28 Mart 2006 Salı

VASIFSIZ ANALARIN VE SAHİP OLDUĞU KOLONİN DURUMU

Baharın ilerlemesi ile birlikte kovanlarda son derece hummalı bir çalışma söz konusudur. Artık koloni bireyleri üzerlerine düşen her türlü görevi eksiksiz yerine getiriyor ve her türlü arıcılık kapitalinin oluşumu için hazır bekliyorlar.
Fakat koloniler içerisinde bir yada daha fazlası diğerleri gibi çalışmıyorsa bu kolonide bir problem var diyebiliriz.
Bu problemlerden biride ana arının vasıfsız olması durumudur.
Ana arının vasıfsız olması bir kaç değişik şekilde olabilir. Çok erken yada çok geç baharda döllenmiş analar ortamda dölleme kapasitesi gelişmiş erkek arı olmadığından dolayı döllenmeyi ideal yapamamakta ve döllenme yetersizliği bu ananın koloniyi idare edebilecek seviyede yumurta atamamasından dolayı koloni zayıf kalmaktadır.
Vasıfsız analar yaşlılıklarından dolayıda erkek arı yumurtası yada dağınık yumurta atarak yuva düzeninin bosulmasına neden olurlar. Bu kolonilerde de gelişme yavaş ve ilerlemez durumdadır.
Ana arıların bir diğer vasıfsızlık durumuda her ne kadar yumurtlama durumu olsada havanın düzensizliği nedeninden dolayı yumurtanın yumurtalık kanalında kalıp yumurtlama işlemi gerçekleşmediğinden dolayı burada bir iltihabi rahatsızlık olmasıdır ki bu ananın durumu koloniyi ölüme götürecekdir. Yumurtlama işlemi olmadığından dolayı mevcut giderek azalmakta ve koloni sönmektedir. Mevcut ana ise hiç bir işe yaramamaktadır.
Koloni gelişimine ket vuran bu unsurlardan başka ana arının yaşlılığıda büyük sorundur.
Yaşlı anların vücudu tüysüz ve parlak, kanatları yırtık ve hırpalanmış bir görünümdedir.
Bu vasıfsız analardan koloni kurtulmak ister ve ana arının ölümünü sağlayarak koloniye yeni ana yapma hazırlığı içerisine girer fakat mevsimin ilerlemesini ve uygun zamanın gelmesini beklemektedirler. Koloninin ana arı yapması yeterli değildir ana arının döllenebilmesi de bir problamdir . Bu nedenle koloni dayanabildiği süre içinde dayanır ve uygun zaman gelince ana değişimi yoluna giderek yeni, sağlıklı bir ananın oluşumunu sağlarlar.

Hiç yorum yok: