3 Nisan 2006 Pazartesi

ARILARIN GELİŞİMİNİ TAKİP

Her arıcı arılığındaki kolonilerin gelişimini not etmesi gerekir. Hatta arıcı arılığının çevresindeki tabiatın değişimini not alırsa bundan sonraki yıllarda yapacaklarını önceden takip edebilecek bir bilgi birikimine sahip olur.
Arılarımızın gelişimini takip etmek için elimizde bir defter olmalı bu deftere kovanın numarası kaydedilmeli ve her koloni kontrol edildiğinde tarih atılmalıdır. Tarih itibari ile kovanda gözlemlenenler yazılmalı, yapılanlar ve yapılacaklar düşünülüp not alınmalıdır. Heleki kolon, sayımız çok fazla ise birde numara ile koloniler numaralanmamış ise çok fazla karışıklık söz konusu olacak buda iş kaybına neden olacaktır. Kolonilerin gelişimleri ile verilen kabarmamış çerçeveleri veriş tarihimizi, verilen teşfik şuruplarının miktarını ve veriliş sayısını böylece ne kadarlık besleme ile ne kadarlık bir gelişme sağladığımızı gözlemlemiş oluruz. Arıcılarımız gelişen kolonilerin aynı tarihte aynı miktarda yumurta attıklarını gözlemlediklerinde bundan sonra kovanın kapağını açmadan koloniye ne tür bir bakım yapacakları konusunda bilgi sahibi olabilirler. Bu da bizim çalışmamızın daha hızlı ve başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.
Kolonilerin bilgilerini yazmak için ilk yapılacak iş mevcudu belirlemektir. Bir ölçü birimi olarak arıcılar çerçeve arı birimini kullanırlar. Bir çerçevenin her iki yüzü arı ile sarılı ise bu bize bir çerçeve arıyı ifade eder.
Muhtemelen ballı ve polenli çerçeveden sonra gelen çerçevelerin hemen hepsi yumurta olur. Mevsimin erken döneminde koloni ortaya kümelendiğinde bal ve polen kış kümesine yakındır. Mevsimin ilerlemesi ile birlikte yumurta yayılımının arttığı görülür.
Sonra en dıştaki çerçeve alınarak ne bulunduğuna bakılır. Yumurta var ise arı çok sıkışmış demektir. Çerçeve vermek gerekir. Eğer polen varsa arının polenli ve yumurtalı çerçevesi arasına yeni bir çerçeve verebiliriz. Yumurtanın günlük oluşu bize ananın varlığını gösteren bir işarettir. Anayı bulucaz diye koloniyi boşuna huzursuz etmenin bir anlamı yoktur. Polen getiren koloni genelde analı kolonidir.
En dış çerçevelerde besin yok ise arıların aç olduğu anlaşılır. Bu kovana bir ballı çerçeve vermek yada besleme yapmak doğru hareket olacaktır. Mevsimin ileri dönemlerinde bol yumurta az besin olacaktır bu bizi yanıltmamalıdır.
Daha sonra koloninin ihtiyaçlatı dikkate değer eksikliklikleri not edilebilir. Not alınmaz ise aklımızdan çıkabilir yada yapılacak işler gecikebilir. Arıcılıkta tüm işler zamanında yapılmak zorundadır. Daha sonra yaparım denildiğinde iş işten geçmiş olabilir.
Yapılan çalışmalar ile eğer notlar sağlıklı tutulursa bir sonraki yıl hangi koloniye ne zaman bakılacağı elimizdeki notlarla ortalama bir tarihte yapılabilir. Hatta koloni rahatsız edilmeden yapılacaklar daha sağlıklı bir şekilde tespit edilip gerektiği şekilde yardım yapılmış olur.

Hiç yorum yok: