14 Mart 2006 Salı

İLKBAHAR ŞERBETLEMESİ NEDİR? NASIL UYGULANIR?

Bahar aylarında erik ağaçlarının çiçek açmaya başlaması ile baharın geldiği anlaşılabilir. Artık arılarımıza azar azar uyandırma şerbeti verme vakti geldi diyebiliriz. Arılarımıza bahar geldi diye tüketemeyeceği miktarda bol şerbet vermek arılara yarardan çok zarar verecektir.
Arılara güçleri ölçüsünde tüketebileceklerinden daha az miktarda şerbeti (yaklaşık 100 gr kadar) her gün yada gün aşırı vermek çok mükemmel bir yumurta atımını ortaya koyar. Bu tür beslemeye baldan yaklaşık kırk gün önce başlamak son derece mükemmel bir gelişme sağlamaktadır.
İlkbaharda verilecek şerbet kabarmış çerçeve üzerine dökülmek sureti ile verileceği gibi bu iş için tasarlanmış kovana içeriden ve dışarıdan yada üzerinden verilebilecek şekilde şerbetlikler bulunmaktadır.
Kovan içerisinden verilecek olan bir şerbetliğin bölme tahtası gibi kovan tabanına kadar inenleri olduğu gibi yarım kayık şeklinde olanlarıda bulunmaktadır. Her tür şerbetliğin bazı avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır.
Kovana üzerinden konulan bir şerbetlik kovan kapak tahtası şeklinde yekpare olabildiği gibi, arıların şerbeti alacakları şekilde delinmiş tahta üzerine konan plastik şerbetliklerde bulunmaktadır.

Bazı memleketlerde arılar dışarıdan yemlenmektedir. Arılık içerisine konan şerbet çeşitli kaplar içerisine konularak arıların besini kovan içerisine koymaları sağlanmaktadır. Arıları yağmacılığa teşfik eden ve birbirleri ile kavga ederek ölmelerine neden olan bu tür bir uygulama son derece yanlıştır.
Üzerinden verilen şerbetliklerden plastik olanlarıda bulunmaktadır.


Bazı şerbetliklerde dışarıdan kovan uçma deliğinden içeriye girebilen ters çevrilmiş kavanoz yada kutulardan akan şerbetin arılar tarafından alınması esasına dayanır.

Her ne tür şerbetlikle beslenirse beslensin arıların beslenmesindeki asıl gaye esas bal mevsimine gelmeden önce arıların kovan içerisindeki yumurta miktarının son derece fazla olmasıdır.Bu durum söz konusu olursa kovana verilen şerbet arılar tarafından yumurta ve larvalara yedirilir. Böylece şeker arıya dönüşür ve arılar bal yapımına katılır. Bal mevsimi gelmeden önce şerbet verilmesi kesilmelidir. Aksi durumda bal ile şerbetin karışması balımızın kalitesini bozacaktır. Bu durumu ortaya koymamak için arılarımızı polen içeriği zengin ve besleyici özelliğinden dolayı ilkbaharda kendimize ait olan fiyatı düşük olduğu için satmayı mantıklı bulmadığımız ayçiçek yada yayla ballarını arılarımıza şerbet yaparak vermemiz, arıları son derece mükemmel geliştirecektir.

Hiç yorum yok: