylarında normal kar yağışı, soğuk ve yağışlar etkin bulunmakta, bulutluluğun ve nisbi nemliliğinde daha fazla olduğu görülmektedir. Şilede, (31m) lik yükseklikte yer alan meteoroloji istasyonundaki ölçüme göre yıllık ortalama sıcaklık değeri 13.6 oC dir. Bölgedeki Kocaeli ve İstanbul-Göztepe değerlerine göre daha düşük bir değerdir. Sıcaklık değerleri, Ocak ve Şubat aylarında düşüktür. Ocak ayı ortalama sıcaklığı Şile’de ortalama 5.4 oC’dir. Göztepe’de biraz düşük olurken 5.0 oC, Kocaeli’nde biraz daha yüksek, 5.7 oC’dir. Temmuz ve Ağustos aylarında ise sıcaklık değerleri yüksektir. Ağustos ayı ortalama sıcaklığı Şile’de 22.7 oC’dir. Çevredeki meteoroloji istasyonlarında bu değer yüksek olup, Göztepe’de 23.4 oC, Kocaeli’nde 23.5 oC’dir. Bunlara dayanarak Şilede sıcaklık farkı 17.3 oC iken, Göztepe’de 18 oC, Kocaeli’nde 17.8 oC’dir.
1996-2005 yılları arasındaki meteorolojik verilere göre Şile’de en düşük ortalama sıcaklık Şubat 1997 tarihinde –7.7 oC , en yüksek ortalama sıcaklık Temmuz 2000 tarihinde +45 oC olmuştur.
İlçede yıllık ortalama yağış toplamı 600-1000 mm arasındadır. Bu değer, güneye doğru platoluk alanlarda 800-1000 mm arasında, güneydoğudaki belirgin reliefin bulunduğu (527 m’lik Hisar Tepe) gibi tepelik alanlarda ise 1000 mm’nin üstündedir. Yağışlı günlerin ortalama sayısı 125-150 gün arasında değişmektedir. Yağış fazlalığı sonbahar ve kışa, yağış azlığı yaza rastlamakla birlikte ilkbahar yağışları Akdeniz kıyılarındakinden daha kuvvetlidir. Sıcaklığın maksimum olduğu devre, yağışın minimum olduğu devreye denk gelmektedir. Aylık ortalama en az yağış Temmuz ayında, en fazla yağış Ekim ayında görülmektedir. Karla yağışlı günlerin sayısı en çok Ocak 2000 tarihinde 10 gündür. Kıyı kesimlerde karla örtülü gün sayısı 1-10 gün arasında iken, iç kesimlerde ve güney-güneydoğudaki yüksek kesimlerde 10-20 arasında değişmektedir. Donlu günlerin ortalama sayısı 10-30 gün, yıllık ortalama bulutluluk ise 5.5-7 değerleri arasındadır. Yıllık ortalama nisbi nemlilik: Karadeniz üzerinden gelen nemli hava kütlelerinin tesirlerine maruz kaldığından yüksek değerde olup ilçede % 70-80 arasında, Şile’de ise % 80.5 dir. Sahada hakim olan rüzgar yönü NE (Poyraz)’dır. Esme sayılarına göre 112 esme sayısı ile poyraz birincidir. Bunu yıl içinde 62 esme sayısı ile SW(Lodos) izler. Lodosun etkinliği kış ve ilkbahar aylarına rastlarken, hakim rüzgar poyrazın etkinliği özellikle yaz aylarıdır. İlçede hakim yönlü rüzgarlar kuzey sektör rüzgarlarıdır. Kuzeybatıdan esen karayel, kuzeyden esen yıldız ve bilhassa kuzeydoğudan esen poyraz Şile çevresini etkisi altında bulundurur. Söz konusu bu rüzgarlar önlerinde bir engel olmadığı için, kıyı kesiminde daha nemli ve daha sert bir iklime yol açarlar. Poyraz yaz sıcaklığının tesirini azaltıcı, kısmen serinlik ve kışında ayaz getirir. Şiddetli esen poyraz rüzgarları ve batıdan gelen siklonik (gezici) rüzgarlar sağanak yağışlara neden olurlar. Ayrıca bunlar, denizde büyük dalgaların oluşmasına neden olurlar. Genelleştirildiğinde Aralık- Mayıs dönemindeki yılın ilk altı aylık döneminde güney sektörlü rüzgarlar, Haziran-Kasım dönemindeki ikinci altı aylık döneminde ise kuzey sektörlü rüzgarlar Şile’de hakimdir. En yüksek aylık ortalama deniz suyu sıcaklık değeri Ağustos ayında 22.8 oC’dir.
Şile’de Mayıs-Eylül dönemini kapsayan deniz sezonunda ve buna dayanan deniz turizmi döneminde dalga yüksekliğine dayalı deniz hareketlerine bakılırsa, Karadeniz’in 0-10 cm dalga yüksekliği gösterdiği ve % 49’luk değerle “çırpıntılı” olduğu gözlemlenir. Bu değeri, % 28 ile küçük dalga (10-50 cm), % 12 ile durgun (0 cm) izler. Değerlerin yüksek olmasının sebepleri arasında kuzey sektörlü rüzgarların Şile’deki hakimiyeti ve deniz hareketlerine dayalı yüksek dalgaların oluşumunu engelleyecek herhangi bir engelin bulunmayışıdır.

Biyoiklimsel Sonuç:
Bölgede görülen yağış rejimi tipi, K.S.İ.Y., P değeri ise, 929.2 mm. dir. Dolayısıyla, az yağışlı Akdeniz biyoiklim katı özelliği göstermektedir. Ancak, burada özellikle yağış rejiminde yıllara göre açık bir düzensizlik görülmektedir. Öyle ki, örneğin 1997 Ağustos’unda bölgeye 328.9 mm/m 2 yağış düşerken, 1998 yılının Ağustos ayında 1.7 mm/m 2 yağış düşmüştür. Bu durum, bölgenin meteorolojik değerleri baz alınarak çizilen ombro-termik diyagrama da, düzensizlik olarak yansımaktadır. Ayrıca, kurak peryot, Mayıs-Temmuz ayları arasında, kısa denilebilecek bir zaman dilimine tekabül etmektedir (Tablo 1.b). Nitekim bölge, öncelikle Akdeniz ve Doğu Akdeniz, ikincil olarak da, Avrupa-Sibirya ve Öksin orijinli taksonların yetişmesine uygundur. Taksonların sayıları ise, sırasıyla 84 ve 76’dır.
Araştırma bölgesinde bu çalışma, ilk defa tarafımızdan yapılmış olmakla beraber, gerek bölgede, fakat oldukça yüzeysel olarak, gerekse yakın bölgelerde floristik ve sinekolojik çalışmalar bulunmaktadır. BAYTOP (1962), araştırma bölgemize oldukça yakın bir bölge olan Aydos ve Kayışdağı civarının florası üzerinde çalışmalar yapmıştır. DAVIS ve Ark. (1965-1988), Türkiye Florası çalışmaları kapsamında, bölgemizden de bitki örnekleri toplamışlardır. AKINCI ve ÖZHATAY (2004), Kocaeli il sınırları dahilinde yer alan, fakat araştırma bölgemize pek yakın olmayan Keltepe’nin florası üzerinde çalışmalar yapmışlardır. ÖZHATAY ve KESKİN araştırma bölgesine yakın bir yer olan Ömerli Havzasının florası üzerinde araştırma yapmış olup, bu çalışma, basım aşamasında bulunmaktadır. TARAKÇI (2005), yine araştırma bölgesine yakın bir bölge olan Beykoz’un florasını incelemiştir.
Yakın civarlardaki vejetasyon çalışmaları da çok fazla olmayıp, başlıcaları, Uluhan-Mudurnu (AKMAN ve İLARSLAN (1983), Bolu Dağları (AKMAN ve ARK., 1983), Batı Küre Dağları (KETENOĞLU, 1982) vejetasyonlarıdır. GEHU ve USLU (1983) ise, Kuzeybatı Anadolu’nun kumul vejetasyonunu araştırırken, bölgemize yakın yerlerde de örneklik alanlar almışlardır.

İklim elemanları
Rasat süresi (yıl)
O
Ş
M
N
M
H
T
A
Ey
Ek
K
A
Aylık minimum sıcaklık
10
-3
-3,8
-1,9
0,1
6
10
13,9
13,4
10
5,1
1,1
-1,9
Aylık maksimum sıcaklık
10
17,4
19,2
21,9
27
29,4
31,5
30,1
29,2
31,8
27,7
23,4
18,7
Aylık ortalama sıcaklık
10
5,6
5,6
6,9
10,9
15,7
20,3
23,4
23,2
19,2
15,1
11,1
7,6
Aylık toplam yağış miktarı
10
84,9
87
89,4
57,9
25,1
30,8
36
109,4
79,1
116,5
82,8
130,3


Yıllık ortalama yağış miktarı= 929,2
Tablo 1.a : Şile ilçesi’ne ait meteorolojik veriler.


Tablo 1.b : Şile ilçesi ombro-thermic diyagramı.
a. Ortalama yıllık sıcaklık (oC) : 13.7
b. Ortalama yıllık yağış miktarı(mm) : 929.9
c. En soğuk ayın,en düşük sıcaklık ortalaması: (oC): -3.8
d. Sıcaklık eğrisi.
e. Yağış eğrisi.
f. Sıcaklık ölçme yılı sayısı : 10
g. Yağış ölçme yılı sayısı : 10II. 5. GENEL BİTKİ ÖRTÜSÜ

Şile ilçesinde belli başlı bitki formasyonları; orman, pseudomaki (maki benzeri topluluklar) ve kıyı bitkilerinden meydana gelmiştir. Orman örtüsünün tahribi sonucu oluşan psudomaki ilçede çoğu yerde ormanla yanyana ve içiçe bulunuşu, bu iki formasyonun sahasını ayırmayı güçleştirir. Kocaeli yarımadası’nda su bölümünün Karadeniz’e bakan kuzey bölümünde,
psuedomakinin dahil olduğu nemli ormanlar sahası uzanırken, Marmara denizi ve İzmit körfezine bakan güney bölümünde ise makinin içinde yer aldığı Akdeniz etkisinde kurakçıl karakterli kuru ormanlar sahası bulunur.Şile ilçesi, bahsi geçen ilk sahanın içinde, Karadeniz bölgesinde bulunmakta olup, burada pseudomakinin de bulunduğu nemli ormanlar gelişmiştir (DÖNMEZ, 1979).
Şile ilçesinde, doğal çevre koşullarının olanak verdiği asli bitki formasyonu ormandır. ilçede hali hazırda. % 79'u -çalı formasyonu dahil- ormanlarla kaplıdır. Kocaeli Yarımadası ormanları dahilinde kalan Şile ormanları sekonder olarak meydana getirilmiştir (REGEL, 1963). Dönmez (1979)'e göre, bu görüş ormanı teşkil eden ağaç türleri için geçerlidir. Nemli orman sahasının asli ağacı olan Fagus ’un yerini bugün Quercus türleri almıştır. İnsan elinin fazla değmediği yerlerde Şile ormanları asli karakterini korumaktadır. Ana hatları ile iklim ve toprak şartları bakımından büyük farkların görülmediği yörede orman karakterini relief tayin eder. Sıcaklık şartlarının elverişliliği, güney kısımlara nispetle yağış fazlalığı, toprağın daha faal olması, pH'ı 7'den düşük asit karakterli toprakların varlığı, humusun daha bol olarak Şile ilçesinde oluşumuna olanak sağlamıştır. Şile ilçesinde ağaç katını doğu kayını (Fagus orientalis), sapsız meşe (Quercus dschorochensis), saplı meşe (Quercus pedunculitlora). Quercus hartwissiana, kızılağaç (Alnus glutinosa), akçaağaç (Acer campestre), dişbudak (Fraxinus excelsior), adi gürgen (Carpinus betulus), kestane (Castanea sativa). ıhlamur (Tilia tomentosa). titrek kavak (Populus tremula); ağaççık katı taflan (Laurocerasus officinalis). fındık (Corylus avellana), kızılcık (Cornus mas), muşmula (Mespilus germanica), üvez (Sorbus torminalis) ve ormanaltı: ormangülü (Rhododendron ponticum), sırımbağı (Daphne pontica), şimşir (Buxus sempervirens) çoban püskülü (Ilex aquifolium)' nün oluşturduğu nemli ormanlar yer alır (DÖNMEZ, 1979) .
Genelde alçak bir plato karakteri gösteren Şile ilçesi, Karadeniz'e ulaşan kısa boylu fakat çok sayıdaki akarsularla oldukça derin bir şekilde parçalanmış olması, bu vadiler boyumca Karadeniz'in nemli havasının içerilere sokulmasına olanak hazırlamıştır. Karadeniz'e ulaşan akarsuların açtıkları vadilerle, nemli orman sahasında özellikle kıyının dağılışı arasında uygunluk dikkati çeker. Akdeniz tesirinin görüldüğü Karadeniz kıyıları boyunca mevcut olan maki elemanları, ormanın tahrip edildiği her yere sokulmuştur. Şüphesiz bu hususta yarımadanın bütünü ile alçak plato oluşunun da rolü vardır. Çünkü maki elemanları bütün Karadeniz kıyı şeridi boyunca mevcut olduğu halde, Kocaeli Yarımadası ve dolayısıyla Şile ilçesi dışında başka yereylerde -birden yükselen relief nedeniyle- bu derece iç kısımlara tesir edememiştir. Bunun yanında Kocaeli Yarımadasında yer alan ve saha dışında bulunan Aydos Dağının kuzey kesiminde 500 m'lere kadar tırmanan hidrofil bitkiler, Şile ilçesinin güneydoğusundaki Kuruca dağ (Hisar Tepe) çevrelerinde 500 m'lere dolayısıyla su bolümü hattına kadar yükselebilirler.
Şile ilçesi üzerindeki nemli ormanlar sahası, Ağva'da denize ulaşan Göksu Deresi vadisini sınır alarak iki kısımda incelenebilir. Bu vadinin batısında kalan sahada Meşe, Kestane doğusundaki sahada ise Kayın hakimdir. Böyle bir sınırlama iklim ve toprak şartları bakımından da uygun düşmektedir. Çünkü Kocaeli Yarımadasında olduğu gibi, Şile ilçesinde de Karadeniz aklanına karşılık gelen kesimde yağışlar ve yaz yağışları nispeti batıdan doğuya doğru artar. Dolayısıyla Göksu Deresinin batısında kalan saha hemen hemen bütünüyle kahverengi orman toprakları ile, doğusundaki saha ise kireçsiz kahverengi topraklarla kaplıdır. Fagus serin yetişme muhitlerinde kireçli toprakları tercih etmesine rağmen şiddetli soğukları olmayan yerlerde kireçsiz toprakları seçer. Nemli orman sahasının kahverengi orman topraklan ile kaplı sahalarında, Quercus pedunculiflora’nın hakimiyette olması da, kısmen bu kesimin daha az yağışlı olması, kısmen de toprak şartları ile ilgilidir. Zira özellikle saplı meşe (Quercus pedunculiflora) ve kestane (Castanea sativa) kalkerden çok silisli araziyi tercih ederler. Batı kesimdeki kahverengi orman toprakları daha çok silisli arazi üzerinde teşekkül etmiştir. Nemli ormanlar sahası tahrip edildiği her yerde, özellikle kıyı bölgelerinde pseudomaki toplulukları ile kaplıdır (DÖNMEZ, l979).
Ağva'daki kıyıda yeni kumullar üzerinde kum sazları ve diğer kumul bitkileri, daha içerdeki eski kumullar üzerinde akça kesme, karaçalı, katran ardıcı, tavşan memesi ve defneden oluşan bir formasyon yer alır (DÖNMEZ, 1979).
Sahilköy-Sofular arasında uzanan 1 km genişliğinde ve 8 km uzunluktaki kıyı kumulları içeren sahada kaydedilen başlıca bitki örtüsü tipleri şunlardır : Ammophilia arenaria (denize yakın) kumul tepeleri, Aurinia uechtritziana / Centaurea kilaea / Jurinea kilaea erken sarı kumul. Osyris alba / Muscari armeniacum / Verbascum degenii sabit gri kumul çayırlığı Glycyrrhiza glabra kumul çayırlığı, Cistus salviifolius / Sarcopoterium spinosum engin kumul çalılığı/çayırlığı, Paliurus spina-christii kumul çalılığı, Laurus nobilis / Spartium junceum kumul ağaççık topluluğudur. Arkası sık baltalık orman ve fundalıklarla çevrili bir kumul sistemidir. Aralarında Asperula, Littoralis, Aurinia uechtritzana, Centaurea kilaea ve Convolvulus percicus gibi ulusal ölçekte önemli bitki türleri bulunan zengin bir floraya sahiptir (BYFIELD ve ÖZHATAY, 1996).
5 m. kadar yükselen denize yakın kumul tepeleri ve arkasında düz kumul çayırlığı ile Şile kumulları, Türknil Nehrinin ağzındaki düz vadide yer alır. Alanın batı ucunda rüzgarın etkisi ile oluşan birbirine komşu kumul tepeleri arasında en yüksek (yaklaşık 60 m) olanı, Kumbaba Tepesidir. Türknil Nehri, denize yakın kumul tepeleri ve sabit kumul bitki örtüsü tipleri olmak üzere alam ikiye ayrılır, çok çeşitli bitki örtüsü tiplerini barındıran Şile kumullarında, denizden karaya doğru bitki örtüsü tipleri aşağıda sıralanmıştır: Ammophilia arenaria / Eryngium maritimum / Leymus nacemosus ssp. sabulosus erken sarı kumul, Ammophilia arenaria / Centaurea kilaea / Pancratium maritimum eski sarı kumul, Juncus heldreichianus / Saccharus ravennae / Schoenus nigricans sarı kumul gevşek çukurları, Aurinia uechtritziana / Centaurea kilaea erken gri (sabit) kumul, Cistus salviifolius sabit kumul çayırlığı, Cladium mariscus / Juncus/Schoenus nigricans gri kumul gevşek çukuru. Şile kumulları adıyla anılan alanın arkası büyük ölçüde dar bir bant halinde kireçtaşları üzerinde gelişen ağaç topluluğu ile çevrelenmiştir. Doğu tarafında ise sulak olan bitki toplulukları bulunmaktadır. Şile kumulları, nadir bitki örtüsü tipleri ve İstanbul’a özgü bitki türlerinden zengin bir grubu barındıran geniş bir kumul sistemidir. Alanda ulusal ölçekte önem taşıyan Convolvulus persicus ve Jurinea kilaea gibi nadir türlerin populasyonları bulunmaktadır (BYFIELD ve ÖZHATAY, I996).
Türkiye’de kıyı kumullarında bilinen ilk ağaçlandırma Durusu (Terkos) Gölünde (İstanbul) 1885-1887 yılları arasında yapılmıştır. Bilinen ikinci ağaçlandırma ise Ağva (İstanbul)'a 1952-1953 yıllarında ilk defa Türk ormancıları tarafından 2 hektarlık bir sahada yapılmıştır. Kumul ilerlemesini de önlemek amacıyla Pinus pinea (Fıstık çamı) ve Pinus maritima (Pinus pinaster; sahil çamı) ağaçlandırmaya alınmıştır.(USLU, I993; ERTEK, 1993).


BÖLÜM III


MATERYAL VE YÖNTEMLER

Bu çalışmamızın materyalini, 2003-2006 yılları arasında, araştırma bölgemize yaptığımız çok sayıdaki ekskürsiyon sırasında topladığımız bitkiler teşkil etmiştir.
Yöntem olarak da, flora ve vejetasyon analiz yöntemleri ile, özellikle ekolojik esasları ortaya koyabilmek için, toprak analiz yöntemleri kullanılmıştır.

A) Flora
Yukarıda belirtilen tarihler içerisinde özellikle vejetasyon devrelerinde yapılan gezilerde bitki örnekleri toplanmış ve klasik herbaryum metotları ile kurutularak, herbaryum örnekleri haline getirilmiştir. Bitki örneklerinin teşhisleri “Flora of Turkey and the East Aegean Islands Cilt 1-9”, (DAVIS ve Ark., 1965-1987) Cilt 10 (DAVIS ve Ark., 1988) Cilt 11 (GÜNER ve Ark., 2000) adlı eserlerden yapılmıştır. Çalışmada, araştırma bölgesinde bulunan egzotik bitkilerle kültür bitkileri, inceleme dışı bırakılmıştır.
Floranın verilmesinde, yukarıda belirtilen “Flora of Turkey and the East Aegean Islands” ciltlerindeki familya, cins ve tür sırası takip edilmiştir. Örnekler MÜFE herbaryumunda bulunmaktadır.
Taksonların hayat formları, toplandıkları lokalite, habitat, yükseklik, toplanma tarihi, tarafımızdan verilmiş olan koleksiyon numarası, fitocoğrafik element, endemizm, kozmopolitlik gibi özellikleri sırası ile belirtilmiştir.

B) Vejetasyon
Vejetasyon analizi ve birlikler halinde sınıflandırılması, klasik BRAUN-BLANQUET (1932) metoduna göre yapılmıştır. Vejetasyonlar asosiasyonlar halinde sınıflandırılmıştır.
Bitkilerin yetişme koşullarını etkileyen biyoiklim analizi için çizilmiş bulunan ombro-thermik diyagram Çevre ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere dayanılarak çizilmiştir (Anonim).
Yeni birliğin adlandırılması, “International Code of Phytosociological Nomenclature (3rd edition)” (WEBER ve Ark.,2000)’a göre yapılmıştır.
C) Toprak Analiz Yöntemleri
Araştırma bölgesinin muhtelif yerlerinden alınan çok sayıdaki toprak örnekleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü laboratuarlarında analiz edilmiştir. Bu analizler sonucunda, toprağın su ile doygunluğu, su ile doygun toprakta pH, CaCO3, P, N, K, Organik madde miktarları tespit edilmiştir. Topraktaki total N , BREMNER (1965)’e göre, Kjeldahl (1883) metoduna; fosfor BINGHAM (1949) metoduna; potasyum ve kalsiyum karbonat, PRATT (1965)’e göre tesbit edilmiştir.
BÖLÜM IVBULGLAR
IV. 1. FLORA


Araştırma alanının flora listesi, tarafımızdan toplanan örneklere dayanmaktadır. Türkiye Florası (1-10)’nda, bölgemizde bildirilen bitkilerin, tamamına yakın kısmı, tarafımızdan da toplanmış ancak bazıları, sadece gözlenebilmiş, toplanamamıştır. Bu bitkiler de listede “Gözlem” olarak belirtilmiştir.
Araştırma bölgesinde bulunan egzotik ve kültür bitkileri listeye eklenmemiş ve tamamen doğal yetişen bitkilerden oluşan liste oluşturulmuştur.
Araştırma bölgesi tamamen A2(A) karesi içerisinde yer almaktadır.
Bu çalışma sonucunda Şile ilçe sınırları dahilinde dağılım gösteren 79 familya ve 256 genusa bağlı toplam 440 takson tespit edilmiştir. Flora listesi aşağıda sunulmaktadır:
PTERIDOPHYTA

EQUISETACEAE


Equisetum arvense L.


G. Şuayipli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı ve çalılık alan, 40 m., 24.05.2004, Y.S. 849.


HYPOLEPIDACEAE


Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
G. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 127; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 26.06.2006, Y.S. 1768.

ATHYRIACEAE


Athyrium filix-foemina (L.) Roth
G. Yeniköy civarı, karışık orman açıklığı, 100 m., 18.06.2005, Y.S. 1893.


SPERMATOPHYTA

GYMNOSPERMAE


PINACEAE


Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe
Ph. Darlık köyü civarı, kültivasyon halinde, 200 m., 31.10.2004, Y.S. 1455.


CUPRESSACEAE

Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus
Ph. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 158; Şuayipli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı ve çalılık alan, 40 m., 24.05.2004, Y.S. 811; Ağva civarı, oteller bölgesi, çalılık alan, 30 m., 29.05.2005, Y.S. 1613.

ANGIOSPERMAE

MAGNOLIOPSIDA / DICOTYLEDONEAE


RANUNCULACEAE

Helleborus orientalis Lam.
G. Kabakos köyü civarı, orman açıklığı, 50 m., 10.04.2004 , Y.S. 163; Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, orman açıklığı, 20 m., 13.03.2005 , Y.S. 1294; Üvezli civarı, orman açıklığı, 40 m., 26.06.2005, Y.S. 1778.

Nigella damascena L.
Th. Avcıkoru civarı, kumul ve yol kenarı, 50 m., 12.04.2005, Y.S. 1345.

Anemone pavonina Lam.
G. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açık alan, 20 m., 12.04.2005, Y.S. 1364.

Clematis vitalba L.
Ph. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açık alan, 20 m., 19.06.2006, Y.S. 1890.

C. flammula L.
Ph. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açık alan, 20 m., 19.04.2006, Y.S. 294; Kabakos köyü civarı, orman açıklığı, 50 m., 24.05.2004, Y.S. 774; Avcıkoru civarı, kumul ve yol kenarı, 50 m., 03.05.2005, Y.S. 1351; Yeşilvadi köyü civarı, orman açıklığı, 130 m., 18.06.2005, Y.S. 1641.

C. viticella L.
Ph. Avcıkoru civarı, kumul ve yol kenarı, 50 m., 12.04.2005, Y.S. 1350.

Ranunculus neopolitanus Ten.
H. Yeşilvadi köyü civarı, açık alan, 130 m., 11.05.2004, Y.S. 407; Darlık – Hallı vadisi yol ve su kenarı, 150 m., 11.05.2004, Y.S. 542; Çayırbaşı, çöplük bölgesi, 20 m., 24.05.2004, Y.S. 694.

R. repens L.
H. Yeşilvadi köyü civarı, açık alan, 130 m., 11.05.2004, Y.S. 408; Alacalı, kumul vejetasyonu, 5 m., 11.05. 2004, Y.S. 599.

R. constantinopolitanus (DC.) d’Urv.
H. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 102; Oruçoğlu köyü civarı, açık ve sulak alan, 40 m., 11.05.2004, Y.S. 486; Yeşilvadi köyü civarı, dere kenarı ,açık ve sulak alan, 130 m., 12.04.2005, Y.S. 1333.

R. gracilis Clarke
G. Değirmençayırı köyü civarı, açık alan, 150 m., 12.04.2005, Y.S. 1378.

R. marginatus d’Urv. var. marginatus Fisch. & Mey.
Th. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açık alan, 20 m., 19.04.2004, Y.S. 269.

R. marginatus d’Urv. var. trachycarpus (Fisch. & Mey.) Azn.
Th. Yeşilvadi köyü civarı, dere kenarı sulak alan, 130 m., 11.05.2004, Y.S. 409; Oruçoğlu köyü civarı, açık alan, 40 m., 11.05.2004, Y.S. 488.


R. cornutus DC.
H. Alacalı köyü civarı, kumul ve yol kenarı, 5 m., 11.05.2004, Y.S. 623; Şile kavşağı, Dağ kulübü önü, 20 m., 03.05.2005, Y.S. 1408.

R. muricatus L.
Th. Darlık-Hallı vadisi yol ve su kenarı, 150 m., 11.05.2004, Y.S. 541.

R.ficaria L. subsp. ficariiformis Rouy & Fouc.
G. Gökmaşlı civarı, dere kenarı ve sulak alan, 30 m., 13.03.2005, Y.S. 1326.

R. ficaria L. subsp. calthifolius (Reichb.) Arc.
G. Çayırbaşı, doğa evleri civarı, 20 m., 13.03.2005, Y.S. 1292.

BERBERIDACEAE

Epimedium pubigerum (DC.) Moren & Decaisne.
H. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, orman altı, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 131; Yeşilvadi köyü civarı, orman altı, 130 m., 12.04.2005, Y.S. 1335; Yeniköy civarı, orman altı, 100 m., 18.06.2005, Y.S. 1700; Üvezli köyü civarı, orman altı, 40 m., 26.06.2005, Y.S. 1713.

PAPAVERACEAE

Chelidonium majus L.
H. Çayırbaşı civarı, açıklık alan, 20 m., 12.04.2005, Y.S. 1367.

Glaucium flavum Crantz
H. Alacalı, kumul alan, 5 m., 19.06.2004, Y.S. 922; Kabakos köyü sahili, kumul alan, 5 m., 15.09.2004, Y.S. 1842.

Papaver rhoeas L.
Th. Darlık-Hallı vadisi, açıklık alan, yol ve su kenarı, 150 m., 11.05.2004, Y.S. 528; Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 11.05.2004, Y.S.

583; Şuayipli, yol ve orman kenarı, makilik alan, 40 m., 24.05.2004, Y.S. 821; Darlık – Kömürlük 1. km., açık alan, 150 m., 14.05.2005, Y.S. 1473.

CRUCIFERAE / BRASSICACEAE

Sinapis arvensis L.
Th. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 113.

Raphanus raphanistrum L.
Th. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 11.05.2004, Y.S. 590.

Calepina irregularis (Asso) Thellung.
Th. Alacalı köyü civarı, kumul alan, 5 m., 15.09.2004, Y.S. 1159

Cakile maritima L.
Th. Alacalı köyü civarı, kumul alan, 5 m., Gözlem.

Cardaria draba (L.) Desv.
H. Darlık köyü civarı, 200 m., 14.05.2005, Y.S. 1494.

Thlaspi arvense L.
H. Ağva civarı, oteller bölgesi, çalılık alan, 5 m., 29.05.2005, Y.S. 1896.

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Th. Yeşilvadi köyü civarı, orman açıklığı, 130 m., 11.05.2004, Y.S. 426; Çayırbaşı, çöplük bölgesi, açıklık alan, 20 m., 03.05.2005, Y.S. 1352.

Neslia apiculata Fisch.
Th. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, 20 m., 11.05.2004, Y.S. 569.Erophila verna (L.) Chevall. subsp. verna
Th. Yeniköy civarı, karışık orman açıklığı, 100 m., 13.03.2005, Y.S. 1318. Geniş yayılışlı.

E. verna (L.) Chevall. subsp. praecox (Stev.) Walters
Th. Yeniköy civarı, karışık orman açıklığı, 100 m., 13.03.2005, Y.S. 1323. Geniş yayılışlı.

E. verna (L.) Chevall. subsp. macrocarpa (Boiss. & Heldr.)
Th. Yeniköy civarı, karışık orman açıklığı, 100 m., 13.03.2005, Y.S. 1316.

Cardamine hirsuta L.
Th. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 160.

Sisymbrium officinale (L.) Scop.
Th. Darlık- Hallı vadisi, yol ve su kenarı, 150 m., 11.05.2004, Y.S. 518.

RESEDACEAE

Reseda lutea L. var. lutea Fisch. & Mey.
H. Yeşilvadi köyü civarı, orman açıklığı, 130 m., 11.05.2004, Y.S. 425.

CISTACEAE

Cistus creticus L.
Ph. Çayırbaşı-Kabakos 2.km., makilik, 20 m., 24.05.2004, Y.S. 680; Yeşilvadi köyü civarı, orman açıklığı, 130 m., 29.05.2005, Y.S. 1580.

C. salviifolius L.
Ph. Çayırbaşı bölgesi, makilik yol kenarı, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 165; Yeşilvadi köyü civarı, orman açıklığı, 130 m., 14.05.2005, Y.S. 1431; Şile- İstanbul yolu 3.km., açıklık alan, yol kenarı, 30 m., 14.05.2005, Y.S. 1517; Avcıkoru köyü civarı, orman açıklığı, 50 m., 29.05.2005, Y.S. 1543.

Helianthemum nummularium (L.) Miller, Grand.
Ph. Yeşilvadi köyü civarı, orman açıklığı, 130 m., 11.05.2005, Y.S. 451.

VIOLACEAE

Viola alba Besser.
H. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 170; Yeşilvadi köyü civarı, orman açıklığı , 130 m., 03.05.2005, Y.S. 1283; Alacalı köyü civarı, kumul alan, 5 m., 03.05.2005, Y.S.1308.

POLYGALACEAE

Polygala supina Schreb.
Ch. Yeşil vadi köyü civarı, orman açıklığı, 31.10.2004, 130 m., Y.S. 1166; Avcıkoru köyü civarı, kumul alan, 5 m., 12.04.2005, Y.S. 1346; Üvezli köyü civarı, Meşe orman açıklığı, 40 m., 26.06.2005, Y.S. 1710; Kabakos köyü, kumul alan, 50 m., 15.10.2006, Y.S. 1860. Geniş yayılışlı.

P. monspeliaca L.
Ch. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S.139, Akd. El.

CARYOPHYLLACEAE

Minuartia hybrida (Vill.) Schischk. subsp hybrida
Th. Çayırbaşı-Kabakoz arası 2. km çalılık alan, 20 m., 24.05.2004, Y.S. 677; Kızılca köy-Ahmetli yolu 2.km., Meşe ormanı açıklığı, 60 m., 06.07.2004, Y.S. 961.

Stellaria media (L.) Vill. subsp. neglecta (Weihe) Murb.
Th. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 109; Kızılca köy-Ahmetli yolu 2.km., Meşe ormanı açıklığı, 60 m., 06.07.2004, Y.S. 1000; Yeniköy civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 31.10.2004, Y.S. 1233. D. Akd. El.

S. holostea L.
Th. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 136; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 11.05.2004, Y.S. 460; Alacalı köyü civarı, kumul alan, 5 m., 11.05.2004, Y.S. 611; Kızılca köy-Ahmetli arası, 2.km., Meşe ormanı açıklığı, 60 m., 06.07.2004, Y.S. 983; Ağva, Gökmaşlı köyü civarı, Meşe orman açıklığı, 30 m., 14.05.2005, Y.S. 1505; Av.-Sib. El.

Cerastium glomeratum Thuill.
Th. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 174; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 11.05.2004, Y.S. 400; Alacalı köyü civarı, kumul alan, 5 m., 11.05.2004, Y.S. 598; Şuayipli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı ve çalılık alan, 40 m., 24.05.2004, Y.S. 817. Kozmopolit.

C. pumilum Curtis
Th. Yeşilvadi, karışık orman açıklığı, dere kenarı, 130 m., 31.10.2004, Y.S. 1185.

Moenchia mantica (L.) Bartl. subsp. mantica
Th. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 19.04.2004, Y.S. 266; Darlık-Hallı vadisi, açıklık alan, 150 m., 14.05.2005, Y.S. 1476.

Dianthus giganteus d'Urv.
H. Çengilli köyü civarı, çalılık alan, m., 19.04.2004, Y.S. 300. Av.-Sib. El.

Petrorhagia prolifera (L.) Ball & Heywood.
Th. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 19.04.2004, Y.S. 268; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 11.05.2004, Y.S. 448; Üvezli köyü civarı, açıklık alan, 40 m., 03.05.2005, Y.S.1417.

Silene italica (L.) Pers.
Th. Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 11.05.2004, Y.S. 454; Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 11.05.2004, Y.S. 584.

S. otites (Adams.) Wibel
Th. Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 359.

S. vulgaris (Moench) Garcke var. vulgaris
H. Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 364; Şuayipli köyü civarı, çalılık alan, 40 m., 24.05.2004, Y.S. 842.

S. dichotoma Ehrh. subsp. dichotoma
Th. Çengilli köyü civarı, çalılık, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 324; Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 11.05.2004, Y.S. 572.

S. dichotoma Ehrh. subsp. euxina(Rupr.) Coode & Cullen
Th. Çengilli köyü civarı, çalılık, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 329; Ağva, Gökmaşlı köylü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 30 m., 14.05.2005, Y.S. 1500. Öksin El.

S. nocturna L.
Th. Ağva, Gökmaşlı köylü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 30 m., 14.05.2005, Y.S. 1501. Akd. El.

S. gallica L.
Th. Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 11.05.2004, Y.S. 456; Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 24.05.2004, Y.S. 673; Şuayipli köyü civarı, çalılık, 40 m., 24.05.2004, Y.S. 847; Kabakos köyü civarı, çalılık, 50 m., 26.06.2005, Y.S. 1806. Kozmopolit.

S. colorata Poiret
Th. Çayırbaşı-Kabakos arası 2.5. km., çalılık alan, 20 m., 24.05.2004, Y.S. 792.

S. conica L.
Th. Alacalı köyü, kumul alan, 5 m., 03.05.2005, Y.S. 1303.

S. subconica Friv.
Th. Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 337.

Lychnis coronaria (L.) Desr.
Th. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 19.04.2004, Y.S. 299. Av.-Sib. El.

POLYGONACEAE

Polygonum lapathifolium L.
Th. Kızılcaali-Ahmetli yolu 2. km., Meşe ormanı açıklığı, 60 m., 06.07.2004, Y.S. 975; Yeşilvadi köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, dere kenarı, 130 m., 31.10.2004, Y.S. 1200.

P. maritimum. L.
Th. Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 347.

P. mesembricum. Chrtek
Th. Alacalı köyü civarı, kumul alan, 5 m., 19.06.2006. Gözlem.

P. arenastrum Bor.
Th. Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, dere kenarı, 130 m., 31.10.2004, Y.S. 1187.

Rumex acetosella L.
G. Ağva, Gökmaşlı köylü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 30 m., 14.05.2005, Y.S. 1505-b. Kozmopolit.
R. crispus L.
G. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 19.04.2004, Y.S. 312.

R. pulcher L.
H. Ömerli-Şile arası 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004. Y.S. 219; Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 372.

CHENOPODIACEAE

Atriplex tatarica L. var. tatarica
Th. Alacalı köyü civarı, kumul alan, 5 m., 19.06.2006, Y.S. 1904.

A. hastata L.
Th. Alacalı köyü civarı, kumul alan, 5 m., 19.06.2006. Gözlem.

Salsola ruthenica Iljin
Th. Alacalı köyü civarı, kumul alan, 5 m., 19.06.2006. Gözlem.

AMARANTHACEAE

Amaranthus retroflexus L.
Th. Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, dere kenarı, 130 m., 31.10.2004, Y.S. 1202; Ahmetli köyü-Meşrutiyet arası 1. km., Meşe ormanı açıklığı, 10 m., 15.09.2004, Y.S. 1128.


PHYTOLACCACEAE

Phytolacca americana L.
H. Ovacık köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 50 m., 06.07.2004, Y.S. 1012; Yeniköy, çeşme civarı, karışık orman açıklığı, 100 m., 31.10.2004, Y.S. 1232.
TAMARICACEAE

Tamari smyrnensis Bunge.
Ph. Ömerli-Şile arası, 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 183.

HYPERICACEAE / GUTTIFERAE

Hypericum calycinum L.
Ch. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 143; Ömerli-Şile yolu 12.5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 199; Kabakos köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 50 m., 24.05.2004, Y.S. 734; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 26.06.2006, Y.S. 1718. Öksin El.

H. montbretii Spach
H. Ömerli-Şile arası, 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 252; Değirmen çayırı köyü civarı, çalılık alan, 150 m., 06.07.2004, Y.S. 1021; Demircili köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 150 m., 15.08.2004, Y.S. 1077; Ağva, Gökmaşlı köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 30 m., 18.06.2005, Y.S. 1670.

H. bithynicum Boiss.
H. Ömerli-Şile arası, 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 197; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 11.05.2004, Y.S. 391; Şuayipli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 24.05.2004, Y.S. 814; Ovacık köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 50 m., 06.07.2004, Y.S. 1011. Öksin El.


H. cerastoides (Spach) Robson.
H. Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 11.05.2004, Y.S. 421; Darlık köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 200 m., 31.10.2004, Y.S. 1228.

H. perforatum L.
H. Yeniköy civarı, karışık orman açıklığı, 100 m., 19.06.2006, Y.S. 1895.

MALVACEAE

Malva sylvestris L.
H. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 19.04.2004, Y.S. 284; Yenidarlık köyü, mezarlık civarı, Meşe ormanı açıklığı, 150 m., 11.05.2004, Y.S. 472.

Lavatera punctata All.
H. Ağva civarı, oteller bölgesi, çalılık alan, 5 m., 19.07.2006, Y.S. 1894.

Alcea pallida Waldst & Kit
H. Davutlu köyü civarı, açıklık alan, 100 m., 06.07.2004, Y.S. 1070.

Althaea hirsuta L.
H. Ağva, Gökmaşlı köyü civarı, dere kenarı, 30 m., 18.06.2005, Y.S. 1668.

TILIACEAE

Tilia argentea Desf. ex DC.
Ph. Kabakos köyü civarı, karışık orman içi, 50 m., 15.09.2006, Y.S. 1854. Av.-Sib. El.

LINACEAE

Linum trigynum L.
H. Çayırbaşı-Kabakos arası 2.5. km., çalılık, 20 m., 24.05.2004, Y.S. 714; Kızılca köy-Ahmetli arası 2,5. km., Meşe ormanı açıklığı, 60 m., 06.07.2004, Y.S. 956; Değirmen çayırı köyü civarı, çalılık alan, 150 m., 06.07.2004, Y.S. 1031; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 29.05.2005, Y.S. 1569.

L. bienne Miller
H. Ömerli-Şile arası 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 187; Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 19.04.2004, Y.S. 276; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 11.05.2004, Y.S. 405; Avcıkoru köyü civarı, karışık orman açıklığı, 50 m., 29.05.2005, Y.S. 1531; 1790. Akd. El.

GERANIACEAE

Geranium robertianum L.
Th. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 144.

G. molle L. subsp. molle
Th. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 173; Ömerli-Şile arası 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 249;

G. dissectum L.
Th. Ömerli-Şile arası 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 223.
Erodium ciconium (L.) L'Herit.
Th. Şuayipli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 24.05.2004, Y.S. 823; Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 03.05.2005, Y.S. 1345.

E. cicutarium (L.) L' Herit. subsp. cicutarium
Th. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 19.04.2004, Y.S. 289; Yeşilvadi köyü-Kale altı arası 2. km., Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 31.10.2004, Y.S. 1208; Alacalı köyü, kumul alan, 5 m., 03.05.2005, Y.S. 1317; Ahmetli köyü civarı, açıklık alan, 10 m., 03.05.2005, Y.S. 1320.

OXALIDACEAE

Oxalis corniculata L.
G. Yeşilvadi köyü, karışık orman açıklığı, dere kenarı, 130 m., 31.10.2004, Y.S. 1210. Cozmopolitan.

ACERACEAE

Acer campestre L. subsp. campestre
Ph. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, karışık orman açıklığı, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 141; Darlık-Hallı vadisi, dere içi, Meşe ormanı açıklığı, 150 m., 11.05.2004, Y.S. 530; Kabakos köyü civarı, karışık orman açıklığı, 50 m., 24.05.2004, Y.S. 759; Teke köyü-Ağva arası, Davutlu civarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 06.07.2004, Y.S. 1060; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 26.06.2005, Y.S. 1732. Av.-Sib. El.

VITACEAE

Vitis sylvestris Gmelin
Ph. Darlık-Hallı vadisi, dere içi, Meşe ormanı açıklığı, 150 m., 11.05.2004, Y.S. 533.

RHAMNACEAE

Paliurus spina-christi Miller
Ph. Alacalı köyü, kumul alan, 5 m., 15.09.2004, Y.S. 1161; Kabakos köyü civarı, makilik alan, 50 m., 03.05.2005, Y.S. 1365; Gökmaşlı köyü civarı, çalılık, 30 m., 18.06.2005, Y.S. 1665.

ANACARDIACEAE

Pistacia terebinthus L. subsp. terebinthus
Ph. Teke köyü- Ağva arası, Davutlu civarı, çalılık, 100 m., 06.07.2004, Y.S. 1059. Akd. El.

FABACEAE / LEGUMINOSAE

Sophora alopecuroides L. var. jaubertii Spach
G. Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 360; Çayırbaşı-Kabakos arası 2.5. km., çalılık, 20 m., 24.05.2004, Y.S. 746. Öksin El.

Chamaecytisus hirsutus (L.) Link
Ph. Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 11.05.2004, Y.S. 398; Çayırbaşı-Kabakos arası 2.5. km., çalılık alan, 20 m., 24.05.2004, Y.S. 746; Gökmaşlı köylü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 30 m., 14.05.2005, Y.S. 1102.

Genista tinctoria L.
Ph. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 19.04.2004, Y.S. 278. Av.-Sib. El.

G. lydia Boiss var. lydia
Ph. Ömerli-Şile arası 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004. Y.S. 189.

Spartium junceum L.
Ph. Şuayipli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 24.05.2004, Y.S. 883; Ağva civarı, oteller bölgesi, çalılık alan, 5 m., 29.05.2005, Y.S. 1620; Gökmaşlı köyü civarı, çalılık alan, 30 m., 18.06.2005, Y.S. 1689. Akd. El.

Calicotome villosa (Poiret) Link
Ph. Şuayipli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı ve çalılık alan, 40 m., 24.05.2004, Y.S. 875. Akd. El.

Lupinus angustifolius L. subsp. angustifolius
Th. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 19.04.2004, Y.S. 275.

Robinia pseudacacia L.
Ph. Ağva civarı, oteller bölgesi, çalılık alan, 5 m., 29.05.2005, Y.S. 1622.

Galega officinalis L.
Ph. Teke-Ağva arası, Davutlu civarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 06.07.2004, Y.S. 1062. Av.-Sib. El.

Psoralea bituminosa L.
H. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 19.04.2004, Y.S. 274; Şuayipli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 24.05.2004, Y.S. 820; Alacalı köyü, kumul alan, 5 m., 15.09.2004, Y.S. 1145; Avcı koru köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 50 m., 14.05.2005, Y.S. 1348. Akd. El.

Vicia cracca L.
Th. Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, m., 03.05.2005, Y.S. 1297.

V. villosa Roth, Tent. subsp. eriocarpa (Hausskn.) P. W. Ball
Th. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 162.

V. sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh. var. segetalis (Thuill) Ser. ex DC.
Th. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 120.

V. bithynica L.
Th. Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 310.

Lathyrus aureus (Stev.) Brandza
H. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 180.

L. digitatus (Bieb.) Fiori
H. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 161; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 03.05.2005, Y.S. 1284. D. Akd. El.

L. laxiflorus (Desf.) O. Kuntze subsp. laxiflorus
H. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 133; Alacalı köyü civarı, kumul alan, 5 m., 11.05.2004, Y.S. 603; Darlık köyü, mezarlık civarı, Meşe ormanı açıklığı, 200 m., 31.10.2004, Y.S. 1244; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 03.05.2005, Y.S. 1424; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 03.05.2005, Y.S. 1287; Avcıkoru köyü civarı, karışık orman açıklığı, 50 m., 29.05.2005, Y.S. 1553.

L. undulatus Boiss.
H. Darlık köyü, mezarlık civarı, Meşe ormanı açıklığı, 200 m., 11.05.2004, Y.S. 478; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 31.10.2004, Y.S. 1182; Kabakos köyü-Ağva arası Türbe sapağı civarı, açıklık alan, 20 m., 13.03.2005, Y.S. 1301; Gökmaşlı köylü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 5 m., 29.05.2005, Y.S. 1542. Av.-Sib. El. Endemik.

L. annuus L.
H. Avcıkoru köyü civarı, sahile yakın kumul , 50 m., 12.04.2005, Y.S. 1344. Akd. El.

L. clymenum L.
H. Şuayipli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 24.05.2004, Y.S. 872; Ağva civarı, oteller bölgesi, çalılık alan, 5 m., 29.05.2005, Y.S. 1623. Akd. El.

L. nissolia L.
Th. Darlık köyü, mezarlık civarı, Meşe ormanı açıklığı, 200 m., 14.05.2005, Y.S. 1485. Geniş yayılışlı.

Ononis spinosa L. subsp. leiosperma (Boiss.) Sirj.
H. Değirmen çayırı köyü civarı, çalılık alan, 150 m., 06.07.2004, Y.S. 1047. Geniş yayılışlı.

Trifolium repens L. var. repens
H. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 19.04.2004, Y.S. 266; Çayırbaşı-Kabakos arası 2.5. km., çalılık alan, 20 m., 24.05.2004, Y.S. 755; Karakiraz köyü civarı, açıklık alan, 40 m., 19.06.2004, Y.S. 940; Kızılca köy-Ahmetli yolu 2.km., orman açıklığı, 60 m., 06.07.2004, Y.S. 967; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 26.06.2005, Y.S. 1746.

T. repens L. var. giganteum Lag.-Foss.
H. Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 29.05.2004, Y.S. 1565. p

T. repens L. var. macrorrhizum (Boiss.) Boiss.
H. Darlık köyü, mezarlık civarı, Meşe ormanı açıklığı, 200 m., 11.05.2004, Y.S. 468; Yeşilvadi köyü, karışık orman açıklığı, dere kenarı, 130 m., 19.06.2004, Y.S. 910; Meşrutiyet köyü civarı, açıklık alan, 10 m., 14.05.2005, Y.S. 1512; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 26.06.2005, Y.S. 1726.

T. hybridum L. var. hybridum
H. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 19.04.2004, Y.S. 296; Oruçoğlu köyü civarı, açıklık alan, 40 m., 11.05.2004, Y.S. 500; Yeşilvadi köyü, karışık orman açıklığı, dere kenarı, 130 m., 29.05.2005, Y.S. 1563.


T. campestre Schreb.
Th. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 19.04.2004, Y.S. 295; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 03.05.2005, Y.S. 444; Şuayipli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 24.05.2004, Y.S. 445; Değirmen çayırı köyü civarı, çalılık alan, 150 m., 06.07.2004, Y.S. 1044; Darlık köyü, mezarlık civarı, Meşe ormanı açıklığı, 200 m., 11.05.2004, Y.S. 1464. Geniş yayılışlı.

T. dubium Sibth.
Th. Kabakos köyü, kumul alan, 5 m., 18.06.2005, Y.S. 1652.

T. glomeratum L.
Th. Darlık-Hallı vadisi, dere içi, Meşe ormanı açıklığı, 150 m., 11.05.2004, Y.S. 538; Şuayipli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 24.05.2004, Y.S. 881.

T. fragiferum. L. var. fragiferum
Th. Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 26.06.2005, Y.S. 1753.

T. resupinatum L. var. resupinatum
Th. Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 11.05.2004, Y.S. 430; Darlık köyü, mezarlık civarı, Meşe ormanı açıklığı, 200 m., 11.05.2004, Y.S. 473; Çayırbaşı-Kabakos arası 2.5. km., çalılık alan, 20 m., 24.05.2004, Y.S. 691; Şuayipli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 24.05.2004, Y.S. 812; Gökmaşlı köyü civarı, çalılık alan, 30 m., 15.08.2004, Y.S. 1192; Ahmetli köyü-Meşrutiyet arası 2,5.km., açıklık alan, 10 m., 15.09.2004, Y.S. 1131; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 03.05.2005, Y.S. 1421.

T. tomentosum L. var. tomentosum
Th. Kabakos köyü-Ağva arası, Türbe sapağı civarı, açıklık alan, 40 m., 13.03.2005, Y.S. 1307.


T. pratense L. var. pratense
H. Ömerli-Şile arası 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004. Y.S. 208; Kızılcaköy-Ahmetli arası 2,5. km., Meşe ormanı açıklığı, 60 m., 06.07.2004, Y.S. 973; Teke köyü-Ağva arası, Davutlu civarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 06.07.2004, Y.S. 1064; Darlık köyü, mezarlık civarı, Meşe ormanı açıklığı, 200 m., 31.10.2005, Y.S. 1238; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 26.06.2005, Y.S. 1756; Kabakos köyü, kumul alan, 5 m., 15.10.2006, Y.S. 1881. Geniş yayılışlı.

T. pratense L. var. sativum Schreb.
H. Gökmaşlı köylü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 30 m., 18.06.2005, Y.S. 1678.

T. pallidum Waldst. & Kit.
H. Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 26.06.2005, Y.S. 1751.

T. medium L. var. medium
Th. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 19.04.2004, Y.S. 272.

T. stellatum L. var. stellatum
Th. Darlık-Hallı vadisi, dere içi, Meşe ormanı açıklığı, 150 m., 11.05.2004, Y.S. 537.

T. striatum L.
Th. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 19.04.2004, Y.S. 292; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 26.06.2005, Y.S. 1740.

T. lappaceum L.
Th. Ömerli-Şile arası 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004. Y.S. 192; Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 19.04.2004, Y.S. 266. Akd. El.

T. arvense L. var. arvense
Th. Ömerli-Şile arası 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004. Y.S. 238; Darlık köyü, mezarlık civarı, Meşe ormanı açıklığı, 200 m., 11.05.2004, Y.S. 476; Gökmaşlı köylü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 14.05.2005, Y.S. 1673. Geniş yayılışlı.

T. angustifolium L. var. angustifolium
Th. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 19.04.2004, Y.S. 277; Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 318; Kabakos köyü civarı, karışık orman alanı, 50 m., 24.05.2004, Y.S. 796; Teke-Ağva arası, Davutlu civarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 06.07.2004, Y.S. 1049; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 26.06.2005, Y.S. 1730.

T. constantinopolitanum Ser.
Th. Kabakos köyü civarı, karışık orman açıklığı, 20 m., 24.05.2004, Y.S. 805; Şuayipli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 24.05.2004, Y.S. 825; Ağva, Gökmaşlı köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 30 m., 14.05.2005, Y.S. 1504. Geniş yayılışlı.

T. subterraneum L.
Th. Darlık-Hallı vadisi, dere içi, Meşe ormanı açıklığı, 150 m., 11.05.2004, Y.S. 516.

Medicago orbicularis (L.) Bart.
Th. Çayırbaşı-Kabakos arası 2.5. km., çalılık alan, 20 m., 24.05.2004, Y.S. 795; Şuayipli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 24.05.2004, Y.S. 825.

M. lupulina L.
Th. Gökmaşlı köylü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 14.05.2005, Y.S. 1088; Darlık köyü, mezarlık civarı, Meşe ormanı açıklığı, 200 m., 31.10.2004, Y.S. 1246; Değirmen çayırı köyü civarı, çalılık alan, 150 m., 06.07.2004, Y.S. 1377; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 14.05.2005, Y.S. 1432; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 26.06.2005, Y.S. 1746. Geniş yayılışlı.


M. sativa L. subsp. sativa
H. Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 150 m., 19.04.2004, Y.S. 356; Teke-Ağva arası, Davutlu civarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 06.07.2004, Y.S. 1050.

M. minima (L.) Bart. var. minima
Th. Karacaköy civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 13.03.2005, Y.S. 1316. Geniş yayılışlı.

M. polymorpha L. var. polymorpha
Th. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 115; Darlık köyü, mezarlık civarı, Meşe ormanı açıklığı, 200 m., 11.05.2004, Y.S. 466; Alacalı köyü civarı, kumul alan, 5 m., 11.05.2004, Y.S. 624; Çayırbaşı-Kabakos arası 2.5. km., çalılık alan, 20 m., 24.05.2004, Y.S. 659; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, m., 19.06.2004, Y.S. 912.

M. littoralis Rohde ex Lois. var. littoralis
Th. Kabakos köyü-Ağva arası Türbe sapağı civarı, açıklık alan, 20 m., 13.03.2005, Y.S. 1309.

M. rigidula (L.) All. var. rigidula
Th. Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 11.05.2004, Y.S. 571; Çayırbaşı-Kabakos arası 2.5. km., çalılık alan, 20 m., 24.05.2004, Y.S. 802. Geniş yayılışlı.

Dorycnium hirsutum (L.) Ser.
Th. Ömerli-Şile arası 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004. Y.S. 226. Akd. El.

D. graecum (L.) Ser.
Th. Ömerli-Şile arası 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004. Y.S. 237; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 11.05.2004, Y.S. 414; Çayırbaşı-Kabakos arası 2.5. km., çalılık alan, 20 m., 24.05.2004, Y.S. 751; Darlık köyü, mezarlık civarı, Meşe ormanı açıklığı, 200 m., 14.05.2005, Y.S. 1492. Öksin El.

D. pentaphyllum Scop. subsp. herbaceum (Vill.) Rouy
H. Demircili köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 150 m., 15.08.2004, Y.S. 1073; Kabakos köyü civarı, karışık orman açıklığı, 50 m., 18.06.2005, Y.S. 1653.

D. pentaphyllum Scop. subsp. anatolicum (Boiss.) Gams
Th. Kabakos köyü civarı, karışık orman açıklığı, 50 m., 26.06.2005, Y.S. 1782.

Lotus corniculatus L. var. tenuifolius L.
H. Şuayipli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 24.05.2004, Y.S. 1139; Kabakos köyü civarı, karışık orman açıklığı, 50 m., 24.05.2004, Y.S. 1661. Geniş yayılışlı.

Hymenocarpus circinnatus (L.) Savi
Th. Darlık-Hallı vadisi, dere içi, Meşe ormanı açıklığı, 150 m., 11.05.2004, Y.S. 517; Çayırbaşı-Kabakos arası 2.5. km., çalılık alan, 20 m., 24.05.2004, Y.S. 688; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 03.05.2005, Y.S. 1293; Kızılcaköy-Ahmetli yolu 2.km., Meşe ormanı açıklığı, 10 m., 03.05.2005, Y.S. 1327. Akd. El.

Hippocrepis unisiliquosa L. subsp. unisiliquosa
Th. Ahmetli köyü civarı, açıklık alan, 10 m., 03.05.2005, Y.S. 1352.

Scorpiurus muricatus L. var. subvillosus (L.) Fiori
Th. Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 26.06.2005, Y.S. 1745. Akd. El.

Onobrychis caput-galli (L.) Lam.
Th. Çayırbaşı-Kabakos arası 2.5. km., çalılık alan, 20 m., 24.05.2004, Y.S. 661; Kabakos köyü civarı, karışık orman açıklığı, 50 m., 24.05.2004, Y.S. 1802. Geniş yayılışlı. Akd. El.


R0SACEAE

Laurocerasus officinalis Roemer
Ph. Ağva civarı, oteller bölgesi, çalılık alan, 20 m., 19.07.2006, Y.S. 1902.

Prunus spinosa L.
Ph. Yeniköy civarı, Meşe-Kestane ormanı açıklığı, 100 m., 12.04.2005, Y.S. 1369. Av.-Sib. El.

Cerasus avium (L.) Moench
Ph. Yeniköy civarı, Meşe-Kestane ormanı açıklığı, 130 m., 12.04.2005, Y.S. 1371.

Filipendula vulgaris Moench,
G. Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 26.06.2006, Y.S. 1774. Av.-Sib. El.

Rubus canescens DC. var. canescens
Ph. Yeniköy civarı, Meşe-Kestane ormanı açıklığı, 130 m., 18.06.2005, Y.S. 1702. D. Geniş yayılışlı.

R. tereticaulis P. J. Mueller
Ph. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 19.04.2004, Y.S. 292; Yenidarlık köyü, mezarlık civarı, Meşe ormanı açıklığı, 150 m., 11.05.2004, Y.S. 485.

R. hirtus Waldst. & Kit.
Ph. Kabakos köyü civarı, karışık orman açıklığı, 50 m., 24.05.2004, Y.S. 731.

Potentilla argentea L.
H. Kızılcaköy-Ahmetli yolu 2.km., Meşe ormanı açıklığı, 60 m., 29.05.2005, Y.S. 1592.


P. recta L.
H. Kabakos köyü civarı, çalılık alan, m., 26.06.2005. Y.S. 1828.

P. erecta (L.) Räuschel
H. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 129.

P. reptans. L.
H. Şuayipli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı ve çalılık alan, 40 m., 24.05.2004, Y.S. 826; Değirmen çayırı köyü civarı, çalılık alan, 150 m., 06.07.2004, Y.S. 1030; Yeşilvadi köyü, karışık orman açıklığı, dere kenarı, 130 m., 31.10.2004, Y.S. 1189; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 26.06.2006, Y.S. 1761. Geniş yayılışlı.

Fragaria vesca L.
H. Gökmaşlı köyü civarı, çalılık alan, 40 m., 15.08.2004, Y.S. 1089; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 26.06.2006, Y.S. 1765.

Geum urbanum L.
H. Şuayipli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı ve çalılık alan, 40 m., 24.05.2004, Y.S. 810; Gökmaşlı köyü civarı, çalılık alan, 40 m., 18.06.2005, Y.S. 1666. Geniş yayılışlı. Av.-Sib.El.

Agrimonia repens L.
H. Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 321; Değirmen çayırı köyü civarı, çalılık alan, 150 m., 06.07.2004, Y.S. 1016.

Sarcopoterium spinosum (L.) Spach
H. Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 340; Çayırbaşı-Kabakoz arası 2. km çalılık alan, 20 m., 24.05.2004, Y.S. 671. D. Akd. El.
Sanguisorba minor Scop. subsp. minor
H. Şuayipli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı ve çalılık alan, 40 m., 24.05.2004, Y.S. 852; Ağva, Gökmaşlı köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 14.05.2005, Y.S. 1502; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 26.06.2006, Y.S. 1754.

S. minor Scop. subsp. magnolii (Spach) Briq.
H. Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 349.

S. minor Scop. subsp. muricata (Spach) Briq.
H. Kabakos köyü civarı, karışık orman açıklığı, 50 m., 24.05.2004, Y.S. 750; Gökmaşlı köyü civarı, çalılık alan, 40 m., 18.06.2005, Y.S. 1688.

Rosa gallica L.
Ph. Yeşilvadi köyü, karışık orman açıklığı, dere kenarı, 130 m., 11.05.2004, Y.S. 435; Şuayipli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı ve çalılık alan, 40 m., 24.05.2004, Y.S. 876; Darlık-Hallı vadisi, açıklık alan, 150m., 14.05.2005, Y.S. 1482.

R. canina L.
Ph. Şuayipli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı ve çalılık alan, 40 m., 24.05.2004, Y.S. 858; Kabakos köyü civarı, karışık orman açıklığı, 50 m., 29.05.2005, Y.S. 1612.

Mespilus germanica L.
Ph. Yeşilvadi köyü, karışık orman açıklığı, dere kenarı, 130 m., 15.09.2004, Y.S. 1114; Teke köyü-Ağva arası 1.km., Sinekli sapağı civarı, 60 m., 12.04.2005, Y.S. 1374.

Pyrecantha coccinea Roemer
Ph. Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 15.09.2004, Y.S. 1225.


Crataegus monogyna Jacq. subsp. monogyna
Ph. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 142; Darlık-Hallı vadisi, dere içi, Meşe ormanı açıklığı, 150 m., 11.05.2004, Y.S. 532; Alacalı köyü civarı, kumul alan, 5 m., 11.05.2004, Y.S. 633; Çayırbaşı-Kabakoz arası 2. km çalılık alan, 20 m., 24.05.2004, Y.S. 768; Karakiraz köyü civarı, açıklık alan, 30 m., 19.06.2004, Y.S. 935; Kızılcaköy-Ahmetli yolu 2.km., Meşe ormanı açıklığı, 60 m., 06.07.2004, Y.S. 980; Avcıkoru köyü civarı, karışık orman açıklığı, 50 m., 29.05.2005, Y.S. 1529.

Sorbus torminalis (L.) Crantz, Stirp. var. torminalis
Ph. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 172; Kabakos köyü civarı, karışık orman açıklığı, 50 m., 24.05.2004, Y.S. 773. Geniş yayılışlı.

Malus sylvestris Miller subsp. orientalis (A. Uglitzkich) Browicz var. orientalis
Ph. Kabakos köyü civarı, karışık orman açıklığı, 50 m., 24.05.2004, Y.S. 765; Darlık-Hallı vadisi, Meşe ormanı açıklığı, 150 m., 14.05.2005, Y.S. 1459.

LYTHRACEAE

Lythrum salicaria L.
H. Değirmen çayırı köyü civarı, çalılık alan, taban suyu yüksek bölge, 150 m., 06.07.2004, Y.S. 1048. Geniş yayılışlı. Av.-Sib.El.

L. borysthenicum (Shrank) Litvinov
H. İmrenli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı ve çalılık alan, taban suyu yüksek bölge, 10 m., 06.07.2004, Y.S. 1008.

ONAGRACEAE

Epilobium hirsutum L.
Ph. Darlık köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 200 m., 31.10.2004, Y.S. 1224.


CRASSULACEAE

Sedum hispanicum L. var. hispanicum
Ch. Değirmen çayırı köyü civarı, çalılık alan, 150 m., 12.04.2005, Y.S. 1376.

S. pallidum Bieb. var. pallidum
Ch. Ömerli-Şile arası, 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 243; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 11.05.2004, Y.S. 412; Darlık-Hallı vadisi, dere içi, Meşe ormanı açıklığı, 150 m., 11.05.2004, Y.S. 558.

S. pallidum Bieb. var. bithynicum (Boiss.) Chamberlain
Ch. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 19.04.2004, Y.S. 269. Öksin El.

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga hederacea L. var. hederacea
Ph. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 19.04.2004, Y.S. 154.

APIACEAE / UMBELLIFERAE

Eryngium maritimum L.
H. Alacalı köyü civarı, kumul alan, 5 m., Gözlem.

E. campestre L. var. campestre
H. Kabakos sahili civarı, kumul alan, 5 m., 15.09.2005, Y.S. 1850.

E. campestre L. var. virens Link
H. Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 333. Geniş yayılışlı.

Scandix pecten-veneris L.
Th. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 19.04.2004, Y.S. 110. Geniş yayılışlı.

Pimpinella saxifraga L.
Th. Darlık köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 200 m., 31.10.2004, Y.S. 1243.

Berula erecta (Huds.) Coville
Th. Ömerli-Şile arası, 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 262.

Oenanthe aquatica (L.) Poiret
Th. Ömerli-Şile arası, 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 218.

Ammi visnaga (L.) Lam.
Th. Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 15.09.2004, Y.S. 1116. Akd. El.

Ferulago confusa Velen.
Th. Darlık köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 200 m., 14.09.2005, Y.S. 1458; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 29.05.2005, Y.S. 1574. Av.-Sib. El.

Caucalis platycarpos L.
Th. Darlık-Hallı vadisi, dere içi, Meşe ormanı açıklığı, 150 m., 11.05.2004, Y.S. 551.


ARALIACEAE

Hedera helix L.
Ph. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 138; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 26.06.2006, Y.S. 1772; Kabakos sahili civarı, kumul alan, 5 m., 15.10.2005, Y.S. 1855.

CORNACEAE

Cornus mas L.
Ph. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 164; Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 387; Çayırbaşı-Kabakoz arası 2. km çalılık alan, 20 m., 24.05.2004, Y.S. 790; Şuayipli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı ve çalılık alan, 40 m., 24.05.2004, Y.S. 860; Değirmen çayırı köyü civarı, çalılık alan, 150 m., 06.07.2004, Y.S. 1055; Avcıkoru köyü civarı, karışık orman açıklığı, 50 m., 29.05.2005, Y.S. 1557; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 26.06.2006, Y.S. 1763. Av.-Sib.El.

CAPRIFOLIACEAE

Sambucus nigra L.
Ph. Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 12.04.2005, Y.S. 1342. Av-Sib.El.

DIPSACACEAE

Dipsacus laciniatus L.
H. Kabakos köyü civarı, çalılık alan, 50 m., 31.10.2004, Y.S. 1259; Sofular köyü civarı, karışık orman açıklığı, 40 m., 11.01.2005, Y.S. 1273. Geniş yayılışlı.


Knautia orientalis L.
Th. Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 322; Teke köyü-Ağva arası, Davutlu köyü civarı, 100 m., 06.07.2004, Y.S. 1056.

Scabiosa columbaria L. subsp. columbaria var. columbaria
H. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 182; Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 376; Teke köyü-Ağva arası, Davutlu köyü civarı, 100 m., 06.07.2004, Y.S. 1051; Ahmetli köyü-Meşrutiyet arası 1. km., Meşe ormanı açıklığı, 20 m., 15.09.2004, Y.S. 1154; Teke köyü-Ağva arası 1.km., Sinekli sapağı civarı, 60 m., 12.04.2005, Y.S. 1372; Gökmaşlı köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, çalılık alan, 40 m., 14.05.2005, Y.S. 1495; Avcıkoru köyü civarı, karışık orman açıklığı, 50 m., 29.05.2005, Y.S. 1525; Kabakos köyü civarı, çalılık alan, 50 m., 26.06.2005, Y.S. 1826.

Pterocephalus plumosus (L.) Coulter
Th. Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 11.05.2004, Y.S. 453; Darlık-Hallı vadisi, dere içi, Meşe ormanı açıklığı, 150 m., 11.05.2004, Y.S. 543. Geniş yayılışlı.

ASTERACEAE / COMPOSITAE

Xanthium strumarium L. subsp. strumarium
Th. Alacalı köyü, kumul alan, 5 m., Gözlem.

Pallenis spinosa (L.) Cass.
Th. Çayırbaşı-Kabakoz arası 2. km çalılık alan, 20 m., 24.05.2004, Y.S. 670; Değirmen çayırı köyü civarı, çalılık alan, 150 m., 12.04.2005, Y.S. 1378; Kızılcaköy-Ahmetli yolu 2.km., Meşe ormanı açıklığı, 60 m., 29.05.2005, Y.S. 1591; Ağva civarı, oteller bölgesi, çalılık alan, 5 m., 29.05.2005, Y.S. 1624. Akd. El.

Inula salicina L.
H. Değirmen çayırı köyü civarı, çalılık alan, 150 m., 06.07.2004, Y.S. 1022. Geniş yayılışlı. Av.-Sib. El.

I. germanica L.
H. Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 15.09.2004, Y.S. 1126. Av.-Sib. El.

I. aschersoniana Janka
H. Ahmetli köyü-Meşrutiyet arası 1. km., Meşe ormanı açıklığı, 10 m., 15.09.2004, Y.S. 1140.

I. graveolens (L.) Desf.
H. Ahmetli köyü-Meşrutiyet arası 1. km., Meşe ormanı açıklığı, 10 m., 15.09.2004, Y.S. 1138. Akd. El.

I. viscosa (L.) Aiton
H. Ahmetli köyü-Meşrutiyet arası 1. km., Meşe ormanı açıklığı, 10 m., 15.09.2004, Y.S. 1136; Darlık köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 200 m., 31.10.2004, Y.S. 1230.

Filago vulgaris Lam.
Th. Ömerli-Şile arası, 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 246.

Conyza canadensis (L.) Coronquist
Th. Kızılcaköy-Ahmetli yolu 2.km., Meşe ormanı açıklığı, 60 m., 06.06.2004, Y.S. 974; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 15.09.2004, Y.S. 1112; Kabakos köyü civarı, kumul alan, 50 m., 15.10.2005, Y.S. 1880.

Bellis perennis L.
H. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 101; Alacalı köyü civarı, kumul alan, 5 m., 11.05.2004, Y.S. 613; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 15.09.2004, Y.S. 904; Sofular köyü civarı, karışık orman açıklığı, 40 m., 11.01.2005, Y.S. 1272; Karacaköy civarı, Meşe ormanı açıklığı, 20 m., 13.03.2005, Y.S. 1323. Av.-Sib. El.

Doronicum orientale Hoffm.
G. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 181.

Senecio castagneanus DC.
Th. Ömerli-Şile arası, 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 190. D. Akd. El. Endemik.

S. vulgaris L.
Th. Yeşilvadi köyü, karışık orman açıklığı, dere kenarı, 130 m., 31.10.2004, Y.S. 1169.

Antemis cretica L. subsp. pontica (Willd.) Grierson
H. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 184; Ömerli-Şile arası, 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 261; Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 303.

A. cotula L.
H. Kızılcaköy-Ahmetli yolu 2.km., orman açıklığı, 60 m., 06.07.2004, Y.S. 964. Geniş yayılışlı.

A. tinctoria L. var. discoidea (All.) DC.
H. Çayırbaşı-Kabakoz arası 2. km çalılık alan, 20 m., 24.05.2004, Y.S. 780; Kızılcaköy-Ahmetli yolu 2.km., orman açıklığı, 60 m., 06.07.2004, Y.S. 977.

A. tinctoria L. var. pallida DC.
H. Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 11.05.2004, Y.S. 428.
Chrysanthemum segetum L.
Th. Şuayipli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı ve çalılık alan, 40 m., 24.05.2004, Y.S. 822. Akd. El.

Arctium minus (Hill) Bernh. subsp. minus
H. Ahmetli köyü-Meşrutiyet arası 1. km., Meşe ormanı açıklığı, 20 m., 15.09.2004, Y.S. 1127.

Silybum marianum (L.) Gaertner
H. Oruçoğlu köyü civarı, açıklık alan, 40 m., 11.05.2004, Y.S. 512. Akd. El.

Cirsium lappaceum (Bieb.) Fischer subsp. tenuilobum (C.Koch) Davis & Parris
H. Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 15.09.2004, Y.S. 1113. İr.-Tur. El. Endemik.

C. hypoleucum DC.
H. Ömerli-Şile arası, 2,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 264; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 29.05.2005, Y.S. 1571. Öksin El.

Carduus nutans L. subsp. nutans
H. Kabakos köyü civarı, çalılık, 50 m., 26.06.2005, Y.S. 1830. Geniş yayılışlı.

Jurinea consanguinea DC.
H. Alacalı köyü, kumul alan, 5 m., 15.09.2004, Y.S. 1153.

J. kilaea Azn.
G. Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 363. Öksin El.

Centaurea kilaea Boiss.
H. Alacalı köyü, kumul alan, 5 m., 15.09.2004, Y.S. 1157. Endemik.C. virgata Lam.
H. Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 362. Geniş yayılışlı.

C. solstitialis L. subsp. solstitialis
H. Değirmen çayırı köyü civarı, çalılık alan, 150 m., 06.07.2004, Y.S. 1033. Geniş yayılışlı.

C. iberica Trev. ex Sprengel
H. Oruçoğlu köyü civarı, açıklık alan, 40 m., 11.05.2004, Y.S. 511; Değirmen çayırı köyü civarı, çalılık alan, 150 m., 06.07.2004, Y.S. 1035; Yeşilvadi köyü, karışık orman açıklığı, dere kenarı, 130 m., 31.10.2004, Y.S. 1179. Geniş yayılışlı.

Crupina crupinastrum (Moris) Vis.
Th. Çayırbaşı-Kabakoz arası 2. km çalılık alan, 20 m., 24.05.2004, Y.S. 703. Geniş yayılışlı.

Xeranthemum annuum L.
Th. Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 362. Geniş yayılışlı.

Cichorium intybus L.
Ch. Ömerli-Şile arası, 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 222; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 26.06.2006, Y.S. 1752; Kabakos sahili civarı, kumul alan, 5 m., 15.10.2006. Geniş yayılışlı.

Tragopogon dubius Scop.
H. Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 375.

Hypochoeris radicata L.
H. Ömerli-Şile arası, 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 194. Av.-Sib.El.

Leontodon tuberosus L.
G. Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 11.05.2004, Y.S. 438. Akd. El.

Picris strigosa Bieb.
Th. Alacalı köyü, kumul alan, 5 m., 15.09.2004, Y.S. 1158.

Sonchus asper (L.) Hill subsp. glaucescens (Jordan) Ball
H. Ömerli-Şile arası, 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 230. Geniş yayılışlı.

S. oleraceus L.
H. Yeşilvadi köyü, karışık orman açıklığı, dere kenarı, 130 m., 31.10.2004, Y.S. 1170.

Reichardia picroides (L.) Roth
Ch. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 19.04.2004, Y.S. 288. Akd. El.

Lapsana communis L. subsp. intermedia (Bieb.) Hayek
H. Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 19.06.2004, Y.S. 909. Geniş yayılışlı.

Taraxacum buttleri van Soest
Ch. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 145.

Crepis smyrnaea DC. ex Froehlich
Ch. Darlık köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 200 m., 31.10.2004, Y.S. 1231. Akd. El.

C. reuterana Boiss. subsp. reuterana
Ch. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 125. D. Akd. El.

C. zacintha (L.) Babcock
Ch. Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 327; Çayırbaşı-Kabakoz arası 2. km çalılık alan, 20 m., 24.05.2004, Y.S. 638. Akd. El.

C. vesicaria L.
Ch. Ömerli-Şile arası, 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 233.

CAMPANULACEAE

Campanula lyrata Lam. subsp. lyrata
H. Darlık-Hallı vadisi, dere içi, Meşe ormanı açıklığı, 150 m., 11.05.2004, Y.S. 545. Geniş yayılışlı. Endemik.

C. persicifolia L.
H. Ömerli-Şile arası, 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 204. Av.-Sib. El.

C. rapunculus L. var. rapunculus
H. Ömerli-Şile arası, 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 201; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 26.06.2006, Y.S. 1738.

Asyneuma linifolium (Boiss. & Heldr.) Bornm. subsp linifolium
H. Darlık-Hallı vadisi, açıklık alan, 150 m., 19.07.2006, Y.S. 1897.

ERICACEAE

Rhododendron ponticum L. subsp. ponticum
Ph. Darlık-Hallı vadisi, dere içi, Meşe ormanı açıklığı, 150 m., 11.05.2004, Y.S. 562. Öksin El.

Erica arborea L.
Ph. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 176; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 11.01.2005, Y.S. 1269.

E. manipuliflora Salisb.
Ph. Ömerli-Şile arası, 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 240; Çayırbaşı-Kabakos arası 2. km çalılık alan, 20 m., 24.05.2004, Y.S. 669; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 13.03.2005, Y.S. 1284; Yeniköy civarı, karışık orman açıklığı, 100 m., 18.06.2005, Y.S. 1704; Kabakos köyü civarı, çalılık alan, 50 m., 15.10.2006, Y.S. 1885. D. Akd. El.

Arbutus unedo L.
Ph. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 130; Kabakos köyü civarı, karışık orman açıklığı, 50 m., 24.05.2004, Y.S. 758; Yeşilvadi köyü, karışık orman açıklığı, dere kenarı, 130 m., 31.10.2004 Y.S. 11670; Darlık köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 150 m., 31.10.2004, Y.S. 1225; Sofular köyü civarı, karışık orman açıklığı, 40 m., 11.01.2005, Y.S. 1270.

A. andrachne L.
Ph. Yeniköy civarı, karışık orman açıklığı, 100 m., 18.06.2005, Y.S. 1697.

PRIMULACEAE

Primula vulgaris Huds. subsp. sibthorpii (Hoffmanns.) W.W.Sm. & Forrest
H. Karacaköy civarı, Meşe ormanı açıklığı, 20 m., 13.03.2005,ü Y.S. 1315; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 26.06.2006, Y.S 1770. Öksin El.

Cyclamen coum Miller var. coum
Th. Yeniköy civarı, karışık orman açıklığı, 100 m., 13.03.2005, Y.S. 1300.
Lysimachia vulgaris L.
Th. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 19.04.2004, Y.S. 298. Geniş yayılışlı.

L. nummularia L.
Th. Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 26.06.2006, Y.S. 1729. Av.-Sib. El.

Anagallis arvensis L. var. arvensis
Th. Çayırbaşı-Kabakoz arası 2. km çalılık alan, 20 m., 24.05.2004, Y.S. 700; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 19.06.2004, Y.S. 896.

A. arvensis L. var. caerula (L.) Gouan
Th. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 112.

OLEACEAE
Fraxinus excelsior L.
Ph. Çayırbaşı-Kabakoz arası 2. km çalılık alan, 20 m., 19.07.2006, Y.S. 1903.

Ligustrum vulgare L.
Ph. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 19.04.2004, Y.S. 280; Yeşilvadi köyü, karışık orman açıklığı, dere kenarı, 130 m., 31.10.2004, Y.S. 1220; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 26.06.2006, Y.S. 1723. Av.-Sib. El.

Olea europaea L. var. europaea
Ph. Çayırbaşı-Kabakoz arası 2. km çalılık alan, 20 m., 24.05.2004, Y.S. 681.

Phillyrea latifolia L.
Ph. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 111; Darlık-Hallı vadisi, dere içi, Meşe ormanı açıklığı, 150 m., 11.05.2004, Y.S. 525; Şuayipli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı ve çalılık alan, 40 m., 24.05.2004, Y.S. 827. Akd. El.

APOCYNACEAE

Vinca major L. subsp. major
H. Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 11.05.2004, Y.S. 429. Öksin El.

GENTIANACEAE

Blackstonia perfoliata (L.) Hudson subsp. perfoliata
H. Kabakos köyü civarı, karışık orman açıklığı, 50 m., 03.05.2005, Y.S. 1383; Kızılcaköy-Ahmetli yolu 2.km., Meşe ormanı açıklığı, 60 m., 29.05.2005, Y.S. 1593; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 26.06.2006, Y.S. 1717.

Centaurium erythraea Rafn subsp. erythraea
H. Ömerli-Şile arası, 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 227; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 26.06.2006, Y.S. 1724.

CONVOLVULACEAE

Convolvulus persicus L.
H. Çayırbaşı-Kabakoz arası 2. km çalılık alan, 20 m., 19.07.2006, Y.S. 1901.
I.
C. cantabrica L.
H. Çayırbaşı-Kabakoz arası 2. km çalılık alan, 20 m., 24.05.2004, Y.S. 641; Gökmaşlı köyü civarı, çalılık alan, 40 m., 15.08.2004, Y.S. 1094; Kızılcaköy-Ahmetli yolu 2.km., Meşe ormanı açıklığı, 20 m., 29.05.2000, Y.S. 1590.

Calystegia sepium (L.) R.Br. subsp. sepium
H. Ömerli-Şile arası, 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 242; Şuayipli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı ve çalılık alan, 40 m., 24.05.2004, Y.S. 818; Kızılcaköy-Ahmetli yolu 2.km., Meşe ormanı açıklığı, 20 m., 06.07.2004, Y.S. 976.

CUSCUTACEAE

Cuscuta epithymum (L.) L. var. epithymum
Çengilli köyü civarı, çalılık alan, Hypericum calysinum’un üzerinde, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 330.

BORAGINACEAE

Cynoglossum creticum Miller
Th. Ömerli-Şile arası, 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 286.

Echium italicum L.
H. Değirmen çayırı köyü civarı, çalılık alan, 150 m., 06.07.2004, Y.S. 1034. Akd. El.

E. plantagineum L.
Th. Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 338; Çayırbaşı-Kabakoz arası 2. km çalılık alan, 20 m., 11.05.2004, Y.S. 588. Akd. El.

E. angustifolium Miller
Th. Ömerli-Şile arası, 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 281. D. Akd. El.

Onosma tauricum Pallas ex Willd. var. tauricum
Th. Çayırbaşı-Kabakoz arası 2. km çalılık alan, 20 m., 11.05.2004, Y.S. 576.

Cerinthe minor L. subsp. auriculata (Ten.) Domac
H. Çayırbaşı-Kabakoz arası 2. km çalılık alan, 20 m., 11.05.2004, Y.S. 594.Trachystemon orientalis (L.) G. Don
H. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 128; Darlık-Hallı vadisi, dere içi, Meşe ormanı açıklığı, 150 m., 11.05.2004, Y.S. 561; Alacalı köyü civarı, kumul alan, 5 m., 11.05.2004, Y.S. 625; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 26.06.2006, Y.S. 1777. Öksin El.

Anchusa officinalis L.
H. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 121.

A. azurea Miller var. azurea
H. Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 401.

Borago officinalis L.
H. Darlık-Hallı vadisi, dere içi, Meşe ormanı açıklığı, 150 m., 11.05.2004, Y.S. 559. Akd. El.

SOLANACEAE

Solanum nigrum L. subsp. nigrum
Th. Ahmetli köyü-Meşrutiyet arası 1. km., Meşe ormanı açıklığı, 20 m., 15.09.2004, Y.S. 1129. Kozmopolit.

S. dulcamara L.
H. Ömerli-Şile arası, 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 243. Geniş yayılışlı. Av.-Sib. El.

Datura stramonium L.
Th. Kızılcaköy-Ahmetli yolu 2.km., Meşe ormanı açıklığı, 60 m., 06.07.2004, Y.S. 966. Geniş yayılışlı. Av.-Sib. El.


SCROPHULARIACEAE

Kickxia commutata (Bernh. ex Reichb.) Fritsch subsp. commutata
Th. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açık alan, 20 m., 19.06.2006 Y.S. 1891.

OROBANCHACEAE

Orobanche minor Sm.
G. Yeniköy civarı, karışık orman açıklığı, m., 19.07.2006, Y.S. 1905.

VERBENACEAE

Verbena officinalis L.
H. Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 315; Teke-Ağva arası, Davutlu civarı, açıklık alan, 100 m., 06.07.2004, Y.S. 1065; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 03.05.2004, Y.S. 1416. Geniş yayılışlı.

LAMIACEAE / LABIATAE

Ajuga chamaepitys (L.) Schreber subsp. chia (Schreber) Arcangeli var. chia
H. Çayırbaşı-Kabakos arası 12.5. km., çalılık alan, 100 m., 24.05.2004, Y.S. 704; Karacaköy civarı, Meşe ormanı açıklığı, 20 m., 13.03.2005, Y.S. 1324. Geniş yayılışlı.

A. chamaepitys (L.) Schreber subsp. chia (Schreber) Arcangeli var. ciliata Briq.
H. Teke köyü-Ağva arası 1.km., Sinekli sapağı civarı, 60 m., 12.04.2005, Y.S. 1375.

Teucrium chamaedrys L. subsp. chamaedrys
G. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 134; Darlık-Teke arası, 1.km, dere kenarı, 150 m., 11.05.2004, Y.S. 523; Alacalı köyü civarı, kumul alan, 5 m., 11.05.2004, Y.S. 614; Meşrutiyet köyü civarı, açıklık alan, 20 m., 14.05.2005, Y.S. 1515. Av.-Sib.. El.

T. chamaedrys L. subsp. lydium O. Schwarz
G. Ömerli-Şile arası 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 198; Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 361; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 26.06.2006, Y.S. 1721. D. Akd. El.

T. montanum L.
G. Kabakos köyü civarı, çalılık alan, 50 m., 26.06.2005, Y.S. 1824.

T. polium L.
G. Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 379, Değirmen çayırı köyü civarı, açıklık alan, 150 m., 06.07.2004, Y.S. 1018; Darlık-Teke arası, 1.km, dere kenarı, 180 m., 31.10.2004, Y.S. 1234; Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açık alan, 20 m., 12.04.2005, Y.S: 1389. Geniş yayılışlı.

Rosmarinus officinalis L.
Ph. Darlık-Hallı vadisi, dere içi, Meşe orman açıklığı, 150 m., 31.10.2004, Y.S. 1236. Akd. El.

Scutellaria albida L. subsp. albida
G. Değirmen çayırı köyü civarı, açıklık alan, 150 m., 06.07.2004, Y.S. 1045; Alacalı köyü civarı, kumul alan, 5 m., 15.09.2004, Y.S. 1144; Gökmaşlı köyü civarı, çalılık alan, 40 m., 18.06.2005, Y.S. 1683. D. Akd. El.

Lamium amplexicaule L.
Th. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 151. Geniş yayılışlı. Av.-Sib. El.

L. purpureum L. var. purpureum
Th. Alacalı köyü civarı, kumul alan, 5 m., 11.05.2004, Y.S. 604; Karacaköy civarı, Meşe ormanı açıklığı, 20 m., 13.03.2005, Y.S. 1311; Yeniköy civarı, Meşe-Kestane ormanı açıklığı, 100 m., 12.04.2005, Y.S. 1365. Av.-Sib.. El.


Sideritis montana L. subsp. montana
G. Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 381; Çayırbaşı-Kabakos arası 12.5. km., çalılık alan, 100m., 24.05.2004, Y.S. 706; Değirmen çayırı köyü civarı, açıklık alan, 150 m., 06.07.2004, Y.S. 1019; Kızılcaköy-Ahmetli yolu 2.km., orman açıklığı, 60 m., 29.09.2005, Y.S.1587. Geniş yayılışlı. Akd. El.

Stachys cretica L. subsp. anatolika Rech.
H. Darlık-Hallı vadisi, dere içi, Meşe orman açıklığı, 150 m., 11.05.2004, Y.S. 524. İr-Tur. El. Endemik.

S. byzantina C. Koch
Th. Ömerli-Şile arası 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 256; Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açık alan, 20 m., 11.05.2005, Y.S: 581; Şuayipli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 24.05.2004, Y.S. 879; Kızılcaköy-Ahmetli yolu 2.km., orman açıklığı, 60 m., 29.09.2005, Y.S. 1518. Av.-Sib. El.

S. sylvatica L.
Th. Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 301. Av.-Sib. El.


S. arvensis (L.) L.
Th. Darlık köyü, mezarlık civarı, Meşe orman açıklığı, 150 m., 11.04.2004, Y.S. 481.

Prunella vulgaris L.
H. Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 270; Değirmen çayırı köyü civarı, açıklık alan, 150 m., 06.07.2004, Y.S. 1013; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 31.10.2004, Y.S. 1168; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 26.06.2005, Y.S. 1720. Geniş yayılışlı. Av.-Sib. El.


P. laciniata (L.) L
H. Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 31.10.2004, Y.S. 1199; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 26.06.2005, Y.S. 1747. Av.-Sib. El.

Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) Ietswaart
H. Ömerli-Şile arası 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 245; D. Akd. El.

O. vulgare L. subsp. vulgare
H. Değirmen çayırı köyü civarı, açıklık alan, 150 m., 06.07.2004, Y.S. 1020; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, m., 31.10.2004, Y.S. 1021. Av.-Sib. El.

Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. glandulosa (Req.) P.W. Ball
H. Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 339; Alacalı köyü civarı, kumul alan, 5 m., 15.09.2004, Y.S. 1156; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 15.09.2004, Y.S. 1211.

Clinopodium vulgare L. subsp. vulgare
H. Oruçoğlu köyü civarı, açıklık alan, 40 m., 11.05.2004, Y.S. 495; Kızılcaköy-Ahmetli yolu 2.km., orman açıklığı, 60 m., 06.07.2004, Y.S. 978; Darlık köyü, mezarlık civarı, Meşe orman açıklığı, 150 m., 31.10.2004, Y.S. 1227; Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açık alan, 20 m., 31.10.2005, Y.S: 1174.

Acinos suaveolens (Sm.) G. Don fil.
Th. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 205. Akd. El.

A. rotundifolius Pers.
Th. Çayırbaşı-Kabakos arası 2.5. km., çalılık alan, 20 m., 24.05.2004, Y.S. 653. Geniş yayılışlı.
Micromeria myrtifolia Boiss & Hohen.
Th. Yeniköy civarı, karışık orman açıklığı, 100 m., 19.07.2006, Y.S. 1895. Akd. El.

M. graeca (L.) Bentham ex Reichb.
G. Çayırbaşı-Kabakos arası 2.5. km., çalılık alan, 20 m., 03.05.2005, Y.S. 1384. Akd. El.

Thymus longicaulis C. Presl subsp. longicaulis var. longicaulis
Ch. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 231.

T. longicaulis C. Presl subsp. longicaulis var. subisophyllus (Borbas) Jalas
Ch. Kızılca köy-Ahmetli yolu 2.km., orman açıklığı, 20 m., 03.05.2005, Y.S. 1325.

Mentha pulegium L.
G. Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 31.10.2004, Y.S. 1194; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 60 m., 26.06.2005, Y.S. 1759; Kabakos sahili civarı, kumul alan, 5 m., 15.10.2005, Y.S. 1874.

M. spicata L. subsp. tomentosa (Briq.) Harley
G. Teke- Ağva arası, Davutlu civarı, çalılık, 100 m., 06.07.2004, Y.S. 1049.

Salvia frigida Boiss.
G. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 236; Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 348. İr.-Tur. El.

S. virgata Jacq.
G. Çayırbaşı-Kabakos arası 2.5. km., çalılık alan, 20 m., 31.10.2004, Y.S. 1247. İr.-Tur. El.

S. nutans L.
G. Değirmen çayırı köyü civarı, açıklık alan, 150 m., 06.07.2004, Y.S. 1023. Av.-Sib. El.
S. verbenaca L.
G. Çayırbaşı-Kabakos arası 2.5. km., çalılık alan, 20 m., 26.06.2004, Y.S. 1376. Akd. El.

PLANTAGINACEAE

Plantago major L. subsp. major
H. Karakiraz köyü civarı, açıklık alan, 20 m., 19.06.2004, Y.S. 945; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 31.10.2004, Y.S. 1181.

P. coronopus L. subsp. coronopus
H. Oruçoğlu köyü civarı, açıklık alan, 40 m., 11.05.2004, Y.S. 502; Çayırbaşı-Kabakos arası 2.5. km., çalılık alan, 20 m., 31.10.2004, Y.S. 1261; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 03.05.2005, Y.S. 1426. Av.-Sib. El.

P. media L.
H. Darlık-Hallı vadisi, dere içi, Meşe orman açıklığı, 150 m., 11.05.2004, Y.S. 536.
P. lanceolata L.
H. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 217; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 03.05.2005, Y.S. 1420.

P. argentea Chaix
H. Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 328. Av.-Sib. El.

P. lagopus L.
H. Kabakos köyü-Ağva arası Türbe sapağı civarı, açıklık alan, 20 m., 13.03.2005, Y.S. 1306. Akd. El.

THYMELAEACEAE

Daphne pontica L.
Ph. Ömerli-Şile arası 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.06.2006, Y.S. 1887. Öksin El.

LAURACEAE

Laurus nobilis L.
Ph. Avcıkoru köyü civarı, kumul ve açıklık alan, 50 m., 12.04.2005, Y.S. 1349. Akd. El.

SANTALACEAE

Osyris alba L.
Ph. Ömerli-Şile arası 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 250; Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açık alan, 20 m., 14.05.2004, Y.S. 1446. Akd. El.

LORANTHACEAE

Viscum album L. subsp. album
Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, armut ağacının üzerinde, 25 m., 10.04.2004, Y.S. 148.

EUPHORBIACEAE

Mercurialis annua L.
Th. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 178; Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 370; Alacalı köyü civarı, kumul alan, 5 m., 11.01.2005, Y.S. 1278; Karacaköy civarı Meşe ormanı açıklıklığı, 20 m., 13.03.2005, Y.S. 1313.

Euphorbia peplis L.
Th. Alacalı köyü civarı, kumul alan, 5 m., Gözlem. Akd. El.E. chamaesyce L.
Th. Yeşilvadi köyü-Kale altı arası 2. km., Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 31.10.2004, Y.S. 1206. Geniş yayılışlı.

E. helioscopia L.
Th. Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 19.06.2004, Y.S. 901; Karacaköy civarı Meşe ormanı açıklıklığı, 20 m., 13.03.2005, Y.S. 1314.

E. aleppica L.
Th. Çayırbaşı-Kabakos arası 2.5. km., çalılık alan, 20 m., 26.06.2005, Y.S. 1779. Geniş yayılışlı.

E. paralis L.
Th. Alacalı köyü civarı, kumul alan, 5 m., Gözlem. Akd. El.

E. seguieriana Necter subsp. seguieriana
Th. Ömerli-Şile arası 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 215; Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 19.04.2004, Y.S 291; Yeşilvadi köyü civarı, orman açıklığı, 130 m., 19.06.2004, Y.S. 913; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 26.06.2005, Y.S. 1767. Av.-Sib. El.

E. amygdaloides Fisch. & Mey. var. amygdaloides
Ch. Ömerli-Şile arası 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 229. Av.-Sib. El.

URTICACEAE

Urtica pilulifera L.
Th. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 132. Akd. El.


JUGLANDACEAE

Juglans regia L.
Ph. Yeniköy civarı, dere kenarı, 100 m., 19.06.2006, Y.S. 1888.

PLATANACEAE

Platanus orientalis L.
Ph. Şuayipli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 24.05.2004, Y.S. 857; Gökmaşlı köyü civarı, çalılık alan, 40 m., 15.08.2004, Y.S. 1109.

FAGACEAE

Fagus orientalis Lipsky
Ph. Yeniköy civarı, Yeniköy deresi kenarı, 100 m., 19.06.2006, Y.S. 1889. Av.-Sib. El.

Castanea sativa Miller
Ph. Kabakos köyü civarı, karışık orman alanı, 50 m., 24.05.2004, Y.S. 735; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 15.09.2004, Y.S. 1115; Yeniköy civarı, Yeniköy deresi kenarı, 100 m., 18.06.2005, Y.S. 1696.

Quercus robur L. subsp. robur
Ph. Darlık köyü, mezarlık civarı, Meşe orman açıklığı, 200 m., 11.05.2004, Y.S. 461; Kabakos köyü civarı, karışık orman alanı, 50 m., 11.05.2004, Y.S. 799. Av.-Sib. El.

Q. frainetto Ten.
Ph. Darlık-Hallı vadisi, dere içi, Meşe ormanı, 150 m., 11.05.2004, Y.S. 527; Karakiraz köyü civarı, karışık orman alanı, 20 m., 19.06.2004, Y.S. 941; Kabakos köyü civarı, karışık orman, 50 m., 15.09.2006, Y.S. 1856. Av.-Sib. El.


Q. petraea (Mattuschka) Liebl. subsp. iberica (Steven ex Bieb.) Krassiln.
Ph. Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman, 130 m., 18.06.2005, Y.S. 1649; Yeniköy civarı, Yeniköy deresi kenarı, 100 m., 18.06.2005, Y.S. 1699.

Q. pubescens Willd.
Ph. Ömerli-Şile arası 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı alanı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 206.

Q. coccifera L.
Ph. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, Meşe ormanı, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 119.

CORYLACEAE

Carpinus betulus L.
Ph. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, Meşe ormanı, 20 m., 19.04.2004, Y.S. 383, Kabakos köyü civarı, karışık orman, 50 m., 24.05.2004, Y.S. 763; Şuayipli köyü civarı, Meşe ormanı, 40 m., 24.05.2004, Y.S. 841 Av.-Sib. El.

C. orientalis Miller subsp. orientalis
Ph. Darlık-Hallı vadisi, dere içi, Meşe ormanı, 150 m., 11.05.2004, Y.S. 547; Teke- Ağva arası, Davutlu civarı, çalılık, 100 m., 06.07.2004, Y.S. 1053; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 31.10.2004, Y.S. 1213; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı, 40 m., 26.06.2005, Y.S. 1769.

Corylus avellana L. var. avellana
Ph. Kabakos köyü civarı, karışık orman, 50 m., 24.05.2004, Y.S. 730; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı, 40 m., 26.06.2005, Y.S. 1773. Av.-Sib. El.

C. maxima Miller
Ph. Darlık-Hallı vadisi, dere içi, Meşe ormanı, 150 m., 11.05.2004, Y.S. 546. Av.-Sib. El.
BETULACEAE

Alnus glutinosa (L.) Gaertner subsp. glutinosa
Ph. Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman içi, dere kenarı 130 m., 31.10.2004, Y.S. 1194. Av.-Sib. El.

SALICACEAE

Salix amplexicaulis Bory & Chaub.
Ph. Yeniköy civarı, karışık orman açıklığı, 100 m., 19.06.2006, Y.S. 1900. Akd. El.

Populus tremula L.
Ph. Yeniköy civarı, karışık orman açıklığı, 100 m., 19.06.2006, Y.S. 1892.

RUBIACEAE

Sherardia arvensis L.
Th. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, Meşe ormanı açıklığı, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 122; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 11.05.2004, Y.S. 424; Çayırbaşı-Kabakos arası 2.5. km., çalılık alan, 20 m., 24.05.2004, Y.S. 692; Akd. El.

Asperula littoralis Sm.
Th. Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 336. Endemik.

A. involucrata Wahlenb.
Th. Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 11.05.2004, Y.S. 447; Oruçoğlu köyü civarı, açıklık alan, 40 m., 11.04.2004, Y.S. 510; Çayırbaşı-Kabakos arası 2.5. km., çalılık alan, 20 m., 24.05.2004, Y.S. 724; Darlık köyü, mezarlık civarı, Meşe orman açıklığı, 150 m., 31.10.2004, Y.S. 1226; Avcıkoru köyü civarı, Meşe orman açıklığı, 50 m., 14.05.2005, Y.S. 1538; Gökmaşlı köyü civarı, çalılık alan, 40 m., 18.06.2005, Y.S. 1690. Geniş yayılışlı. Öksin El.


Galium elongatum C. Presl.
Th. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 132; Kabakos köyü civarı, karışık orman açıklığı, 50 m., 24.05.2004, Y.S. 730; Teke- Ağva arası, Davutlu civarı, çalılık, 100 m., 06.07.2004, Y.S. 1066. Av.-Sib. El.

G. verum L. subsp. verum
Th. Karakiraz köyü civarı, karışık orman, 20 m., 29.05.2005, Y.S. 936; Yeşilvadiköyü civarı, karışık orman, 130 m., 18.06.2005, Y.S. 1570; Gökmaşlı köyü civarı, çalılık alan, 40 m., 18.06.2005, Y.S. 1687. Av.-Sib. El.

G. subuliferum Somm. & Lev.
Th. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 195; Ömerli-Şile arası 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı alanı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 258; Alacalı köyü civarı, kumul alan, 5 m., 15.09.2004, Y.S. 610; Darlık köyü, mezarlık civarı, Meşe orman açıklığı, 150 m., 31.10.2004, Y.S. 1237.

Cruciata taurica (Palles ex Willd.) Ehrend.
Th. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açık alan, 20 m. 10.04.2004 Y.S. 118; Ömerli-Şile arası 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 250; Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 390; Kabakos köyü civarı, karışık orman açıklığı, 50 m., 24.05.2004, Y.S. 798. Geniş yayılışlı. İr-Tur. El.

Rubia tinctorum L.
Th. Şuayipli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 24.05.2004, Y.S. 864;Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 18.06.2005 Y.S. 1642. Geniş yayılışlı. İr.-Tur. El.

LILIOPSIDA / MONOCOTYLEDONEAE

ALISMATACEAE

Alisma lanceolatum With.
Hy. Yeşilvadi köyü, karışık orman açıklığı, dere içi, 130 m., 31.10.2004, Y.S. 1183. Geniş yayılışlı.

ARACEAE

Arum italicum Miller
G. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 167.

LILIACEAE

Smilax excelsa L.
G. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 175; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 11.05.2004, Y.S. 388; Kabakos köyü civarı, karışık orman açıklığı 50 m., 24.05.2004, Y.S. 771; Şuayipli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı ve çalılık alan, 40 m., 24.05.2004, Y.S. 832; Kabakos köyü civarı, çalılık alan, 50 m., 31.10.2004, Y.S. 1266; Yeniköy civarı, karışık orman açıklığı, 100 m., 18.06.2005, Y.S. 1695; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 26.06.2006, Y.S. 1762. Öksin El.

Ruscus aculeatus L. var. angustifolius Boiss.
G. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 166; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 11.05.2004, Y.S. 389; Gökmaşlı köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, çalılık alan, 40 m., 15.08.2004, Y.S. 1097.

R. hypoglossum L.
G. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 179. Av.-Sib.El.

Asparagus acutifolius L.
G. Çayırbaşı-Kabakoz arası 2. km çalılık alan, 20 m., 12.04.2005, Y.S. 1364. Akd. El.

A. aphyllus L. subsp. orientalis Baker.
G. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 157; Kabakos köyü civarı, karışık orman açıklığı, 50 m., 24.05.2004, Y.S. 725. D. Akd. El.

Allium flavum L. subsp. flavum var. flavum
G. Çayırbaşı-Kabakoz arası 2. km çalılık alan, 20 m., 31.10.2004, Y.S. 1248; Kabakos sahili civarı, kumul alan, 5 m., 15.10.2005, Y.S. 1833. Akd. El.

A. scorodoprasum L. subsp. scorodoprasum
G. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 19.04.2004, Y.S. 314. Avro-Sibirya El.

A. scorodoprasum L. subsp. rotundum (L.) Stearn
G. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 11.05.2004, Y.S. 570. Geniş yayılışlı. Akd. El.

Ornithogalum pyrenaicum L.
G. Kabakos köyü civarı, çalılık alan, 50 m., 26.06.2005, Y.S. 1804.

O. umbellatum L.
G. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 103; Kabakos köyü civarı, karışık orman açıklığı, 50 m., 24.05.2004, Y.S. 679; Ahmetli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 20 m., 12.04.2005, Y.S. 1354.

Muscari comosum (L.) Miller
G. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 105; Çayırbaşı-Kabakoz arası 2. km çalılık alan, 20 m., 24.05.2004, Y.S. 708; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 19.06.2004, Y.S. 888; Kızılcaköy-Ahmetli yolu 2.km., Meşe ormanı açıklığı, 60 m., 06.07.2004, Y.S. 994; Karacaköy civarı, Meşe ormanı açıklığı, 20 m., 13.03.2005, Y.S. 1315; Avcıkoru köyü civarı, kumul alan, 50 m., 12.04.2005, Y.S.
1347. Geniş yayılışlı. Akd. El.

M. armeniacum Leichtlin ex Baker
G. Kızılcaköy-Ahmetli yolu 2.km., Meşe ormanı açıklığı, 60 m., 06.07.2004, Y.S. 1898. Geniş yayılışlı.

Colchicum lingulatum Boiss. & Spruner ex Boiss.
G. Kabakos sahili civarı, kumul alan, 5 m., 15.10.2005, Y.S. 1868. D. Akd. El.

AMARYLLIDACEAE

Galanthus gracilis Celak.
G. Kabakos köyü civarı, karışık orman açıklığı, 50 m., 13.03.2005, Y.S. 1298. D. Akd. El.

IRIDACEAE

Iris sintenisii Janka
G. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 156; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130m., 29.05.2005, Y.S. 1572. Avro-Sibirya El.

I. suaveolens Boiss & Reuter
G. Sinekli köyü civarı, açıklık alan, 60 m., 12.04.2005, Y.S. 1374. D. Akd. El.

Crocus pulchellus Helbert
G. Yeşilvadi köyü, karışık orman açıklığı, dere kenarı, 130 m., 31.10.2004, Y.S. 1175. D. Akd. El.


ORCHIDACEAE

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Richard.
G. Kabakos köyü civarı, çalılık alan, 50 m., 26.06.2005, Y.S. 1798. Geniş yayılışlı.

Orchis mascula (L.) L. subsp. pinetorum (Boiss. & Kotschy) G. Camus.
G. Kızılcaköy-Ahmetli yolu 2.km., Meşe ormanı açıklığı, 60 m., 29.05.2005, Y.S. 1586; Kabakos köyü civarı, çalılık alan, 50 m., 18.06.2005, Y.S. 1660. Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 26.06.2006, Y.S. 1716. Geniş yayılışlı. D. Akd. El.

DIOSCOREACEAE

Tamus communis L. subsp. communis
G. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 19.04.2004, Y.S. 385; Kabakos köyü civarı, karışık orman açıklığı, 50 m., 24.05.2004, Y.S. 762; Yeşilvadi köyü, karışık orman açıklığı, dere kenarı, 130 m., 31.10.2004, Y.S. 1205.

T. communis L. subsp. cretica (L.) Kit Tan
G. Çayırbaşı-Kabakoz arası 2. km çalılık alan, 20 m., 24.05.2004, Y.S. 762.

JUNCACEAE

Juncus heldreichianus Marsson ex Parl. subsp. heldreichianus
G. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, taban suyu yüksek alan, 20 m., 19.04.2004, Y.S. 1899. Akd. El.

J. subulatus Forsskal
G. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık ve taban suyu yüksek alan, 20 m., 19.04.2004, Y.S. 212. Akd. El.
J. inflexus L.
G. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık ve taban suyu yüksek alan, 20 m., 19.04.2004, Y.S. 214; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, taban suyu yüksek alan, 40 m., 03.05.2005 , Y.S. 1411. Geniş yayılışlı. Akd. El.

J. articulatus L.
G. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık ve taban suyu yüksek alan, 20 m., 19.04.2004, Y.S. 213. Geniş yayılışlı. Avro-Sibirya El.

Luzula forsteri (Sm.) DC.
G. Kızılcaköy-Ahmetli yolu 2.km., Meşe ormanı açıklığı, 20 m., 29.05.2005, Y.S. 991. Geniş yayılışlı. Avro-Sibirya El.

CYPERACEAE

Cyperus longus L.
G. Kabakos köyü civarı, dere içi 5 m., 19.04.2004, Y.S. 309. Geniş yayılışlı.

Carex otrubae Podp.
G. Darlık-Hallı vadisi, dere içi, Meşe ormanı açıklığı, 150 m., 11.05.2004, Y.S. 535. Geniş yayılışlı. Avro-Sibirya El.

C. flacca Schreber subsp. serrulata (Biv.) Greuter
G. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 107; Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 307; Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 19.04.2004, Y.S. 384; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 19.06.2004, Y.S. 911; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 03.05.2005, Y.S. 1411. Akd. El.

POACEAE / GRAMINEAE

Elymus elongatus (Host) Runemark subsp. turcicus (McGuire) Melderis
H. Karacaköy civarı, Meşe ormanı açıklığı, 20 m., 13.03.2005, Y.S. 1317.

Aegilops umbelluata Zhukovsky subsp. umbelluata
Th. Çayırbaşı-Kabakoz arası 2. km çalılık alan, 20 m., 24.05.2004, Y.S. 718. İr.-Tur. El.

A. neglecta Req. ex Brtol.
Th. Kabakos köyü civarı, çalılık alan, 50 m., 26.06.2005, Y.S. 1809. Akd. El.

Triticum aestivum L.
Th. Şuayipli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı ve çalılık alan, 40 m., 24.05.2004, Y.S. 850. Geniş yayılışlı.

Leymus racemosus (Lam.) Tzvelev subsp. sabulosus (Lam) Tzvelev
H. Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 377.

Hordeum bulbosum L.
Th. Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 308; Çayırbaşı-Kabakoz arası 2. km çalılık alan, 20 m., 24.05.2004, Y.S. 778. Geniş yayılışlı.

Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus
G. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 19.04.2004, Y.S. 216; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 14.05.2005, Y.S. 1444; Darlık-Hallı vadisi, açıklık alan, 150 m., 14.05.2005, Y.S. 1474.

B. scoparius L.
G. Şuayipli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı ve çalılık alan, 40 m., 24.05.2004, Y.S. 836; Avcıkoru köyü civarı, karışık orman açıklığı, 50 m., 29.05.2005, Y.S. 1554.

Avena wiestii Steudel
Th. Çayırbaşı-Kabakoz arası 2. km çalılık alan, 20 m., 24.05.2004, Y.S. 637; Şuayipli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı ve çalılık alan, 40 m., 24.05.2004, Y.S. 846.


Ventenata dubia (Leers) Cosson
G. Kabakos köyü civarı, çalılık alan, 50 m., 26.06.2005, Y.S. 1785.

Rostraria cristata (L.) Tzvelev var. cristata
Th. Avcıkoru köyü civarı, karışık orman açıklığı, 50 m., 29.05.2005, Y.S. 1533; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 29.05.2005, Y.S. 1637.

Koeleria cristata (L.) Pers
H. Ömerli-Şile arası, 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 247. Geniş yayılışlı.

Aira caryophyllea L.
Th. Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 11.05.2004, Y.S. 394; Avcıkoru köyü civarı, karışık orman açıklığı, 50 m., 29.05.2005, Y.S. 1545. Avro-Sibirya El.

Holcus lanatus L.
H. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 19.04.2004, Y.S. 188; Ömerli-Şile arası, 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 259; Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 326; Karakiraz köyü civarı, açıklık alan, 20 m., 19.06.2004, Y.S. 952; Kabakos köyü civarı, karışık orman açıklığı, 50 m., 03.05.2005, Y.S. 1395; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 26.06.2006, Y.S. 1722. Avro-Sibirya El.

Agrostis capillaris L. var. capillaris
H. Gökmaşlı köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, çalılık alan, 40 m., 15.08.2004, Y.S. 1093; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 03.05.2005, Y.S. 1413.

Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell
Th. Kabakos sahili civarı, kumul alan, 5 m., 15.10.2005, Y.S. 1836. Akd. El.
Phleum exaratum Hochst. ex Griseb.
H. Çayırbaşı-Kabakoz arası 2. km çalılık alan, 20 m., 24.05.2004, Y.S. 650; Kabakos köyü civarı, çalılık alan, 50 m., 26.06.2005, Y.S. 1815. Geniş yayılışlı.

Festuca arundinacea Schreber subsp. arundinacea
H. Kabakos köyü civarı, çalılık alan, 50 m., 03.05.2005, Y.S. 1388; Gökmaşlı köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, çalılık alan, 40 m., 18.06.2005, Y.S. 1682.

Festulolium brinkmanii (A. Braun) Ascherson & Graebner
H. Kabakos köyü civarı, karışık orman açıklığı, 50 m., 03.05.2005, Y.S. 1393.

Lolium perenne L.
Th. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 19.04.2004, Y.S. 202; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 15.09.2004, Y.S. 1111; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 03.05.2005, Y.S. 1422; Avcıkoru köyü civarı, karışık orman açıklığı, 50 m., 29.05.2005, Y.S. 1550; Kabakos köyü civarı, çalılık alan, 50 m., 26.06.2005, Y.S. 1787. Avro-Sibirya El.

Vulpia bromoides ( L.) S.F. Gray
Th. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 13.03.2005, Y.S. 1292; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 14.05.2005, Y.S. 1433. Avro-Sibirya El.

Micropyum tenellum (L.) Link
Th. Ömerli-Şile arası, 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 1631. Akd. El.

Poa trivialis L.
G. Çengilli köyü civarı, çalılık alan, 180 m., 19.04.2004, Y.S. 329.

P. pratensis L.
G. Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 11.05.2004, Y.S. 434. Geniş yayılışlı.

P. angustifolia L.
G. Ahmetli köyü-Meşrutiyet arası 1. km., Meşe ormanı açıklığı, 20 m., 15.09.2004, Y.S. 1357. Geniş yayılışlı.

P. bulbosa L.
G. Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 11.05.2004, Y.S. 433.

Sclerochloa dura (L.) P. Beauv.
Th. Darlık-Hallı vadisi, açıklık alan, 150 m., 14.05.2005, Y.S. 1488. Geniş yayılışlı. Avro-Sibirya El.

Dactylis glomerata L. subsp. hispanica (Roth) Nyman
H. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 221; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 11.05.2004, Y.S. 393; Kabakos köyü civarı, karışık orman açıklığı, 50 m., 24.05.2004, Y.S. 679; Karakiraz köyü civarı, açıklık alan, 20 m., 19.06.2004, Y.S. 942; Gökmaşlı köyü civarı, çalılık alan, 40 m., 15.08.2004, Y.S. 1100; Kızılcaköy-Ahmetli yolu 2.km., Meşe ormanı açıklığı, 60 m., 29.05.2005, Y.S. 1600; Ağva civarı, oteller bölgesi, çalılık alan, 5 m., 29.05.2005, Y.S. 1625.

Cynosurus cristatus L.
H. Gökmaşlı köyü civarı, çalılık alan, 40 m., 18.06.2005, Y.S. 1096; Üvezli köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 40 m., 03.05.2005, Y.S. 1423; Kabakos köyü civarı, çalılık alan, 50 m., 26.06.2005, Y.S. 1784. Avro-Sibirya El.

C. echinatus L.
Th. Ömerli-Şile arası, 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 239; Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 19.04.2004, Y.S. 271; Avcıkoru köyü civarı, karışık orman açıklığı, 50 m., 29.05.2005, Y.S. 1522; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 29.05.2005, Y.S. 1551; Kabakos köyü civarı, çalılık alan, 50 m., 26.06.2005, Y.S. 1816. Akd. El.

Briza media L.
Th. Ömerli-Şile arası, 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 265.

B. maxima L.
Th. Ömerli-Şile arası, 12,5. km., yol kenarı, Meşe ormanı açıklığı, 100 m., 19.04.2004, Y.S. 255; Yeşilvadi köyü civarı, karışık orman açıklığı, 130 m., 29.05.2005, Y.S. 1566.

Melica uniflora Retz.
H. Kabakos köyü civarı, çalılık alan, 50 m., 26.06.2005, Y.S. 1803. Avro-Sibirya El.

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel
H. Darlık köyü civarı, Meşe ormanı açıklığı, 150 m., 31.10.2004, Y.S. 1240; Kabakos sahili civarı, kumul alan, 5 m., 15.10.2005, Y.S. 1852. Geniş yayılışlı. Avro-Sibirya El.

Cynodon dactylon (L.) Pers. var. dactylon
H. Kabakos sahili civarı, kumul alan, 5 m., 15.10.2005, Y.S. 1875.

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.
Th. Kabakos köyü civarı, çalılık alan, 50 m., 26.06.2005, Y.S. 1822.

Paspalum paspalodes (Michx.) Scribner
G. Çayırbaşı, Yeşilvadi evleri civarı, açıklık alan, 20 m., 10.04.2004, Y.S. 124.

Setaria viridis (L.) P. Beauv.
Th. Yeşilvadi köyü, karışık orman açıklığı, dere kenarı, 130 m., 31.10.2004, Y.S. 1180. Geniş yayılışlı.

Chrysopogon gryllus (L.) Trin. subsp. gryllus
H. Kabakos köyü civarı, çalılık alan, 50 m., 29.05.2005, Y.S. 1604. Geniş yayılışlı.IV. 2. VEJETASYONAraştırma bölgesi olan Şile’nin vejetasyonu, başlıca üç kısma ayrılarak incelenebilir:
1. Orman vejetasyonu
2. Çalı vejetasyonu
3. Kumul vejetasyonu
Yukarıdakiler dışında, bozuk orman toplulukları ile, yerleşim alanlarına oldukça yakın olmalarından dolayı, antropojenik etkiler altında oldukça dejenere olmuş çalı ve çayır toplulukları varsa da, esaslı olarak tahrip görmüş olmalarından dolayı, klimaksa ulaşamamış olan ve sabit bir floristik strüktürü olmayan bu toplulukların sosyolojik analizini gerçekleştirmek, mümkün olamamaktadır.


1. ORMAN VEJETASYONU:

Orman vejetasyonu, araştırma bölgesinde genellikle tahrip görmüş olmakla beraber, yine de en geniş yer işgâl eden vejetasyon tipi durumundadır. Bölgenin iklim, biyoiklim ve toprak özelliklerinden de anlaşılacağı üzere, bölge, orman oluşum ve gelişimine çok uygun bir yerdir. Aşağıda ekolojik özellikler açıklanırken de değinileceği gibi, orman gelişimine çok elverişli olmasından dolayı da, oldukça zengin floristik kompozisyona sahiptir.Orman vejetasyonu, iki birlik halinde tesbit edilmiştir:
1.1. Carpinus orientalis-Erica arborea Quézel, Barbéro, Akman, 1980 Birliği:

Tesbit etmiş olduğumuz birinci birlik, daha önce Quézel, Barbéro ve Akman tarafından tanımlanmış olan Carpinus orientalis-Erica arborea birliğidir.
Bu birliğin karakter türlerinden olan Carpinus orientalis, pratik olarak, az dağlık katın alt seviyelerinde orman formasyonları olarak gelişir ve genellikle bu katın, alt seviyelerini örter (AKMAN, 1995). Bu tür, burada deniz seviyesinden itibaren kuzey yamaçlarda 300-400 m. ye, güney ve güneybatı yamaçlarda ise, 400-600 m. ye kadar bir birlik oluşturur. Bu birlikte, termofil karakterli olan Akdeniz kökenli bazı bitkiler vardır ki bunlar, zaten karakteristik rolü olan transgressiflerdir. Öksin karakterli türler ise, oldukça yaygındır. Birliğin gelişiminde deniz etkisi çok büyük önem taşır. Ekolojik bakımdan da, volkanik karakterli sert kayalar üzerinde, kalınlığı orta derecede olan topraklar üzerinde gelişmektedir.
Quézel, Barbéro ve Akman, bu birliğin içinde, Cistus salviifolius ve C. creticus gibi Akdeniz kökenli bazı taksonları da tesbit etmiş olmalarına rağmen (AKMAN, 1995), tarafımızdan, bu birlik içinde bu taksonlar tesbit edilememiştir. Bilindiği gibi, bu iki takson, bitki grubunun tahribini karakterize eden bitkilerdir. Araştırma alanımızda ise, tahribat ileri safhalara varmadığı için, araştırma alanımızda dağılım gösteren bu birlikte, bu türlere rastlayamadık.
Bu birlik, araştırma bölgesinde, genellikle her yöne doğru olan bölgelerde gelişme göstermektedir.
Ortalama örtüşü, % 85-90 kadar olan bu birlik, başlıca dört dikey kattan meydana gelir: Ağaç katı; başlıca Carpinus orientalis, Castanea sativa ve Quercus petraea subsp. iberica’dan meydana gelir. Bu katın yüksekliği, ortalama 8-10 m. kadardır. Başlıca; Arbutus andrachne, A. unedo ve Laurus nobilis’den meydana gelen çalı katının yüksekliği, ortalama 2-3 m. ye ulaşır. Çalı katı, başlıca Erica arborea, Ruscus hypoglossum ve R. aculeatus’dan meydana gelmekte olup, özellikle E. arborea, oldukça sık olarak bulunmaktadır. Bu katın yüksekliği ortalama 1 m. kadardır. Otsu kat ise başlıca; Trachystemon orientalis, Brachypodium sylvaticum, Cirsium hypoleucum gibi taksonlardan meydana gelmektedir. Bu katın yüksekliği ise, 30-40 cm. kadardır.
Birlikte; Querco-Carpinetalia orientalis ve Rhododendro-Fagetalia orientalis ordoları ile, Fagetea sylvaticae, Quercetea pubescentis ve Quercetea ilicis sınıfları, çok sayıda üye ile temsil edilmektedir.
Araştırma bölgesindeki orman vejetasyonunda pek fazla bir yer işgal etmeyen bu birlik, en yoğun olarak, Sofular ve Yeşilvadi Köyleri civarında, ayrıca, Yeniköy havalisinde dağılım göstermektedir. Bölgede genel yükseklik, 100-130 m. kadardır. Üzerinde geliştiği toprak ise, kahverengi orman toprağıdır. Nem oranı yüksek, asiditesi nötre yakın, organik madde ve fosfor normal, potasyum oranı ise, yüksektir.
Bu birliğin üzerinde geliştiği toprağın bazı özellikleri, nümerik olarak da, aşağıda sunulmuştur:

Su ile doygunluk (%) : 61.2
pH : 6.0
CaCO3 (%) : 0.0
Organik Madde (%) : 5.16
P (kg / da) : 2.75
K (kg / da) : 77.69

Bu birliğin sintaksonomik sınıflandırılması ise aşağıdaki gibidir:
Sınıf : Quercetea pubescentis Quézel et al. 1978
Ordo : Querco-Carpinetalia orientalis Quézel, Barbéro et Akman 1980
Alyans : Carpino-Acerion Quézel, Barbéro et Akman 1977
Assosiasyon : Carpinus orientalis-Erica arborea Quézel, Barbéro, Akman, 1980

Birliğin biyolojik spektrumu ise, aşağıdaki gibidir:


Ph : % 16
H : % 8
Ch : % 6
G : % 4

Carpinus orientalis-Erica arborea birliği, Tablo 2’de sunulmaktadır:
Tablo 2 : Carpinus orientalis-Erica arborea Quézel, Barbéro, Akman, 1980 Birliği:

Örnek Alan No: 33 34 36 37 40 42 44 47 48 49
Yükseklik (m) 100 100 110 130 130 100 130 120 100 100
Alan (m2) : 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Yön : KB KD KD KB D D G K K K
Eğim (0) : 30 30 15 20 30 30 35 35 10 10
Örtüş (%) : 90 90 90 90 85 85 85 90 90 80
Anakaya : A N D E Z İ T

H.F.
Birliğin Ayırtedici
Ve Karakter
Türleri Bulunuş

Ph Carpinus orientalis 33 22 33 22 22 23 12 +1 12 +1 V
Ch Erica arborea . . +1 . 23 23 54 23 23 23 IV
Ch Ruscus aculeatus . . . . +1 +1 23 +1 +1 +1 IV
Ph Arbutus andrachne . 12 +1 . . . +1 12 12 12 III
Ph Laurus nobilis . . +1 . . +1 . . . . I
Castaneo-Carpinion
Alyansı* ve Rhododendro-
Fagetalia orientalis
Ordosunun karakteristik
Türleri
Ph*Castanea sativa 44 54 44 44 44 44 54 54 54 44 V
H Epimedium pubigerum 12 12 12 12 23 . 32 12 12 12 V
G *Smilax excelsa . 23 23 33 12 12 . 13 13 13 IV
Ph Quercus petraea
subsp. iberica . 22 . 22 . . +1 +1 12 . III
Ch Hypericum calycinum . . . . 12 12 . 12 +1 +1 III
G Trachystemon orientalis +1 . +1 . . . +1 +1 +1 . III
Ph Daphne pontica . +1 +1 . . . . 13 13 13 III
Ch*Ruscus hypoglossum . . . 12 12 . . . . 22 II

Fagetea sylvaticae
Sınıfı ve Querco-Fagea
Üstsınıfının karakteristik
türleri

Ph Hedera helix 23 12 12 12 +1 +1 12 12 22 22 V
G Tamus communis +1 +1 . . . +1 +1 +1 . . III
H Brachypodium sylvaticum . +1 . +1 . +1 +1 . +1 +1 II
Ph Corylus avellana 12 . . 12 +1 12 . . . . II
H Fragaria vesca . +1 . . +1 . . +1 . . II
H Primula vulgaris . . . . +1 . . +1 . . I
G Teucrium chamaedrys . . . . . . +1 . . +1 I
H Geranium robertianum . +1 . . . . . . . . I

Carpino-Acerion Alyansı*
Querco-Carpinetalia
orientalis ordosu
Ve Quercetea pubescentis

Sınıfının karakteristikleriH *Cirsium hypoleucum +1 . . +1 . +1 . +1 +1 . III
Ch *Dorycnium pentaphyllum. . +1 . +1 . +1 +1 . . II
Ph Clematis vitalba +1 . +1 . +1 . . . . +1 II
H Viola sieheana +1 . . +1 . +1 . . . . II
H Helleborus orientalis . . . +1 . . +1 . . . II
Ph Mespilus germanica . . . . +1 . . . . +1 II
Ph Cornus mas . +1 . . . . . . . . I
Ph Sorbus torminalis . . . . . +1 . . . . I
Quercetea ilicis
Sınıfının karakteristik
türleri
Psoralea bituminosa . +1 +1 . . . . +1 +1 . II
Ch Rubia tinctoria +1 . . +1 . . +1 . . . II
Ph Arbutus unedo . . 11 . . . +1 . . . I
Ph Phillyrea latifolia 11 . . . . . . . . . I


1.2. Fago orientalis- Quercetum ibericae Sezer & Yarci Ass. Nov. Birliği

Bu birliğin karakter türlerinden birisi olan Quercus petraea subsp. iberica, ülkemizde başlıca Kuzey, Kuzeybatı, Kuzeydoğu Anadolu ve İç Ege’de, dünyada ise, Balkanlar, Kafkasya ve Kuzey İran’da dağılım göstermektedir (DAVIS, 1982). Genellikle diğer Quercus türleri ve Carpinus, Castanea, Fagus, Pinus ve Picea ormanlarında, deniz seviyesi ile, 1600 m. ler arasında dağılım göstermektedir. Araştırma alanımızın da içinde bulunduğu Marmara ve Batı Karadeniz bölgesinde, az dağlık katta, genellikle dağınık olarak bulunmaktadır.
Fagus orientalis ise, ülkemizin pek çok yöresinde dağılım gösterdiği gibi, dünyada da başlıca, Balkan Yarımadası’nın doğusu, Kırım, Kafkasya ve Kuzey İran’da bulunmaktadır (DAVIS, 1982). Başlıca, Quercus-Castanea-Carpinus’lardan meydana gelen karışık ormanlarda, ya da Abies, Pinus nigra, P. sylvestris, Picea ormanlarında, 30-2000 m. ler arasında dağılım göstermektedir. Bütün Karadeniz boyunca, Karadeniz öncesi bölgeler dahil batıdan doğuya Karadeniz bölgesinin batı ve merkezi kısımlarında kuzey-güney yönünde yükselerek, geniş bir yayılış yapar (AKMAN, 1995). Kalker olmayan anakayalar üzerinde gelişme göstermektedir.
Birliğin yetiştiği bölgelerin yönü, genellikle kuzey, güney ve güneydoğuya doğru ve % 10-35’lik eğime sahip olup, örtüş oranı, % 60-90 arasında bulunmaktadır.
Birlik, başlıca dört dikey kattan meydana gelir: Ağaç katının önemli temsilcileri arasında, Quercus petraea subsp. iberica, Fagus orientalis ve Sorbus torminalis olup, bu katın yüksekliği 10-12 m.; ağaççık katının önemli temsilcileri arasında, Mespilus germanica, Crataegus monogyna, Arbutus unedo, A. andrachne, Cornus mas bulunup, bu katın yüksekliği 3-4 m.; çalı katının önemli temsilcileri arasında, Ruscus hypoglossum, R. aculeatus ve Erica arborea bulunup, bu katın ortalama yüksekliği 30-40 cm.; ot katının temsilcileri arasında ise, Pteridium aquilinum ve Galium aparine sayılabilir ve bu katın yüksekliği ise, 20-30 cm. kadardır.
Birliğin sintaksonomik yapısı incelendiğinde, Rhododendro-Fagetalia orientalis ordosu ile, Querco-Fagetea ve Quercetea ilicis sınıfı üyelerinin dominant olduğu anlaşılmaktadır.
Birliğin üzerinde geliştiği toprak, genellikle kahverengi orman toprağı olup, kireç bulunmamakta ve hafif asidik özellik göstermektedir. Toprağın diğer bazı özellikleri ise, aşağıdaki gibidir:
Su ile doygunluk (%) : 54.4
pH : 5.0
CaCO3 (%) : 0.0
Organik Madde (%) : 5.2
P (kg / da) : 3.3
K (kg / da) : 33.3
Bu birliğin biyolojik spektrumu şöyledir:
Ph : % 39.29
H : % 25
Ch : % 25
G : % 7
Th : % 3.57

Bu birliğin sintaksonomik sınıflandırılması ise aşağıdaki gibidir:
Sınıf : Querco-Fagetea
Ordo : Rhododendro-Fagetalia orientalis
Alyans :
Assosiasyon : Fago orientalis- Quercetum ibericae Sezer & Yarci Ass. Nov.
Fago orientalis- Quercetum ibericae birliği, araştırma alanında Yeniköy civarı, Teke Köyü ve Yeşilvadi Köyü civarında 90-190 m. lik yüksekliklerde dağılım gösterir.
Bu birlik, araştırma alanında, 12 adet kuadratın incelenmesi sonucunda tanımlanmıştır.
Fago orientalis-Quercetum ibericae birliği, Tablo 3’de sunulmaktadır:
Tablo 3: Fago orientalis- Quercetum ibericae Sezer , Yarci Ass. Nov. Birliği (Holotip kuadrat No: 25)


Örnek Alan No: 21 22 23 24 25(*)26 27 28 29 30 31 32
Yükseklik (m) : 90 100 100 190 100 180 150 120 110 110 100 90
Alan (m2) : 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Yön : G G K K G G G K K G GD KD
Eğim (0) : 30 35 10 10 30 25 35 10 15 15 15 15
Örtüş (%) : 90 90 90 80 80 80 90 80 80 60 80 60
Anakaya : A N D E Z İ T

H.F.
Birliğin Ayırtedici
Ve Karakter
Türleri Bulunuş
Ph Quercus petraea 54 54 12 54 54 54 44 44 44 22 44 34 V subsp. iberica
Ph Fagus orientalis . 11 44 22 22 +1 11 +1 +1 12 +1 12 V

Rhododendro-
Fagetalia orientalis
Ordosunun karakteristik
Türleri

Ch Hypericum calycinum 23 12 +1 +2 12 +1 12 +1 +1 12 12 +1 V

Ph Daphne pontica . +1 +2 +1 +1 12 +1 . +1 23 22 +1 V
H Epimedium pubigerum . 23 12 . . . 22 . . 23 12 23 III
G Trachystemon orientalis . +1 . . +1 . . . . . . . I

Querco-Carpinetalia
orientalis ordosunun
karakteristik türleri
Ph Mespilus germanica . 11 12 +1 +1 +1 . . . +1 . . III
H Viola sieheana . . . +1 +1 . . . . . . . I
Querco-Fagetea
Sınıfının karakteristik
türleri
G Smilax excelsa 23 12 23 +2 12 33 22 23 22 12 22 33 V
Ph Crataegus monogyna . . . . . . . 22 . . . . I
Ch Ruscus hypoglosum . . . +1 +1 +1 . . . . . . II
Ch Stellaria holostea . . . . +1 . +1 . . . . . I
H Lapsana communis . . . +1 +1 . . . . . . . I
Quercetea ilicis
Sınıfının karakteristik
Türleri
K Erica arborea . 22 . 43 33 33 23 +1 +1 22 33 12 V
Ph Arbutus unedo . +1 . . . . +1 . . +1 . . II
Ph Arbutus andrachne . +1 . . . . . . . . . . I
Ch Ruscus aculeatus . . . . . . . . . . +1 . I
Ch Rubia tinctorium +2 +1 . . . . . . . . . . I
Quercetea pubescentis
Sınıfının karakteristikleri
Ph Sorbus torminalis 23 +1 +1 12 12 22 +1 +1 12 +1 +1 +1 V Ph Cornus mas . . . . . . . +1 . . . . I


Querco-Fagea
Üstsınıfının karakteristik

Türleri
Ph Hedera helix . . +2 13 12 23 . 11 11 . 22 . III
H Fragaria vesca . . +1 +1 . . . . . . . . I
H Brachypodium sylvaticum. . . . +1 . . +1 . . . . I

İştirakçiler
H Pteridium aquilinum 44 44 12 23 33 22 44 22 22 44 34 34 V
Ch Galium aparine 13 +1 . . +1 . +1 . +1 +1 +1 +1 IV
H Campanula rapunculu s +1 . +1 . . . . . . . . . I
Ph Phyllirea latifolia +1 . . . . . . . . . . . I
Th Orobanche sp. . +1 . . . . . . . . . . I

(*) : Holotip kuadrat2. ÇALI VEJETASYONU:

Bilindiği gibi, Akdeniz kökenli kserofil formasyonlara, batı ve orta Karadeniz Bölgesinde yer yer rastlanmaktadır. Bu formasyonlar, gövde yapıları ile, bir orman görünümündedirler. Burada, kserofil elemanlar çoğunluktadır fakat, aralarında yaprak döken türler de bulunmaktadır (AKMAN, 1995). Örneğin, bunlardan birinci derecede olanlar; Phyllirea latifolia, Arbutus unedo, A. andrachne ve Laurus nobilis’tir. İkinci derecede önemli olanlara ise, Carpinus orientalis örnek olarak verilebilir.
Araştırma bölgesindeki çalı vejetasyonu, Phillyrea latifolia-Laurus nobilis Quezel, Barbéro, Akman, 1980 birliğinden meydana gelmektedir.
Bu birliğin karakter türlerinden olan Phillyrea latifolia, ülkemizde, Akdeniz ikliminin çeşitli tiplerinin hüküm sürdüğü genellikle Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz (yer yer) gibi bölgelerde, dünya üzerinde de, Akdeniz havzasında dağılım gösteren bir taksondur. Genellikle, maki formasyonu içinde, bir maki üyesi olarak, bunun dışında da, Pinus brutia ya da yaprak döken Quercus ormanlarında, karışık, yaprak döken fundalıklarda, 10-350 m. rakımlar arasında bulunmaktadır (DAVIS, 1978).
Birliğin diğer karakter türü olan ve yine Phillyrea latifolia gibi bir Akdeniz elementi olan Laurus nobilis, ülkemizde, yine Akdeniz ikliminin çeşitli tiplerinin hüküm sürdüğü genellikle kıyı ya da kıyıya yakın bölgelerimizde, makide, özellikle Myrtus, Phillyrea ve Erica arborea ile beraber, ayrıca, Pinus brutia ormanlarında vs. , deniz seviyesi ile 1200 m. kadar yükseklikjler arasında dağılım göstermektedir (DAVIS, 1982).
Birlik; kuzey, kuzeydoğu ve kuzeybatıya eğimli olan bölgelerde ve 20-300 eğimli bölgelerde gelişme gösterir. Örtüşü ise, % 100 kadardır.
Bu birliğin yayılış gösterdiği topraklar, kuvvetli asidik özellikte (pH=3.0), kireçsiz , diğer maddeler bakımından ise, normal sınırlar içinde bulunur. Bu formasyonların tahrip edilmesi sonucunda ise, bunların yerlerini, yavaş yavaş maki toplulukları almaktadır. Birliğin yetişme yerindeki toprağın bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri şöyledir:

Su ile doygunluk (%) : 53.8
pH : 3.0
CaCO3 (%) : 0.0
Organik Madde (%) : 4.7
P (kg / da) : 3.26
K (kg / da) : 62.83
Phillyrea latifolia-Laurus nobilis birliği, başlıca üç dikey kattan meydana gelir: Ağaççık katı, ortalama 2 m. boya sahip olup, Phillyrea latifolia, Laurus nobilis, Arbutus unedo, Myrtus communis subsp. communis ve Carpinus orientalis (en fazla 2 m. boyda), bu katın dominant taksonlarıdır. Ruscus aculeatus, Erica arborea ve Juniperus oxycedrus’un dominantlığındaki bitkilerden meydana gelen çalı katı, ortalama olarak yarım metre kadar boya sahiptir. Otsu kat ise, başlıca Dorycnium pentaphyllum, Tamus communis ve Epimedium pubigerum gibi bitkilerin dominantlığında olup, 30 cm. kadar bir boya sahip bulunmaktadır.
Bu birlikte hakim olan sintaksonlara gelince; Quercetalia (-etea) ilicis ordo ve sınıfının açık bir dominantlığı görülmektedir. Nitekim, birlik de, bu sintaksonlara bağlanmaktadır. Bunun dışında, Quercetea pubescentis sınıfına mensup türlerde oldukça fazladır.
Bu birliğin biyolojik spektrumu şöyledir:
Ph : % 52
H : % 24
Ch : % 12
G : % 12


Bu birlik, araştırma alanında çok fazla dağılım gösteriyor olmayıp, genellikle Alacalı Köyü civarıyla sınırlıdır.
Bu birliğin sintaksonomik sınıflandırılması ise aşağıdaki gibidir:
Sınıf : Quercetea ilicis
Ordo : Quercetalia ilicis
Alyans : Quercion ilicis
Assosiasyon : Phillyrea latifolia-Laurus nobilis Quézel, Barbéro, Akman, 1980Phillyrea latifolia-Laurus nobilis Quezel, Barbéro, Akman, 1980 Birliği, aşağıda Tablo 4’de sunulmaktadır.

Tablo 4. Phillyrea latifolia-Laurus nobilis Quezel, Barbéro, Akman, 1980 Birliği:

Örnek Alan No: 17 18 19 20 21 22 29 30
Yükseklik (m) : 50 50 45 45 45 45 50 50
Alan (m2) : 400 400 400 400 400 400 400 400
Yön : KD KD K KB K K K KB
Eğim (0) : 20 20 35 35 30 30 30 20
Örtüş (%) : 100 95 100 100 95 90 100 100
Anakaya : A N D E Z İ T
H.F.
Birliğin Karakter
Türleri Bulunuş
Ph Phillyrea latifolia 12 12 12 12 32 12 12 12 V
Ph Laurus nobilis 22 32 22 22 33 23 23 22 V

Myrtus communis
altbirliğinin
ayırt edici türleri
Ph Myrtus communis
subsp. communis 33 33 23 32 22 22 32 22 V
Ph Arbutus unedo 32 32 32 32 22 22 23 32 V
G Asparagus acutifolius +1 +1 +1 +1 22 +1 . . IV
Ph Osyris alba +2 . +2 +2 +2 +2 . +2 IV

Phillyrea latifolia-
Carpinus orientalis
Birliğinin
Karakter türleri
Ph Carpinus orientalis 22 22 22 22 32 22 12 . V
Ch Dorycnium pentaphyllum . +1 +1 +1 . . +1 . III
subsp. herbaceum
Ph Arbutus andrachne 12 . . 12 . 12 . 12 III
Quercetea (-etalia)
ilicis sınıf ve ordosunun
karakter türleri
Ch Ruscus aculeatus 12 +1 12 +1 22 12 12 12 V
Ph Erica arborea 32 32 32 32 . 23 32 32 V
G Smilax aspera +1 +1 12 12 . 12 23 +1 V
Ph Juniperus oxycedrus . +1 +1 . +1 +1 +1 +1 IV


Quercetea pubescentis
sınıfı ve Querco-Fagea
üst sınıfının karakter
türleri
Hedera helix 22 22 23 23 23 23 23 22 V
G Tamus communis +1 +1 +1 +1 +1 +1 . +1 V
Ph Crategus monogyna . +1 +1 . +1 +1 +1 +1 IV
H Epimedium pubigerum +1 +1 +1 +1 . +1 +1 . IV
H Fragaria vesca . +1 +1 +1 +1 +1 . . III
Ph Cornus mas . +1 . +1 +1 +1 . . III
Ch Clematis vitalba +1 . . +1 +1 . +1 . III
H Geranium robertianum +1 . . +1 . +1 . II
H Geum urbanum . . . . +1 . . +1 I

İştirakçiler
Ph Daphne pontica 12 +1 12 12 22 12 . +1 V
Ph Acer campestre +1 +1 +1 +1 . +1 +1 +1 V
Vitis vinifera . . . +1 +1 . . . I
H Helleborus orientalis +1 . . . +1 . . . I
H Polygala supina . . . . . . +1 . I3. KUMUL VEJETASYONU

Araştırma bölgesinde dağılım gösteren kumul vejetasyonu, daha önce VICHEREK tarafından Bulgaristan’da tanımlanan ve ülkemizde de, GEHU ve USLU (1983) tarafından gerçekleştirilmiş bulunan Türkiye’nin özellikle kuzey ve kuzeybatı kıyılarının kumul ve halofitik vejetasyonlarının araştırılmasında, araştırma alanımıza yakın bölgelerde varlığı tesbit edilen Cakilo euxinae-Salsoletum ruthenicae Vicherek 1971 birliğinden meydana gelmekte olup, genellikle deniz kıyısı ile, kıyıdan 80-100 m. arasındaki bölgelerde dağılım göstermektedir.
Birliğin karakter türlerinden olan Cakile maritima, ülkemizde Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında, dünyada ise, Avrupa kıtasının özellikle güney kıyıları, Kuzey Afrika ve Güneybatı Asya kıyılarında dağılım göstermektedir (DAVIS, 1965). Kumlu sahilleri tercih etmektedir.

Diğer karakter tür olan Salsola ruthenica ise, ülkemizde kıyı şeridinde dağılım gösterdiği gibi, İç Anadolu’da da yayılış yapmaktadır. Dünyada ise, başlıca Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya’da dağılım gösterir. Deniz seviyesi ile 1750 m. ler arasında, kıyı kumulları ve karaların içlerinde açık alanlarda rastlanır (DAVIS, 1966). .

Birlik, genel olarak, seyrek olarak gruplaşmış az sayıda taksondan meydana gelir. Ortalam boyu 30-40 cm olup, örtüş oranı, % 40-50 civarındadır.
Birliğin sintaksonomik yapısı incelendiğinde, Cakiletea sınıfının hakimiyeti görülür ve dolayısıyla, bu sınıfa dahil edilir.
Bu birliği oluşturan taksonlar, sadece Hemikriptofit ve Terofitlerden meydana gelmekte olup, biyolojik spektrum, aşağıda sunulmaktadır:
Th : % 60
H : % 40
Birliğin geliştiği kumlu topraktan örnek alıp, analizini yapma imkânını maalesef bulamadık.

Birliğin sintaksonomik sınıflandırılması:
Bu birliğin sintaksonomik sınıflandırılması ise aşağıdaki gibidir:
Sınıf : Cakiletea maritima
Ordo : Euphorbietalia peplis
Alyans : Euphorbion peplis
Assosiasyon : Cakilo euxinae-Salsoletum ruthenicae Vicherek 1971Cakilo euxinae-Salsoletum ruthenicae Vicherek 1971 birliği, aşağıda Tablo 5’de sunulmaktadır.

Tablo 5. Cakilo euxinae-Salsoletum ruthenicae Vicherek 1971 Birliği

Örnek Alan No: 53 54 55 56 57 59 60
Yükseklik (m) : 5 5 5 5 5 5 5
Alan (m2) : 10 10 10 10 10 10 10
Örtüş (%) : 40 40 50 50 40 50 40
Anakaya : A N D E Z İ T
H.F.
Birliğin Karakter
Türleri Bulunuş
Th Cakile maritima 12 22 22 +1 +2 +2 12 V
subsp. euxina
Th Salsola ruthenica 12 12 11 23 22 23 22 V
Altbirliğin
ayırt edici türleri
H Xanthium strumarium +1 +2 +1 . . +1 +1 IV
Th Atriplex tatarica +1 . +2 . . . . II
Cakiletea sınıfının
Karakter türleri
Th Euphorbia peplis 22 +2 32 +1 +1 12 12 V
Th Raphanus raphanistrum +1 . . +1 +1 . . II
subsp. maritimus

İştirakçiler
H Eryngium maritimum +1 . . +1 +1 +1 . III
Th Euphorbia paralias . . . . +1 . . I
H Leymus racemosus . +1 . . . . . I
H Xanthium spinosum +1 . . . . . . I

BÖLÜM V.


TARTIŞMA VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışma sonucunda, 79 adet familya ve 256 adet genusa mensup olmak üzere, toplam olarak 440 adet takson tesbit edilmiştir. Bu taksonların sayıları, üyesi bulundukları büyük gruplar itibarıyla, aşağıdaki gibidir:Pteridophyta : 3 takson
Spermatophyta : 437 “
Gymnospermae : 2 “
Angiospermae : 435 “
Magnoliopsida / Dicotyledoneae : 365 “
Liliopsida / Monocotyledoneae : 70 “


Araştırma bölgemize yakın olan bazı bölgelerde de floristik çalışmalar yapılmıştır: AKINCI ve ÖZHATAY (2004) tarafından, Keltepe’nin; TARAKÇI (2006) tarafından Beykoz ve civarının; ÖZHATAY ve KESKİN tarafından Ömerli Havzası’nın ve BAYTOP (1962) tarafından, Aydos ve Kayışdağı’nın Florası araştırılmıştır.


Takson sayısı itibarıyla en büyük familyalar ile, yakın civarlarda yapılan bu çalışmalarda tesbit edilen en büyük familyaların karşılaştırılması, aşağıda sunulmaktadır (İlk rakam takson sayısını, parantez içindeki rakam ise, oranını göstermektedir).

Şile Keltepe Ömerli Beykoz Aydos ve Kayışdağı

Fabaceae 59 (% 13.4) 31 (% 2.7) 65 (%14.2) 63 (% 13.9) 46 (% 11.2)
Poaceae 46 (% 10.5) 26 (% 4.1 ) 44 (%9.6) 16 (% 3.5) 47 (% 11.5)
Asteraceae 45 (% 10.2) 39 (% 6.2) 52 (%11.4) 35 (% 7.7) 47 (%11.5)
Lamiaceae 33 (% 7.5 ) 34 (% 3.8) 22 (%4.8) 26 (% 5.7) 18 (% 4.4)
Rosaceae 25 (% 5.7) 22 (% 3.1) 10 (%2.18) 29 (% 6.4) 12 (%2.9)


Yukarıda görüldüğü gibi, rakamlar arasında çok aşırı bir fark görülmemektedir. Görülen bazı farklılıkların ise, bazı ekolojik habitat özelliği farklılıklarından kaynaklandığını düşünmekteyiz.
İçerdikleri takson sayısı itibarıyla en büyük genuslar ile, yakın civarlarda yapılan çalışmalarda tesbit edilen en büyük genusların karşılaştırılması, aşağıda sunulmaktadır (İlk rakam takson sayısını, parantez içindeki rakam ise, oranını göstermektedir).


Şile Keltepe Ömerli Beykoz Aydos ve Kayışdağı

Trifolium 21 (%4.8) 9 (%2.2) 29 (% 6.3) 24 (%5.2) 13 (% 3.1)
Ranunculus 10 (%2.3) 8 (% 1.9) 7 (% 1.5) 9 (%1.9) 7 (% 1.7)
Silene 10 (%2.3) 7 (% 1.6) 3 (% 0.6) 7 (%1.5) 3 (% 0.7 )
Lathyrus 7 (%1.6) 4 (% 0.9) 6 (% 1.3) 3 (%0.7) 7 (% 1.7)
Euphorbia 7 (%1.6) 5 (% 1.1) 6 (%1.3) 5 (%1.1) 3 (% 0.7)

Yukarıda görüldüğü gibi, en fazla takson içeren genuslar arasında da çok aşırı bir fark görülmemektedir.
Araştırma bölgesinde, toplam olarak 7 adet endemik takson tesbit edilmiştir ve aşağıda sunulmaktadır:

Lathyrus undulatus Boiss. (Fabaceae)
Senecio castagneaus DC. (Asteraceae)

Cirsium lappaceum (Bieb.) Fischer subsp. tenuilobum (C. Koch) Davis&Parris (Asteraceae)
Centaurea kilaea Boiss. (Asteraceae)
Campanula lyrata Lam. subsp. lyrata (Campanulaceae)
Stachys cretica L. subsp. anatolica Rech. (Lamiaceae)
Asperula littoralis Sm. (Rubiaceae)


Yukarıda görüldüğü gibi, araştırma bölgesinde, 7 adet endemik takson dağılım göstermekte olup, endemizm oranı yaklaşık olarak % 1.6’ dır. Bu oran, Türkiye ortalamasının çok altında olsa da, bölgede yükseltinin fazla olmaması, özel habitatlara sahip bulunmaması, bölgenin izole bir bölge olmaması gibi nedenler göz önüne alındığında, bu durumu anlamak kolay olacaktır. Endemik takson olarak tesbit etmiş olduğumuz Campanula lyrata subsp. lyrata (Campanulaceae), ayrıca Keltepe (AKINCI ve ÖZHATAY, 2004), Beykoz (TARAKÇI, 2006), Ömerli Havzası (ÖZHATAY ve KESKİN), Aydos ve Kayışdağı (BAYTOP, 1962)’nda da tesbit edilmiştir. Ayrıca yine araştırma bölgesinde kaydetmiş bulunduğumuz endemik taksonlardan Lathyrus undulatus Boiss. (Fabaceae), Beykoz ve Ömerli havzasında tesbit edilmiştir.
Araştırma bölgesinde tesbit edilmiş fitocoğrafik orijini belli olan elementler ve oranları ile, yakın bölgelerin floralarındaki fitocoğrafik elementlerin sayı ve oranlarının karşılaştırılması ise, aşağıda sunulmaktadır:

Şile Keltepe Beykoz

Akd. ve D. Akd. 84 (% 19) 37 (% 8.8) 54 (% 11.9)
Avro.-Sib. ve
Öksin 76 (%17.2) 133 (% 31.8) 52 (% 11.4)
İr.-Tur. 7 (% 1.5) 11 (% 2.6) 4 (% 0.8)
Kozmopolit 4 (% 0.9) - -
Geniş yayılışlı 70 (% 15.9) - 77 (% 16.9)
Orijini belli
Olmayanlar 273 (% 62) 237 (%56.6) 266 (% 58.7)

Yukarıda görüldüğü gibi, araştırma alanında, Akdeniz ve Doğu Akdeniz orijinli taksonların sayısı ve oranı, en yüksek olarak bulunmaktadır. Avrupa-Sibirya ve Öksin elementleri ikinci sıradadır. Aslında bu, normal kabûl edilmesi gereken bir sonuçtur. Şöyle ki; araştırma bölgesi, Akdeniz iklimi ile Karadeniz iklimi arasında bir geçiş iklimi özelliği gösteren bir bölgedir. Thornwaite sınıflamasına göre, tali tiplerden Marmara ikliminin yer aldığı saha üzerinde, Akdeniz iklimine oranla nisbeten hafiflemiş yaz kuraklığı, daha az buharlaşma ve daha sık don etkili olmaktadır (ERTEK, 1998). Yani, etkisi maksimum derecede olmamakla beraber, Akdeniz iklimi, etkisini bölgede yine de kuvvetli olarak hissettirmektedir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak da, Akdeniz ve Doğu Akdeniz kökenli taksonların oranları, en yüksek olarak görülmektedir. Diğer araştırıcıların çalışmalarında ise, araştırma yaptıkları bölgelerde, Akdeniz ikliminin etkisinin daha az görüldüğü açıktır.
Bölgede, Iran-Turan elementlerinin de, az da olsa bulunması, araştırma bölgesinde, etkisi çok hafif olmakla beraber, kontinental iklimin de etkili olabildiğini düşündürmektedir. Fakat, bu sonuncu elementlerin oranları, % 1.5 gibi çok düşük bir rakamdır.
Araştırma bölgesinde florada tespit edilen taksonların hayat formları, miktarları ve oranları aşağıda sunulmaktadır.

Hayat formu
Takson Sayısı
(%)
Hemikriptofit
134
30.45
Terofit
151
34.31
Fanerofit
70
15.90
Geofit
68
15.45
Kamefit
16
3.63
Hidrofit
1
0.22
Toplam
440
99.96


Görüldüğü gibi, Hemikriptofit’ler, ikinci sırada gelmektedir. Ülkemizin de içinde bulunduğu ılıman kuşaktaki taksonların yarıya yakınının bu gruba girdiği düşünüldüğünde, bunun normal bir sonuç olduğu anlaşılır. Terofitlerin sayı ve oranının ise, birinci sırada bulunması, Akdeniz etkisinin açık bir göstergesi olsa gerektir.
Bölgeden kaydetmiş bulunduğumuz endemikler arasında bulunan Centaurea kilea, Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’nda, “Tehlikede (Endangered)” olan taksonlar arasında bulunmaktadır. Bu takson dışında, herhangi bir risk kategorisine giren bir takson bulunmamaktadır.
Şile İlçesi’nde, doğal çevre koşullarının olanak verdiği asli bitki formasyonu, ormandır. İlçe sınırları dahilinde, halihazırda % 79 oranında ormanlar bulunmaktadır (çalı formasyonu da dahil). Şile ormanları, sekonder olarak meydana gelmişlerdir (REGEL, 1963). DÖNMEZ (1979)’e göre, bu görüş, ormanı teşkil eden ağaç türleri için geçerlidir. Nemli ormam sahasının asli ağacı olan kayının yerini, bugün meşe türleri almıştır. İnsan elinin değmediği yerlerde, Şile ormanları, asli karakterlerini korumaktadırlar.
İlk defa bu çalışma ile tanımlanmış bulunan Fago orientalis- Quercetum ibericae birliği, genellikle bölgedeki nemli ormanları temsil etmektedir. Bilindiği gibi, Fagus orientalis, Karadeniz Bölgesi’nde en fazla yayılma gösteren bir orman türüdür (AKMAN, 1995). Batı Karadeniz Bölgesi’nde, İnebolu’ya kadar geniş bir yayılış yapar ve burada, kıyı bölgesinin orta yüksekliklerinde, 300-400 ile 1000-1100 metreler arasında bulunur. Bazı yerlerde ise, deniz seviyesine kadar iner. Araştırma Bölgemizde de, 90-190 m. rakımlar arasında ve kuzey, güney, kuzeydoğu ve güneydoğu yamaçlarında, kuvvetli birlikler oluşturmaktadır. Özellikle kuzey yamaçlara doğru olan yerlerde, yapısı daha kuvvetlidir. Bunun nedeninin; kuzeyden gelen rüzgârların, Karadeniz’i katederek gelmelerinin sonucu olarak, bol nemle yüklü olarak bu bölgeye ulaşması ve bu nem ile, bunun sonucunda meydana gelen bol yağışların bu kuvvetli yapı ve zengin floristik kompozisyonu sonuçlandırdığı kanaatindeyiz.
Bu birliğin yetiştiği toprakların kimyasal analiz sonuçları incelendiğinde, topraktaki CaCO3 yüzdesinin, sıfır olduğu, diğer bir ifadeyle, kalker olmayan anakayalar üzerinde geliştikleri görülmektedir. Fakat, Doğu Karadeniz’de, özellikle Trabzon ve Giresun’da, kalkerli anakayalar üzerinde de yetişmesi, bu birliğin karakter türlerinden olan Fagus orientalis’in, özel bir anakayaya bağımlı olmadığı sonucu çıkmaktadır (AKMAN, 1995).
İlk defa tarafımızdan tanımlanmış bulunan bu birliğe benzer diğer bir birlik de, AKMAN ve DEMİRÖRS (1994) tarafından, Zonguldak civarında tespit edilmiş olmakla beraber, araştırıcıların tespit etmiş bulundukları birlik (Fagus orientalis-Epipactis pontica), tarafımızdan tesbit edilen birlikten, floristik yapı ve karakter türler bakımından çok farklıdır. Örneğin, araştırıcılar tarafından tanımlanan birlikte, karakter türler arasında bulunan Epipactis pontica, Abies bornmuelleriana, Rhododendron ponticum, yeni tespit edilen birlikte, hiç bulunmamaktadır. Keza, söz konusu birlikte bulunan Rubus hirtus, Vaccinium arctostaphylos, Laurocerasus officinalis gibi tipik taksonlar da, tarafımızdan tesbit edilmiş bulunan birlikte yer almamaktadır.
Bilindiği gibi, Carpinus orientalis , başlıca kıyı bölgelerde oldukça devamlı bir saçak halinde bulunur (AKMAN, 1995). Buna, Akdeniz çevreleriyle etkilenmiş bölgeler de eklenebilir ve genellikle 200-300 m. nin altında, sık formasyonlar olarak, Phillyrea latifolia, Arbutus unedo, A. andrachne gibi çeşitli Akdeniz türlerinin iştirak ettiği Quercetea ilicis sınıfına ait bir bitki grubu oluşturur. Araştırma bölgesindeki orman vejetasyonunda tesbit etmiş bulunduğumuz Carpinus orientalis-Erica arborea birliğinde ise, Quercetea ilicis sınıfı, az sayıda taksonla temsil edilmektedir.
Bilindiği gibi, Quercetea ilicis sınıfı, genellikle Akdeniz kıyılarının önemli bir kısmında ve Türkiye’nin Güney Anadolu, Ege, Kuzeybatı Anadolu ve Karadeniz’in, Akdeniz iklimi taşıdığı kabûl edilen bazı kısımlarının vejetasyonunu içine alır. Carpinus orientalis-Erica arborea birliğinde, her ne kadar Akdenizli taksonlar da bulunmakta ise de, bunlar az sayıdadır ve Hypericum calycinum, Trachystemon orientalis, Daphne pontica, Corylus avellana gibi Avro-Sibirya elementlerinin ağırlığı dikkat çekmektedir. Bu durum da, bölgede Akdeniz etkisi olmakla beraber, bu etkinin çok fazla olmadığı kanaatini uyandırmaktadır.
Carpinus orientalis-Erica arborea birliği, Batı Karadeniz’de de bazı orman tiplerini meydana getirdiği gibi, Phillyrea latifolia-Laurus nobilis birliği de, Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleri’ndeki bazı kserofil çalı formasyonlarını meydana getirmektedir. Bu birlikler, araştırma bölgemizde de dağılım göstermekte ise de, floristik yapıları, Batı ve Orta Karadeniz’deki kadar kuvvetli değildir. Bunu da, aradaki yükseklik farkı başta olmak üzere, ekolojik koşulların farklılığına bağlanır.
Cakilo euxinae-Salsoletum ruthenicae birliği, bölgedeki kumul vejetasyonunu meydana getirmektedir. Bu birlik, GEHU ve USLU (1983) tarafından, Sakarya civarı ve Marmara kıyıları ile, İstanbul’un Avrupa Yakası’nın Karadeniz kıyılarında da (Kilyos civarı ve daha kuzeye doğru olan bölgelerde) tespit edilmiştir. Fakat, bu araştırıcılar tarafından, sözü edilen bölgelerde tesbit edilen bu birliklerin floristik yapıları, tarafımızdan tesbit edilenlere göre, biraz daha zengin oldukları görülmektedir. Bunun nedeninin ise, yetişme koşulları olduğu gibi, araştırma bölgesinde sahilde, plâj özelliği de göstermesinden dolayı, büyük bir tahribat olmasına bağlayabiliriz.


BÖLÜM VI


SONUÇ

Türkiye’nin % 0.01’ ine tekabül eden, ancak, oldukça farklı coğrafik ve klimatolojik bir mozayiğe sahip olan Şile bölgesinin, flora ve vejetasyon yönünden, öğrenilmesi gerektiği, herkesin kabul edeceği bir gerçektir kanaatindeyiz.
Şile de, Türkiye’nin özellikle batı bölgelerinde yer alan çoğu değerli arazilerle aynı kaderi paylaşmaktadır: Plânsız ve bilinçsiz yapılaşma, orman arazsini yasa dışı yollarla ve çeşitli amaçlar için kullanma, orman tahribatı ve bunun neticesinde, bitki türlerinin azalması, ya da tamamen yok olması.
Bilindiği gibi, ülkemiz (ve genel anlamda tüm dünya) bitkilerini tehdit eden başlıca faktörler, şunlardır (EKİM ve Ark., 2000):
1. Sanayileşme ve şehirleşme,
2. Tarım alanlarının genişletilmesi ve aşırı otlatma,
3. Turizm faaliyetleri,
4. Yurt dışına ihraç ve yurt içi kullanım amacı ile doğadan bitki toplanması,
5. Çorak (Tuzcul) alanların ıslahı (Bu işlem, ilk bakışta yararlı gibi görünse de, aslında doğanın dengesini bozabilen bir işlemdir. Öyle ki, böyle bir uygulama sonucunda, tuzcul habitatlara bağımlı olan taksonlar, örneğin, Limonium türleri, Saponaria halophyla vs. gibi taksonların, belki de çok uzak olmayan bir gelecekte, nesilleri tükenme tehlikesiyle dahi karşı karşıya kalabilecektir).
6. Tarımsal mücadele ve kirlenme,
7. Ağaçlandırma (Bu da, ilk bakışta tamamen yararlı bir faaliyet gibi görünüyorsa da, bilinçsiz olarak yapılan bir ağaçlandırma, İsrail örneğinde olduğu gibi, endemik ya da nadir bitkilerin zarar görmesine neden olabilmektedir).
8. Yangınlar.

Yukarıda maddeler halinde belirtilen olumsuzlukların tümü, Şile’nin bitki örtüsünü tehdit ediyor olmasa dahi, çoğu, tehdit etmektedir. En önemlisi de, sanayileşme ve şehirleşmedir. İlçe sınırları dahilinde, yasadışı kaçak yapılaşma, oldukça fazladır. Buna, kanunla engel olunmalı, müeyyide uygulamalıdır.
Ayrıca, araştırma bölgesi sınırları içinde yer alan özellikle kestane ve meşe türü baltalık ormanların, devlet eli ile, daha sıkı tedbirlerle koruma altına alınması gerekmektedir. Orman vasfını yitirmiş, maden arazisi ya da yangın sonrası arazilerinin bölgeye uygun ağaç cinsleri (Gymnospermae üyeleri, meşe, gürgen, kayın yada kestane) ile ağaçlandırılması yoluna gidilmelidir.


KAYNAKLARKİTAPLAR


Akman, Y. Ve Ketenoğlu, 0. - Vejetasyon Ekolojisi (Bitki Sosyolojisi). A. Ü. Fen Fak. Yayınlarından. No: 146. 1987
Akman, Y. – Türkiye Orman Vejetasyonu. 1995, Ankara.
Atalay, İ.–Türkiye Vejetasyon Coğrafyasına Giriş. E. Ü. Ed. Fak. Yayınlarından. No: 19. 1983
Black, C.A. – Soil Plant Relationships. John Wiley and Sons. Inc. New York. P. 3. 1957
Boissier, E.– Flora Orientalis. I-V and. Supp. Genevre et Basel. 1867-1888
Braun- Blanquet, J. –Plant Sociology (Translated by Fuller and Conrad) New York and London. 1932
Bremner, M. M., Total nitrojen. In: Black, C.A.(ed.), Methods of soil analysis, Part2., 1149 1178. American Society of Agriculture Inc. Pub., Madison-Wisconsin. 1965.
Byfield, A. ve Özhatay, N. Türkiye’nin Kuzey Kumullarının Korunmasına Yönelik Rapor. DHKD (Doğal hayatı Koruma Derneği) ve FFI (flora of Flora International). Ek:3, İstanbul. 1996.
Çağlar, K. – Toprak Bilgisi. A. Ü. Ziraat Fak. Yayınlarından. No: 10. 1947
Çetik, A. R.– Vejetasyon Bilimi. A. Ü. Fen Fak. Yayınlarından. 1975
Çetik, A. R.– Türkiye Vejetasyonu – I. İç Anadolu’nun Vejetasyon ve Ekolojisi. S.Ü. Yayınlarından. 1985
Davis,P.H.– Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. I-IX and Supp. Edinburgh. 1965-1988
Davis, P.H., Mill, R.R. and Tan, K. (ed). Flora of Turkey and The East Aegean Islands, Vol. 10, Edinburgh University Pres, Edinburgh. 1998
Dönmez, Y.– Trakya’nın Bitki Coğrafyası. İ. Ü. Yayınlarından, No: 1321. 1968
Dönmez, Y.- Kocaeli Yarımadasının Bitki Coğrafyası. İ.Ü. Yayınlarından, No: 2620. 1979
Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z. Ve Adıgüzel, N.-Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Ankara. 2000
Ertek, A. ve Ark. -Şile (Doğal Tarihi ve Kültürel Yapısı, Sosyo-Ekonomik Analizi ve Gelişme Stratejileri). Şile Belediyesi, Şile. 1998
Gledhill, D.– The Names of Plants. Cambrifge Univ. Press, Cambridge. 1985
Güner, A., Özhatay, N., Ekim. T. and Başer, K.H.C. (ed) (2000). Flora of Turkey and The East Aegean Islands Vol. 11, Edinburgh University Press. Edinburgh.
Heywood, V. H. And Tutin, G. T.– Flora Europea. Vl.I-V Cambridge. 1964-1980
Köppen, W. -Une nouvelle classification générale des climats. Revue générale des Sci. Pure et appliquées. 1918
Özhatay, N. ve Keskin, M. Ömerli Havzasının Çiçekleri (Basılmadı).
Pratt, P. F. Potassium. In: BLACK, C. A. (ed), Methods of soil analysis. 2., Agronomic Monograph 9, 1022-1030. ASA, Madison, WI. 1965
Saatçı, F., Altınbaş, Ü. Tuncay, H. ve Akıncı, G. – Toprak ve Su Analiz Yöntemleri. E.Ü. Ziraat Fak. Teksir No:18. 1983
Walter, H. – Anadolu’nun Vejetasyon Yapısı. İ.Ü. Orman Fak.Yayınlarından, No:80. (Çev. S. Uslu, 1962). 1956
Webb, D. A.– The Flora of European Turkey. Proc. Roy. Irısh Acad. 1966
Yaltırık, F. -Türkiye meşeleri Teşhis Kılavuzu. Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Genel Müdürlüğü Yayınlarından. 1984
Zohary, m.– Geobotanical Foundations of the Middle East. Vol.I-II, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart. 1973

TEZLER
Ketenoğlu, O. Kastamonu-İnebolu-Cide arasında kalan Batı Küre Dağlarının vejetasyonunun Bitki Ekolojisi ve Bitki Sosyolojisi Yönünden araştırılması. Doçentlik tezi. Ankara. (1982).
Tarakçı, S. - Beykoz Civarındaki Tıbbi Özellik Gösteren Bitkiler Üzerine Araştırmalar. Doktora Tezi, M.Ü. Fen Bil. Ens. Biyoloji A.B.D. İstanbul. (2006).

MAKALELER

Akıncı, Ş. Ve Özhatay, E. - The Flora of Keltepe Area (Kocaeli/ Turkey) J. Fac.Pharm. Istanbul, 2004. 37 :23-53.
Akman, Y. Et Daget, P.H.– Quelques aspects synoptiques des climats de la Turquie. Bull. Soc. Long. Geogr. 1971. 5,3: 270-300.
Akman, Y.– Etude phtosociologiques du Massif d’Işık. Com. De la Fac. Sc. D’Ank. Serie C2. Tome 1976. 20: 1-30.
Akman, Y. Yurdakulol, E. Et Demirörs, M.– A phytosociological research on the vegetation of the Bolu Mountains. Com. De la Fac. Sc. d’Ank. Serie C7. 1983. Tome 1: 87-104.
Akman, Y., and İlarsalan, R.“The phytosociological investigation in the district of Uluhan-Mudurnu”, Comm. Fac. Sci. Univ. d’Ank. Serie C, 1983. Tome 21, 55-70.
Akman, Y., Yurdakulol, E., and Aydoğdu, M.“A Phytosociological research on the vegetation of the Bolu mountains”, Comm. Fac. Sci. Univ. d’Ank. Serie C, 1983. Tome 1, 87-104.
Baytop, A., Aydos ve Kayışdağı Havalisinin Çiçekli Bitkileri, Turk Biol. Derg. 12 (3) 75-112 (1962).
Bingham, F. T., 1949: Soil tests for phosphate. Agriculture 3. 11-14
Erik, S. ve Demirkuş, N. – Türkiye Florası’ndaki çeşitli kareler
için yeni kayıtlar. Doğa Bilim Dergisi, 1985. A2, 9(1):51-60.
Erik, S. ve Demirkuş, N.– Türkiye Florası’ndaki bazı bitkiler için yeni yayılış alanları. Doğa Bilim Dergisi, 1988. C 12, S 3:224-233.
Gehu, J.M. ve Uslu, T. -Donnees sur la Vegetation Littorale de la Turquie du Nord-Ouest. Phytocoenologia 1983. 17 (4): 449-505.
Gemici, Y. – Türkiye Florası’na katkılar. Doğa Türk Botanik Dergisi, 1990. C.14, S.2:156-159.
Kjeldahl, J. A new method for the determination of nitrogen in organic matter, Z. Anal. Chem. 1883. 22:366.
Quezel, P., Barbero, M. Et Akman, Y. – Contribution a l’etude de la vegetations forestiere d’Anatolie septentrional. Phytocoenologia, 1980 8(3/4): 365-519.
Regel, C. -Türkiye’nin flora ve vejetasyonuna genel bir bakış, E.Ü. Fen Fak. Monografileri 1963. Serisi No: 1 İzmir.
Seçmen, Ö. ve Leblebici, E.– Trakya’nın sucul ve bataklık bitki örtüsü. Doğa Türk Botanik Dergisi. 1990
Thorntwaite, C. W. -Approach toward a natural classification of climate. Geogr. Rev. 1948
Weber, H.E., Moravec, J. & Theurillat, J.-P. - International Code of Phytosociological Nomenclature, 3rd edition, Journal of Vegetation Science, 2000. 11: 739-768.

RAPORLAR

Anonim: Şile İstasyonu Meteoroloji Raporu, Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Elektronik Bilgi-İşlem Müdürlüğü, Ankara. (2006).
ÖZGEÇMİŞ


Yalçın SEZER 1971 Yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimimi, İstanbul’da tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümüne girdi, 1993 yılında mezun oldu. 1993 yılından bu yana Biyoloji öğretmenliği yapmaktadır. Giresun ve Artvin illerinde Biyoloji öğretmeni olarak çalıştı. 1999 yılında askerlik görevini bitirdi. Halen İstanbul Bahçelievler Kemal Hasoğlu Lisesinde Biyoloji öğretmeni olarak görev yapmaktadır. 2003 yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde Yüksek Lisans öğrenimine başladı.
Tabiata karşı küçük yaşlardan beri çok ilgilidir. Bundan dolayı Doğal Hayatı Koruma Vakfında ve TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı) çalışmalarında görev aldı. Bilimsel çalışmalar, tabiat ve eğitim ilgi alanları içindedir.
Bir çocuk babası olup, ingilizce bilmektedir.