19 Mart 2006 Pazar

İŞÇİ ARILARIN MUM ÜRETMESİ VE MUMUN KOLONİ İÇİN ÖNEMİ

Genellikle 12 ila 18 günlük ,şçi arıların karın halkalarında bulunan 4 çift mum salgı bezinden salgılanan mum arıların nektar ve polen akımının olduğu dönemlerde üretilmektedir.
Üretilecek olan mumun yaklaşık olarak 100 gr ı için
1 kg kadar nektar yada bal tüketilmekte ve hatta bu durum bazı bölgelerde çok daha fazla olmaktadır. Verimli bir arıcılık için arılara daha az miktarda mum kabarttırma işlemi yapılmalıdır.

Arıların nektarla ve polenle beslenmeleri sonucu sıcaklığını artırmaları gerekir. Kovan içerisinde beslenen ve sıcaklığın artmasını sağlayan arılar birbirlerine tutunarak zanki bir zincir görünümü kazanırlar ve akabine mum salgı bezlerinden aldıkları mumları ağızlarında şekillendirerek kullanırlar. Bir petek gözünün inşaası için yüzlerce işçi arı çalışmaktadır. Polen girişi olmayan dönemlerde de mum üetimi yapılmaktadır fakat arılar bu dönemde ihtiyaç duydukları proteini polen yerine kendi vücutlarından karşılamaktadırlar. bu da ömür uzunluklarına olumsuz etki etmektedir. Böyle dönemlerde polen kekleri ile beslemede fayda vardır.

Arılar için barınma , beslenme ve neslin devamını sağlama gibi önemli konulara yardımcı olması bakımından mum üretimi son derece özel bir konudur.
Beslenme için gerkli bal ve polen mum üretimi ile oluşturulan gözlere konulmakta ve gerektiğinde buradan alınmaktadır.


Bal haline gelen nektar üzeri sır adı verilen mum tabakası ile kaplanarak olumsuz şartlardan korunmaktadır. Sır mumuda aynı şekilde oluşturulmaktadır.

Arılar doğal barınaklarının inşaasında kendilerine gereken türde mum üzerinde gözler oluştururlar. Bu bazen küçük işçi arı gözü bazen büyük erkek arı gözü, bazende çok iri ana arı memesi şeklinde görülür.


Erkek arı gözü yapılan mumlar iri olmakla birlikte bu tür gözlere varroa yumurtaları çok atılmaktadır. Bunu keşfeden arıcılar kovan kenarına boş çerçeve koyarak arılara erkek arı gözü inşaa ettirmekte ve oluşan varroa ile enfekte bu mumun kesilip imhası ile varroa mücadelesi yapmaları söz konusudur.

İşçi arı gözleri bir kovandaki kapasiteyi gösteren en önemli kriterlerdendir. Düzenli olarak yapılmış altıgenlerde kullanılan mum en az içerisine koyulacak bal en çok şekilde tasarlanmış ve arılara müthiş bir zanaatkar gözü ile bakmamıza neden olmuştur.
Böylece besin depolanması, barınak ve neslin devamı için kullanılan mumun eldesi çok ekonomik olmamakla birlikte kovan içi işçi arıların atması koloninin oğul verme hissini artırıcı bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır.

Hiç yorum yok: