20 Mayıs 2006 Cumartesi

DOĞAL OĞUL KAÇIRMAK İSTEMİYOR İSEK NE YAPMALIYIZ?

Yıllarca arıcılık yapan arıcılar dahi arılıklarında oğullarının zaman zaman kaçtığını görür ve üzülürler. Zamansızlıktan yada ihmalkarlıktan ortaya çıkan bu durumdan yine arıcı madur olur. Aslında köylerde oğul otu denilen otun yada bazı mis kokulu yaprakların oğulun çıktığı anda bir kovana yada sepete sürülmesi oğulun yönünü o tarafa çekmede kullanılmaktadır. Lakin incelemelerden anlaşılmıştırki koloniyi oluşturan bireylerin her biri topluca bir koku yaratmakta ve bu topluluğun yarattığı kokuyu ana arı takip etmektedir. Herkesçe bilinen gelen kanaat arıların anayı takip ettiği şeklindedir. Aslında bu durum tam tersi bir şekilde olmaktadır. Ana arı koloni bireylerinin oluşturduğu kokuyu takip eder. Bu süreci inceleyecek olursak . Oğul vermeden evvel kılavuz diye isimlendirilen bazı arıların, kolonideki diğer bireylere nektar kaynaklarını belirtir şekilde oğulun yerleşeceği yeri dans hareketleri ile belittikleri bilinmektedir.
Buradan yola çıkarak uzmanlar 10 bin adet arının oğul dönemindeki kümesini ifade eden nispette kokuya denk gelen kokuları tespit etmişler ve bu kokuların derecelendirerek en etkili olanlarını bulmuşlardır. Bu arılar kovan içerisindeki diğer arıları çekmez. Sadece oğul döneminde dışarı çıkmış olan arılara yada çıkacak olupta yolu bulmaya çalışanlara , anaya ve kılavuz arılara yol gösterici olarak kullanılır.

Hiç yorum yok: