14 Ocak 2007 PazarKadir başkan dürüst ve hilesiz bal tüketiminin sağlanması amacı ile Gebze de kurmuş olduğu bal üreticileri birliği ile üreticinin katkısız ve doğal balının tüketiciye sunumunu kolaylaştırmak amacı ile çalışmalar yaptıklarını ve insanlara yol gösterici olmak için ne tür çalışmalar yapmayı planladıklarını aktarırken. Yalçın Sezer ve Murat Çakır da yapılacak olan çalışmalarda kendilerine sonsuz güvenlerinin olduğunu ve her zaman destekleyici olacaklarını bildirdiler. Her türlü etkinliklere büyük önem verdiklerini belirten Kadir başkan arıcıların eğitim sorununun giderilmesinin çok büyük önem taşıdığını söyledi. Halen arıcıların ana arı değişiminin önemini kavrayamadıklarını ve bununla ilgili bir çalışma yapmadıklarını, verimli çalışmalarla ve eğitim sorununun giderilmesi ile ürünlerini çoğaltacak olan üreticinin fazla elde ettiği ürünle pazarda söz sahibi olabileceğini, yapılacak çalışmalar ile bal fiyatının yüksek tutulmasının sahte bal üreticilerinin iştahını kabarttığını ve sahta bal üretimini artırarak doğal bal üreticilerinin mağdur kaldıklarından söz etti.
Yapılacak olan eğitim çalışmalarının ilkini 19 0cak 2007 Cuma günü akşamı Gebze Bürokratlarına yapacak olan Yalçın Sezer 20 ocak cumartesi günüde diğer konuşmacılar ile birlikte arıcılara bir seminer verecek. Tüm arıcılar davetlidir.

KARAKIŞ AYINDA OĞUL OLURMU?Artık ne derseniz deyin. Bu gün 2007 yılının ocak ayının 14 ü. Bu tarihte Gebze de Nevzat ağabeyin arılığında (Gebze bal üreticileri birliği yönetim kurulu üyesi) kabarmış çerçevelerin bulunduğu bir köşede bir çıta kadar arı topluluğu bulduk. Dikkatli arıcı arkadaşımız Veysel Kuşun gözlemlemesine göre arılar kış kümesine benzer bir şekilde toplanmışlar idi. Dikkatli bir şekilde baktığımızda bizlerde arıların hareketliliğini fark ettik.


Ocak ayı olmasına karşın bahar havası yaşanan günde öğle saati sularında arıları güneşe koyduk ve hareketlenmenin hızlandığını gördük. Daha sonra Ali Türk hareketleri çok yavaşlamış arılar üzerine ince zerrecikler halinde bal damlattı. Arıların balı yaladıkları gözlendi.
Yapılacak en güzel müdahalenin zayıf bir koloniye uyuşuk haldeki kurtulabilecek olan işçi arıların verilmesi ve koloninin güçlenmesi olacağı düşüncesi ile bir koloniye arılar üzerine konulan gazete kağıdı ile birlikte çerçevelerin üzerine koyularak verildi.
Bizde bu arıların muhtemelen açlıktan dolayı kovanlarını terk eden bir koloni olduğu düşüncesi hakim oldu.

KARA KIŞ AYINDA BAHAR HAVASI OLURMU?


Bu yıl tüm arıcıların takip ettiği iklim verileri şaşırtıcı bir tablo yarattı. Belki de yıllardır bu denli yüksek sıcaklıklar kara kış aylarında görülmemiştir. Öyle ki arılarda kış salkımı oluşamadı. Kovanlardaki hareketlilik arıların bal tüketmesine ve hatta yumurta her yılkinden daha fazla yumurta atmasına ve netice olarak zamanından önce bir gelişme sergilenmesine neden oldu.
İstanbul da evlerin bahçelerinde bulunan erik ağaçlarının ocak ayının 14 ünde çiçek açması ve Gebze de kiraz ağaçlarının yapraklanması bu yüksek sıcaklığın bir göstergesi. Tüm tecrübeli büyüklerimiz, ilerleyen şubat ve mart aylarında sert bir iklimin olması ve don oluşumu ile arıların fazla atılan yumurtaları kaplayamayıp yavru üşütmesinden korkuyorlar.
Diğer yandan ben arıların önlerinde ki mevsimi algılayabildiklerinden yola çıkacak olursak bu yıl şubat ve mart aylarının çok daha yumuşak gideceğine inanıyorum. İlerleyen günler tahminlerimizi doğrular yada çürütür. Arılarınızın aç kalmaması ve olası normal soğukların birden bastırması durumunda ortaya çıkacak kötü durumların meydana gelmemesi için kekle beslemeyi eksik etmemeliyiz.

GEBZE İZLENİMLERİ
Gebze bal üreticileri birliği başkanı Kadir Gürkan’ı ve yönetim kurulu üyesi Ali beyin misafirleri olarak yapılan ziyarette ki karşılıklı bilgi alış verişleri çok verimli geçti.
Ülkemiz arıcılık sorunlarının yoğunluk kazandığı konuşmalarımızda gelecekte yapılması gereken çalışmalar ve sektörden para kazananların sektöre bir katkı yapmadıkları dile getirildi. Sırası ile Gebze köylerinde bulunan yönetim kurulu üyelerinin ve diğer üyelerin arılıklarını ziyaretimiz esnasında arılıklarda bulunan eksikleri karşılıklı mütalaa ettik. Arıcılıkla ilgili bilgilerimizi birbirimize aktardık. Yurt dışındaki sektörün arıcılara vermiş olduğu yeniliklerin neler olduğu ile ilgili bilgileri aktardık.

6 Ocak 2007 Cumartesi

OCAK AYINDA ARILAR KOVAN AÇILARAK İNCELENEBİLİRMİ?

Ocak ayında hava sıcaklığı artmaya başlar. Gün uzunluğu artar. Dışarıdaki bitkiler çiçeklenmeye başlarlar. Farklı bölgelerde çiçeklenme söz konusu olmayabilir. Çünkü özellikle doğu bölgelerimizde ve yüksek bölgelerde kış devam etmekte olduğundan sanki arılar yaşam için gerekli olan nesil devamını gerçekleştirmiyorlar sanılır. Oysa koloni bireylerinin biyolojik yaşam moduna bakıldığında arılar yaşlanmadan doğan mevcut kaybını ciddi boyutlarda yaşamaması için ocak aylarında kovan içinde yumurta görmek mümkündür.

Arılar kış salkımı oluşturduğu dönemde, birbiri ile sıkı temas halinde olmaları ile birlikte salkımın ortası oldukça yüksek sıcaklığa sahiptir. Bu sıcaklık hem ana arının beslenmesini, bu şekilde yumurta atılmasını, yumurtaların beslenebilmesi için balın kullanılabilir bir sıcaklıkta olmasını sağlar ve artık kış varlığı bu durumu engelleyen bir durum değildir. Mevsim içerisinde bu dönem bazen öne veya arkaya tarih olarak kayabilir fakat yumurta başlama tarihi hiç de tahmin etmediğimiz soğuk günlerde gerçekleşir.

Ilıman iklimlerde arılar hiç kış salkımı yapmazlar. Bu durum hava sıcaklığının çok fazla düşmemesindendir. Düşmeyen sıcaklık bitkilerinde gelişmesine çiçeklenmesine neden olur. Çiçeklenme polen miktarını artırır. Bundan dolayı da kolonide yumurta hiç eksik olmaz. Sürekli bir yumurta varlığı vardır.

Kış şartları ağır giden bölgelerde ise yumurta mutlaka ocak ayı ortalarına doğru atılmaktadır. Bu durum neslin devamını yaşlanan arıların ölümlerini müteakip devam ettirmeye yönelik bir davranıştır.

Ocak ayı gibi kış mevsiminde arılarda yumurta var olup olmadığının incelenmesi zorunluluğu olmamakla birlikte. Hava sıcaklığının izin verdiği yüksekçe sıcak olan bir gün de bu kontroller yapılmalıdır. Arıların kış döneminde salkım halinde iken sıcaklık ile pek ilgileri olmamakla birlikte, yumurta atılımı ile birlikte sıcağa çok ihtiyaçları vardır. Bu sıcak alan arıların yumurtalarını daha rahat bir şekilde beslemelerine ve bakmalarına yardımcı olacaktır.

Meraklı ve araştırmacı arıcıların kovan içerisindeki düzeni bozmamaları gerekir. Eskiler her kovan incelemenin koloniyi bir hafta geri bırakacağını söylerler. Kısmen de doğruluğu var. Her incelemede kolonide bir düzen bozukluğu oluşur. Sıcaklık en ideal durumunu yitirir. Dolayısı ile arı düzenini sağlamak için bal tüketirler, yaşlanmaları hızlanır, yavrular üşür, gelişme durur. Bu inceleme işlemleri genellikle havaların kararlı bir şekilde sıcaklığı 14 derece dolaylarında olduğu zamanlarda rahatlıkla incelemeler teferruatlı bir şekilde gerçekleştirilecektir.