1 Mart 2006 Çarşamba

BAHARDAKİ İLK ANA MUAYENELERİ VE YAPILACAKLAR

Yeni bir oğulun genç ve döllenmemiş anası, dölsüz olduğu için uzaklara uçabilme becerisindedir. İlkbaharda genç ve vasıflı ana arı bize en büyük kazancı sağlayacak unsurdur.
Kovanlarda ana arı olmadığı anlaşıldığı an, eğer sonbaharda olası kayıplar için sakladığımız ana arı var ise hemen uygun şekilde kovanlara verilmelidir.
Elimizde döllenmiş hazır ana olmadığı durumlarda ; anasız kovan yerinden kaldırılarak işçi arıların yandaki kovana girmesi sağlanabilir. Bu durumda işçi arılar birbirleri ile kavga etmemeleri için kovan içine bir koku sıkmak iyi olur. Diğer bir yöntem ise zayıf fakat analı bir kovan anasız kalmış kovanın yerine konularak bu işçi arıların analı kovandaki nüfusu artırması şeklinde ı olacaktır. Buradada koku sıkmak işi garantiye almaya yardımcı olur.
Bazen anasız kalmış kovanda bulunan işçi arılardan bazıları anasızlıktan dolayı yumurtalıklarının gelişimi ile yumurtlamaya başlarlar. Bu durumda yumurtalar dölsüz yumurta olacaklarından erkek bireylerde artış olacak ve kovanın sönmesi söz konusu olacaktır. Bu tür kovanlara halk arasında yalancı ana durumu yada erkekleşme adı verilmektedir. Bu durumda kovanlarda uygulanacak yöntemler büyük riskle karşı karşıyadır. Ananın kabulünü artırmada başarılı olabilmek için ana kafes içine konmalı ve koloni kekle muhakkak beslenmelidir.

En başarılı yöntemlerin zayıf bir analı kovanla anası olmayan kovanın birleştirilmesi durumudur. Bu şekilde vasıflı analı fakat mevcudu olmayan kovanın ,nüfusu artırılarak normal hale getirilmesi sağlanmış olmaktadır.

Çerçeve üzerindeki kapalı yumurtalı alanın içinde ne kadar fazla dağınık bir yumurta durumu söz konusu ise ana arı o denli yaşlı ve vasıfsız demektir.Ana arının genç ve vasıflı olduğunu gösteren bir özellik ananın yumurtladığı sahada açık göz bulunmaması ve ananın dış görünüşündeki büyüklüktür. Büyüklük ovaryumlarının gelişmişliği ile doğru orantılıdır. Ana ne kadar iri ve yumurtalıkları gelişmiş olursa o denli fazla sperm depolayabilme ve yumurtlayabilme becerisine sahip olur. Ayrıca iri analar kovana sahip olabilmek için gerekli olan kokuyu daha fazla salgılayabilme becerisindedirler.
İlkbahar aylarında sağlıklı analara sahip olabilmek için bu dönemde kullanılacak anaları bir evvelki yıl kendimiz yetiştirmeli ve daima genç ve vasıflı analarla çalışmalıyız.

Hiç yorum yok: