16 Haziran 2008 Pazartesi

ARI DESTEKLEMELERİNDE YENİ DÜZENLEME

Ayvalıktan Erdal ÇOKENGİNİN araştırıp bizlerle paylaştığı destekleme ile ilgili bu yazıyı dikkatli okumakta fayda var.


13 Haziran 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26905Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDAUYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ(TEBLİĞ NO: 2008/31)
Aktif koloni (arılı kovan) desteklemesiMADDE 8 – (1) Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, en az otuz adet arılı kovana sahip işletme tanımlama numarası almış birlik üyesi arıcılara, aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde koloni başına destekleme ödemesi yapılır. Arıcılara yapılacak destekleme aşağıdaki esaslara göre belirlenir.a) Destekleme ödemesinden yararlanacak arıcılar, arılığın bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne doğrudan veya birlik aracılığı ile başvuruda bulunur;1) Dilekçe (Ek-15),2) Arılık ve Koloni Bildirim Formu (Ek-16),3) Arıcı kayıtlı olduğu il/ilçe dışında müracaat ediyor ise Arı Konaklama Belgesi ve Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporunu ibraz eder.b) Destekleme için başvurular 2 Haziran – 31 Temmuz, işletme tespitleri ise 2 Haziran – 31 Ekim tarihleri arasında yapılır.c) İl/ilçe müdürlükleri birlik yetkilisi ile destekleme talebinde bulunan üreticilerin işletmelerini arılıkta inceleyerek "Arılık ve Aktif Koloni Tespit Tutanağı"nı (Ek-17) düzenler. Üreticinin gezginci arıcı olması halinde düzenlenen, dilekçe, Arılık ve Koloni Bildirim Formu, Arılık ve Aktif Koloni Tespit Tutanağı, Arı Konaklama Belgesi ve Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporunun asılları veya onaylı suretleri üreticinin bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne gönderir.ç) Arıcının kayıtlı olduğu ilçe müdürlükleri desteklemeye konu belgeleri, icmal ekinde en geç 31 Ekim tarihine kadar il müdürlüğüne gönderir. İl müdürlükleri tarafından alınan belgeler kontrol edilip onaylandıktan sonra destekleme ödemesi için "Aktif Arılı Kovan Hak Ediş Belgesi" ni (Ek-18) birliklere göre ayrı ayrı düzenler. Hakediş belgeleri 03 Kasım tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde toplu olarak ilgili banka şubelerine gönderilir.d) 1 Kasım tarihinden itibaren hakediş belgesi düzenlenmez. İl müdürlükleri, hakediş belgelerindeki desteklemeye konu arıcıların icmalini (Ek-19) en geç Kasım ayı sonuna kadar istatistikî bilgi amacıyla TÜGEM’e gönderir.e) Aktif arı koloni desteklemesine konu olacak kovan sayısı, işletme başına en fazla bin adettir.

Arkadaşlar tüm arıcıların yeni kurulmuş olan Arıcılık kayıt Sistemine kovanlarını kayıt ettirmek zorundadır.Bundan sonra kovanları bir yerden bir yere naklederken bu sisteme kayıtlı olup olmadığına bakılacak eğer kayıt yaptırılmamışsa sağlık ve nakil sertifikası verilmeyecek.Bu sene sistem yeni başladı biraz esnek olabilir ama tüm arkadaşların kayıt yaptırmasında fayda var.

2 yorum:

ibrahim dedi ki...

hocam ibrahim sizi aramıştım bizim arıların çoğu oğula yatmiş.oğuldan vazgecilmek için ne yapmak gerek.

Yalçın Sezer dedi ki...

Arıların oğula gitmesi en büyük handikaplardan. Bu yıl arıların ölmesi haberlerinin ardından arıların oğula çok meyil ettiği haberlerinide sürekli alıyoruz.

Cenabı Allah demek bir denge yaratmış. Arıların oğula gitmesi kolonilerin çok güçlü olmasından kaynaklanıyor. ARılar haddinden fazla güçlü ise ve siz onlara çalışmak için iş vermiyorsanız o zaman oğul kaçınılmaz oluyor. Mum kabartma işlemi, gölgede bulundurma, kovan içi havalanmaya imkan verme, anaların genç olması, kapalı gözlü yumurtaların bir kısmını zayıf arılara vermek ve her yıl yeni çerçevelerde yumurta atmalarının sağlanması gibi tedbirler oğul eğilimini azaltan etkilerdendir. En bilindik olanıda 6 günde bir meme imhasıdır. Lakin en başarısız oğul önleme yöntemi olduğunuda belirtmek isterim. Hoşçakalın