11 Nisan 2006 Salı

ARILIKTA YAĞMALAMA OLAYI

Arılar baharda ve mevsim içinde eğer nektar akışı yok ise bu kısır dönemde etrafta bulunan ballı çerçevelere, zayıf kolonilere ve tatlı maddelere son derece fazla ilgi duyarlar. Mevsim içinde nektar akışının olduğu bir günde arılık içine konulan bir tas şerbete yada ballı bir çerçeveye arıların yaklaşmadığı adeta görmedikleri zannedilebilir.
Arılık içerisinde zayıf ve güçlü arıların iç içe olması, şerbetleme yaparken şerbetin yerlere düşürülmesi ve saçılması, ballı çerçevelerin nektar akışının olmadığı bir dönemde ortalık bir yerde bırakılması bazı tarlacı arıların ilgisini çeker ve arılıkta kıyamet kopmasına az kalmıştır. Bu tarlacı ve talancı arılar hemen kovana yakın bir yerde bal kaynağı var haberini iletirler . Kovan içerisinde yaklaşık 10 arıya bu bilgiyi ve nektar örneğini verdikten sonra kaynağı bulan bu arılar geri dönerek kova içerisindeki diğer arıların kaynağa gitmesini hızlandırırlar ve gidecek olanların sayısının artmasına neden olurlar. Kısa bir süre içerisinde yağmalanacak olan yerde bir zerre bal kalmayacak şekilde bal yada tatlı madde yok edilir.
Yağmalanma bazen arılıkta durdurulamaz bir hal alabilir. Bu durumda zayıf koloniler yok edilebilir ve arıcı bu durumdan ekonomik bir zarar görebilir.
Arılıkta koloni güçleri eşit olacak şekilde populasyon kontrolleri yapılmalı ve bütün kolonilerin belirli bir seviyede olmaları sağlanmalıdır.
Şerbetleme yapılırken kesinlikle etrafa akmamasına ve saçılmamasına dikkat etmelidir.
Dikkatsizce ballı çerçeveleri ve şerbetleri etrafa koymamalıyız.
Nektar akışının az olduğu durumlarda kovan incelemeleri yapılırken uzun süre kovan üzeri açık bırakılmamalıdır.
Yağmalanma başlamış bir arılıkta yapılması gereken en pratik iş yağmalanan kovanın ağzının kapatılmasıdır. Yağmalanma eğilimi ortadan kalkınca ağzı açılır ve delik kısılır.Bu şekilde yağmalanmanın kısmen durması sağlanabilir. Bir çerçeve üzerine konulan balı yada şerbeti , yağmalanan koloninin bulunduğu yere koyarsak kısa bir süre içerisinde tatlı madde biter. Yağmalanacak unsurun bittiğini gören arıların artık yağma istekleri azalır. Bu durumun artması yada diğer kolonilere sıçramasında yapılacak önemli bir diğer yaklaşımda kolonilerin giriş deliklerinin daraltılmasıdır. Bu durum zayıf kolonilerin bekçi arılarının zabıtalık yapacakları alanın daha kolay muhafızlık yapmalarına yardım edecektir. Koruyacakları alanın daha geniş olması durumunda başarısızlık olacaktır.

Hiç yorum yok: