9 Mart 2006 Perşembe

ERKEK ARILARIN VARLIĞI NASIL YORUMLANMALIDIR?


Kovan içinde ve dışında bulunan erkek arıların farklı zamanlardaki bulunuşu farklı anlamlar taşımaktadır.
Kış ortasında yada ilkbaharın erken dönemlerinde havanın müsait olduğu günlerde kek verirken yada arılarımızı incelerken fazla miktarda erkek arı varlığı gözlemlenirse bilinmelidirki ana arı ölmüş ve kovan içindeki işçi arılar ana arı gibi arı sütü ile beslenerek yumurtlayabilme özelliği kazanmıştır.Bu yumurtalardan çıkan erkek arılar gözlenmektedir.
Kovan içinde bulunan işçi arılar yumurtlayabilme kabiliyeti ortadan kalkmış işçi arılardır. Ancak ana arının varlığı ortadan kalkar ve kovan içinde yeni ana yapacak 1-2-3 günlük yumurta yok ise yada mevsim yumurta bulunmasına izin vermeyen bir zaman diliminde ise işçi arılar ana arı varlığı olmadığı için yumurtlama özelliğini kazanacak şekilde beslenirler. Bu duruma daha çok ilkbaharda yada baldan sonraki dönemde rastlanmaktadır.Bu işçi arılar yalancı ana diye isimlendirilir ve bazen birden fazla yalancı ana olabilmektedir.Ana arı varlığı kovan içindeki bireylerin ana arıdan aldıkları bir kokuyu birbirlerine dokunarak yaymaları ile anlaşılır. Bu durum söz konusu olmadığında ana ya ölmüştür yada yaşlıdır.Koku yayılmayan kolonilerde yumurtada yok ise ana arı vazifesi yapmak işçi arılara düşer bu durumda dölsüz yani erkeklerle çiftleşmemiş işçi arılar partenogenez diye adlandırılan bir üreme olayı gerçekleştirirler. Bu babasız olarak birey yetişmesi anlamına gelmektedir. Babanın tohumu olmadan işçi arının yumurtasından çıkan yavru arı erkek bireyi oluşturmaktadır. Tabiatta çok az canlıda görülen bu durum normal bir ana arının yumurtasından da gerçekleşmekte ve buradada aynı durum söz konusu olmaktadır. Eğerki ana arının yumurtası erkek spermi ile birleşmez ise erkek birey oluşur. Birleşirse işçi arı meydana gelir.
Bakıldığında oğul mevsiminden önce kolonide erkek yumurtaların çoğaldığını görürüz bu durumda oğula hazırlık belirtisidir.Ana arı namzetlerinin döllenmesi için gerekli erkek arılar ana arı yüzüklerine yumurta atılmadan çok önce yapılır. Nedeni ana arıların döllenmelerini sağlayacak olan erkek arıların döllenme olgunluğuna gelmesi gerekliliğidir.
Bazen ilkbaharın geç dönemlerinde koloni bal mevsiminden önce soğuk ve nektar akımı kıt olan dönemlerde arı kolonisi içinde bulunan erkek arıların içeri alınmadığı görülür. Aynı durumu sonbaharda nektar akımının artık bittiği zamanda görmek mümkündür. İçeri alınmayan ve içeride bulunan erkek arıların dışarı atıldığı görüldüğünde nektar döneminin bittiği yada artık erkek arılara ihtiyaç kalmadığı anlaşılır. Koloninin devamlılığını sağlayacak olan besin maddesinin, yaşamının gereksizliğine inanılan erkek arılarca tüketilmesine izin verilmek istenmemektedir.

Hiç yorum yok: