12 Eylül 2007 Çarşamba

5200 SAYILI ÜRETİCİ BİRLİKLERİ

Kıymetli okuyucularım

Bu gün sizlere 5200 sayılı üretici birliklerinin neden kurulması gerektiği ile ilgili bilgiler vermek istiyorum.

Ülkemizin Avrupa birliğine girme yolundaki çabaları ile birlikte, uyum çalışmaları yapması bir zorunluluktur. Uyum sürecinde tüm üreticilerin sivil toplum örgütleri olarak birliklerini kursun isteniyor. Daha önce bizim sektörümüz ile ilgili olarak kurulmuş fakat kanunen yapması gereken görevlerden daha fazlasını yapmak üzere yoğun çalışmalar üzerlerine verilen yetiştirici birlikleri vardır. Arı yetiştirici birlikleri ıslah kanununa göre yapılmış birliklerdir.

Üretici birlikleri bir hastahane gibi kabul edilir ise; yetiştiriciler birliği bu hastahanenin kalp hastalıkları ile ilgili birimi dernekler böbreklerle ilgili kısmını, kooperatifler miğde ile ilgili bölümü oluşturabilirler. Şunu söylemek istiyiorum. Üretici birlikleri tüzüğünde diğer bu sektör ile ilgili kuruluşların bünyelerinde toplanmaları söz konusudur. Kapsamı geniş olan üretici birliklerinin görevleri ne diye soracak olursak kesinlikle kar amacı güdmediklerini söylemeliyiz.

Üretici birlikleri pazara ulusal ve uluslararsı normlarda bal üretiminin gerçekleştirilmesi için çaba sarfederler. Bununla ilgili çalışmaları yaparlar. Eğitim yolu ile hijyenik koşullarda sağlıklı balların üretilmesi için çaba sarfederler. Kaliteli üretilmiş ola balın üretici tarafından 18 kg üretiliyorsa daha fazla kg üretilmesi konusunda gerekli olan teknik desteği verir. Kovanlarının standart olması, hastalıklardan ari arılar ve ekipmanlar kullanılması, bu ekipmanların ucuza elde edilmesi için gerekli olan tüm çabaların yapılması için çalışmalar sergilemek. Üretilen balın karsız bir şekilde pazarlanması noktasında çalışmalar yürütmektir.

Sonuçta toplumun ucuz ve sağlıklı bal tüketmesine yardımcı olurken hem bu işten para kazanan üreticiler hem pazarlayanlar hemde ürünü tüketen toplum avantajlı olacak sonuçta memleketimiz artı katma değerler kazanacaktır.

Üretici birlikleri alternatif birlikler değil. Alternatifi olmayan birliklerdir. Herkesi düşünürler ve faydalı olmaya çalışırlar.

İster amatör olun ister profesyonel herkese yardım elini uzatan kuruluşlardır.
Amatörler yalan yanlış bilgilerle prpofesyonellik basamaklarında ilerleyeceklerine, bilinçli bir şekilde bu sektörde para kazanan duruma ancak bu birliklerdeki bilinçli üreticilerin bilgileri ışığı altında kendilerini geliştirebilirler.

Birliklerde kar amacı güdülmemesi çalışmaların sağlıklı yürütülmesinde etkin rol oynayacaktır. Aksi taktirde bu birlikler tekel haline gelirki haksız rekabet ortaya çıkarken sektörün daha kötü bir hal almasına neden olurlar.

Üreticiler üretmeyi, sanayiciler sanayiciliklerini bilirlerse sorunlar ortadan kalkmış olur.

Hiç yorum yok: