1 Mayıs 2006 Pazartesi

KOLONİLERDE BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Arıların güçleri doğrultusunda zaman zaman bazı kovanların isteğe bağlı olarak birleştirilmesi istenilebilir. Bu birleştirme yöntemleri çok çeşitli olmakla birlikte kesin çözüme ulaşılabilmesi için bazı kriterler vardır. Birleştirilecek kovanların özellikleri dikkate alınarak yapılacak uygulama başarınızı artıracaktır. Bal döneminden sonra bu işin yapılması zorluklar ortaya koyarken bal dönemi başında ve sonbaharda hatta kış aylarında havanın müsayit olduğu günlerde yapılan birleştirmeler çok daha kesin başarılı olmaktadır.
Öncelikle birleşecek kovanlardaki koku birliğinin sağlanmasına dikkat edilmeli ve ana arının olduğu tarafın mevcut olarak diğer koloniye göre daha fazla mevcuda sahip olmasına özen gösterilmelidir. Ana arının bulunduğu kısımın az mevcuda sahip olduğu zaman ananın kafes içine konularak bu işin yapılmasına çalışmak daha kesin sonuç ortaya koyacaktır.
Ana ile temasa geçecek olan koloni bireyleri ananın varlığını ortaya koyacak olan kokuyu diğer bireylere aktarırlar ve bu durumda koloni içinde yalancı ana ortaya çıkmayarak birleşme sağlanmış ve yeni ana kabul edilmiş olacaktır.
Birleştirmeler için kovan üzerine gazete kağıdı serip üzerine birleştirilecek anasız kovan konulur. Gazeteye arıların daha sonra büyüterek içerisinden geçecekleri delikler için bir kaç delik delinir. Yada gazete yerine sinek teli gerilebilir. Bu şekilde yapılan çalışmalar genellikle başarılı olduğu gibi mevsimin erken dönemlerinde birleşecek kolonilerin arasına balın sırrı alınarak konulmuş bir çerçeve yerleştirmek kolonilerin balı temizlerken kısa süre içinde birleşmelerini sağlar ve ananın bulunduğu tarafta toplanmalarına neden olur ,bu dönemde yumurtanın ve mevcudun az olduğuna dikkati çekmek isterim.
Kolonilerin bu şekilde birleşmelerini sağlamak için bazı arıcılar bal sezonuna yetişmeyen iki koloniyi birleştirerek bal almayada çalışırlar. Bu şekilde yapılan bal eldesi bazı yıllar iyi sonuç verebildiği gibi bazı yıllar hüsranla karşı karşıya kalmamıza neden olur. Bunun nedeni koloniler ananın birleştirme esnasında öldüğünü anladıklarında strese girip bal mevsimi olduğu halde çalışmamalarından ileri gelmektedir. Koloniler anasız olduklarında düzen bozulur. Elde edilecek balın çok daha fazlası ana varlığında elde edilebilmekle birlikte anasız kovanların bal yaptığı sanılır. Bu noktada arıcılıktaki bilgilerimizin yardımı ile arılar üzerindeki yönlendirme çalışmaları bize başarı getirecektir.

2 yorum:

Halil Bilen dedi ki...
Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.
Halil Bilen dedi ki...
Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.