29 Nisan 2006 Cumartesi

KOLONİLERE NİÇİN ANA ARI KAFESLE VERİLİR?

Teknik arıcılıkta en önemli unsurlardan biride kafesle ana arı verilmesi işidir. Ana arı bilgi birikimi ile kolay ve başarılı bir şekilde verilebilmektedir. Lakin ne zaman ve niçin ana arı verilmelidir? Ana arıların verilmesi gerekliliği olduğunda farklı yöntemlerle verilse dahi koloni ile ana arının verilmesinde bir sınırlayıcı faktörden yararlanılır. Kafesle sağlanan bu engelleyici yapı bireylerin ana arıya alışması ve koku irtibatının sağlanması için yapılır. Bu şekilde yapılmadığında yabancı olarak düşünülen ana arı imha edilecek ve sonuç hüsranla son bulacaktır.
Kolonimiz bir önceki incelememiz sırasında yanlışlıkla ezdiğimiz için ana arıyı kaybetmiş olabilir. Nakillerde çerçeve arasında yada içi dağılmış kovanlarda ölmüş olabilir. Kışın ana arısını kaybetmiş oabilir. Yaşlılığında dolayı ölmüş olabilir. Vasıfsız olduğu düşüncesi ile koloni tarafından öldürülmüş ve hatta ölmüş ana yerine meydana gelen ana arı döllenme uçuşuna çıkmış geri gelememiş başka canlılar tarafından öldürülmüş yenmiş yada kovan yerini şaşırdığından dolayı esas yerine gelememiş olabilir. Yada biz ırkını değişmek , yaşlılığından dolayı anayı değişmek istediğimiz de en doğru yapılacak iş döllenmiş ve yumurtlama becerisi içerisinde olan bir ananın kafesle analara verilmesi olmalıdır. Böylece koloni devamlılığı daha sağlıklı bir şekilde devam edecektir.
Genç ana arıların verilmesi ile kolonilerin oğul eğilimi daha az olacaktır. Koloni bireyleri fazla olduğu için arı ürünleri fazla üretilecektir. Koloni daha sağlıklı olacaktır.

Hiç yorum yok: