2 Mart 2006 Perşembe

İLKBAHARDA BESİN KONTROLÜ

İlkbaharda arılarımızın ana kontrollerini yapıp, varroa mücadelesinden sonra dikkat edilmesi gereken önemli bir unsurda kovanlardaki bal ve polen stoklarıdır.

Kovanlar içinde bulunan bal miktarı hemen her dönemde arıların olası zor bir dönemde kullanabilecekleri miktarda olmalıdır.Arıların kovan içinde çıtaların üst kısmında yoğun olarak bulunmaları erken ilkbaharda bal stoklarının çok az olduğunun bir göstergesidir.
Arılar bal kemeri altında bulunan noktada kışlama eğilimindedir. Bal üzerinde kışlama söz konusu değildir. Balın yumurta alanındaki birleşme noktasından başlayıp yukarı doğru kış dönemi boyunca ve ilkbaharda yavruların beslenmesi için ağır ve sıralı bir şekilde bal arıların sıcaklığı ile yumuşatılır, sırrı çözülür ve gerektiğinde kullanılır. Arılarda bal mevcudu az olduğunda muhakkak kekle besleme yapılmalıdır. Aksi taktirde baharın serin ve erken dönemlerinde sulu şerbetle besleme arılara rahatsızlık yapabilmektedir. Koyu verilmesi durumundada arılar az olan mevcutlarından dolayı şerbeti rahat alamazlar. Arıların balsız kalmaması için yapılması gereken iş kışa girerken gıda stoklarını dikkatli bir kontrolden geçirmek ve eksik olanları tedarik etmek olmalıdır. aksi olursa baharda tedirginlik yaşamak söz konusu olacaktır.

Bal döneminde hasat edilen bal çerçevelerinden bir kısım çerçeveli balı ilkbaharda kullanmak amacı ile depo etmeliyiz. Arıların az stoklu olanlarına yeri geldiğinde verilmek üzere elimizin altında hazır çerçeveli bal olması besinlerinin temininde bize kolaylık sağlar. Balı az olan arılara verilirken sır tarağı ile yıpratılmış yüzeye sahip çerçeveli bal arılara verildiğinde arılar bunu iştehla temizlerler ve ortaya çıkan problem berteraf edilmiş olur.

Arılarımıza balı olsun yada olmasın ilkbaharda az oranda ve sürekli şerbet vermek yumurta atımını hızlandırır ve kısa sürede kovanların yumurta ve mevcudunu artırarak her türlü arı ürününü en mükemmel şekilde temin etmemize yardımcı olur.

Hiç yorum yok: