11 Mart 2006 Cumartesi

ARILARIN BAŞKA BİR KOVANA AKTARILMASIDeğişeceğimiz kovandaki kapak ve örtü bezi kaldırılır.

Kovanın eski olması durumunda, bahar temizliği sırasında yada yeni alınmış bir koloninin başka bir kovana aktarılması söz konusu ise kovan değişme olayı gerçekleştirilir.

Kovanı değişecek koloni yerinden kaldırılır.


Yerinden kaldırılan kovanın tarlacı arıları eski yerine doğru yığılma gösterecektir. Bu yüzden vakit geçirmeden hemen yerine yeni kovan konulmalıdır.


Yeni kovan hazırlığı daha önceden yapılmalı ve kovan dezenfekte edilmelidir. Bu durum için kovanlar sodalı sularla yıkanabildiği gibi kovanların içi ,içinde oluşabilecek olası mikropları ortadan kaldırmak için ya pürmüzle yakılmalı yada içerisinde gazete kağıdı yakarak alevli bir atmosfer yaratılmalıdır.
Koloniyi oluşturan çerçeveler sırası bozulmadan yeni kovana geçirilir.

Koloni çerçevelerinin aktarılması sırasında nazik ama seri bir çalışma yapmalı arıların çalışma düzeninin bozulmamasına gayret edilmelidir.
İşlemler sırasında her türlü hava akımından ve aşırı sıcak ve soğuktan uzak durulmalı yumurta ve larvaların üşüyüp, kurumasına engel olunmalıdır.


Eksiksiz bir şekilde çerçeveler yerli yerinde yerleştirilmeli arıların oluşturdukları düzen bozulmamalıdır.
Eski kovanın cidarında bulunan arılar ana arının burada olmadığından emin olunduktan sonra sert bir hareketle yere sirkilmeli ve bütün arıların yeni kovana girmesi sağlanmalıdır. Ana arının yere düşebileceği ve bir daha yerine gidemeyeceği düşüncesi ile bu konuda çok dikkatli olunmalıdır. Hatta acele etmeyip dik bir şekilde yerleştirilen kovandan arılar kısa bir süre sonra eski yerlerine gideceklerdir. Gidemeyen varsa genç arılardır bunlara yardımcı olmak gerekir. Kovan çevresine yayılmış ve hareketlenmiş arıları bastırmak ve kovana dönmelerini sağlamak için körükle duman verilmesi gerekir.

Sonuç olarak kovanını değiştiğimiz koloninin örtü bezi yerleştirilmeli ve kapağı kapatılmalıdır. Bazı araştırıcıların bu tür kovanlara az miktarda ılık şerbet verdiklerine rastlanmaktadır.

Hiç yorum yok: