30 Mart 2006 Perşembe

ARILARIN CİNSLERİ

Genel olarak arılar esmer yada sarı arılar olmak üzere iki kısma ayrılabilirler. Fakat bu yeterli bir ayırım değildir. İzole diye isimlendirilen ve arıların dolaşma sahası dışından bu bölgeye arı girişinin ve çıkışının yasaklandığı yerler dışında saf arı ırklarını bulmak mümkün değildir. Ana arı döllenme uçuşuna çıktığında 6 ila yaklaşık 18 erkek arı ile çiftleşebildiği düşünülmektedir. Bundan dolayı döllenme sonunda genetik bir çeşitlilik söz konusu olmaktadır. Gezginci arıcılığın başlaması ile bu genetik kirlenme dahada artmıştır. Bir genetik çeşitlilik iyi bir özelliği ortaya koyarken bir diğeri de olumsuz özelliklerin bir araya gelmesine neden olabilir. Bundan dolayı arı cinslerine dikkat ederek arılığımızda bize uygun cinslerle çalışmalıyız.
Herhangi bir arı üreticisinden alınacak arı kolonisi isteklerimiz doğrultusunda bize yardımcı olamayabilecektir.
Her ne amaç ediniyor isek amaca uygun arılar ile çalışmalı bize kazanç sağlayacak ve emeklerimiz boşa gitmeyecektir.

Hiç yorum yok: