21 Ocak 2009 Çarşamba

ARI ve ARICILIK SEKTÖREL İŞBİRLİĞİ ve ORTAK AKIL TOPLANTISI YAPILDI


17–18 Ocak 2009 tarihinde, Müsteşar Yardımcısı Dr. Ferhat ŞELLİ Başkanlığında, Arı ve Arıcılık Sektörel İşbirliği ve Ortak Akıl Toplantısı yapılmıştır.

2007 yılında başlatılan çalışma kapsamında; Tarım sektörünün paydaşları ve sivil toplum kuruluşları ile düzenli işbirliği yapılması, böylece sektörün sorunları ve 2009–2012 dönemine ait yapılacak çalışmalar ve projeksiyon tespit edilip çözüme yönelik tedbirlerin alınması, tecrübe ve düşünce paylaşım ortamının sağlanması amaçlanmıştı.

Bu bağlamda, 2008 yılında 18 Ortak Akıl Toplantısı yapılarak 15 Sektörde Eylem Planları hazırlanmıştır. Toplantıların onaltıncısı 17–18 Ocak 2009 tarihinde Arı ve Arıcılık Sektöründe gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya; Bakanlığımızın ilgili birimlerinin yöneticileri ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinden oluşan otuzun üzerinde katılımcı iştirak etmiştir.
Sektörünün paydaşları ile sektörün karşı karşıya bulunduğu problemler tartışılmış ve çözüm yolları ortaya konulmuştur.

Bu çerçevede, 19 konu başlığı altında tespit edilen tedbirlerin; kim tarafından, nasıl ve ne zaman, çözüleceğine ilişkin bir Eylem Planı hazırlanmıştır.

Eylem Planında yer alan faaliyetler, katılımcı bir anlayışla, sektör temsilcileri ile birlikte aylık olarak izlenecek ve değerlendirilecektir. Bu amaçla, yapılan çalışmaların ve sağlanan gelişmelerin sektör temsilcileri ile anında paylaşılabilmesi için e-mail grubu oluşturulmuştur.

Hiç yorum yok: