4 Mayıs 2006 Perşembe

BAHARDAKİ HAVA SICAKLIK DEĞİŞİMLERİ

Koloniler baharla birlikte hızla nüfus artırırlar. Bu artışın yanı sıra kovanları doldururlar. İlave vererek arılarımızın gelişimi nispetinde yuvalarını genişletir ve hem oğul eğilimini ortadan kısa bir süre berteraf etmeye hemde bal dönemine yaklaşılan günlerde nüfusun kalabalıklaşarak daha fazla bal yapımına yardımcı olmayı isteriz. Lakin katların atılması için çok aceleci davranmamalı özellikle kat atılması ile birlikte kovan iç hacmini kolonideki bireylerin miktarı dikkat edilerek sınırlandırmalıdır.
Bahar aylarında çok ciddi hava değişimlerine rastlanılır. Adeta kış gibi soğuk günler ve yaz gibi çok sıcak günler birbirini takip edebildiği gibi günün değişik saatlerinde dahi hava sıcaklığı ani değişimlerle karşı karşıya kalmamıza neden olabilir. Bu düşünce ile kovan havalandırılması için ağızlar birden açılmamalı, ara bölme tahtaları sıcaklar geldi diyerek çıkarılmamalı, yada katlar kovanlara atıldıktan sonra sınırlandırma ihmal edilmemelidir.
Hatta soğukların fazla sürmesinden dolayı arıların civardan nektar ve polen taşıyamadığı günlerin uzun olduğu günlerde , önceden gelişmeleri teşfik edilmiş olan koloninin balsız kaldığı ve soğuk nedeni ile yumurtalarını çıkararak besleme yapılacak bireylerin azaltıldığı görülmüştür.
Baharda havaların ani değişimleri akıldan çıkarılmamalı ve kolonilerin aç kalmaması için şerbetlemeye dikkat etmelidir. Hava sıcaklığının düşmesi halinde dahi kovan iç sıcaklığının yüksek olması ancak verilecek olan şerbetler ile sağlanabilecek ve olası mevcut kayıpları bu şekilde berteraf edilmiş olacaktır.

Hiç yorum yok: