10 Eylül 2007 Pazartesi

ÜRETİCİ BİRLİKLERİ VE ÖNEMİ

Bir çok yazımızda üretici birliklerinin, topluluk halinde sivil toplum örgütlerinin başarılı olabileceklerinden bahsediyoruz. Bunun bir örneğini İngilteredeki süt üreticileri başarmışlar. Bunu 11. Agrotek tarım fuarında Ankarada Süt üreticileri birliği merkez standında öğrendim. Öyleki bu birlik İngilterenin en büyük kuruluşu haline gelmiş.

Genel bir bakış açısı ile üretici birlikleri ne iş yapar bundan bahsetmek istiyorum.

İlgilendiğimiz sektör arıcılık sektörü. Arının yetiştirilmesinden, hastalılarla mücadelesine, toplu girdi temininden kaliteli ürün oluşturup pazarın talebi kadar üretim yapmaya ve bunları planlamaya bu sektörün her alanında etkin bir çalışma gerçekleştirmektir.

Birliğin en önemli görevi ise sektöre ulusal ve uluslararası normda ürün üretmektir. Üretilen balın pazarın talebi kadar ve kaliteli bir şekilde üretimi için eğitim ihtiyacının karşılanmasıdır.

Veteriner hekim desteği ile arıların hastalıklardan uzak, kullanılacak ilaçların oranı, bala karışıp karışmayacağı ve kaliteyi bozup bozmayacağı gibi konulardan, girdi temininde kovan, mum, çerçeve gibi unsurları kaliteli ve ucuza alarak 3 yerine 5 yıl, 10 yerine 20 yıl kullanılmasına böylece uzun vadede yetiştirici tekniklerinin uygun arı ırklarınında kullanılması ile verimi artırarak, az yorulup çok ürün elde etmeyi sağlama temeline dayanır.

Unutulmamalıdırki Türkiyedeki arı kovanı sayısı dünya üzerindeki ender ülkelerde görülen rakamlar seviyesindedir. Sayısı çok fazla olan arı kovanlarımız ülkemizde oluşan nektarın bir çoğunu toplayamamaktadır. Kovan başına düşen ortalama 18 kg lık miktar ve dört mevsimi yaşayan ülkemizin gezginci arıcılığa izin vermesine bakılacak olursa bunu anlayamamak hiç de zor olmayacaktır.

Birlikler bu anlamda ülke genelinde ve dünya genelinde ne kadar ürün isteniyor bunun hedefini belirlemeli, kaliteli balları eğitimli üreticilerle üretmeli, normlara uygun olanürünlerin pazarlanması konusunda sektöre destek vermelidir. Bu demek değildirki birlik bu işlerin tamamını kendi başına yapsın. Mutlaka her işi yapmak mümkün değildir. Nasıl arı yetiştiricilerinin görevi ıslah yapıp iyi ırklar elde etmekse, mum üreticilerinin görevi pazarda kaliteli tür mum üretmekse, kovan imalatçısının görevi kullanışlı tür kovanlar üretmekse, bal üretici birliklerinin görevi arıcılığın diğer alanlarında çalışan birçok kolda kaliteyi güvenle üreticilerine sunarken girdiyi en aza indirmek, kaliteyi en üst seviyeye çıkarmak pazara uygun kaliteli balları en uygun fiyata piyasaya arz etmek olmalıdır. Aksi durum birliklerin yaşamasını engellerken sektördede sorunların ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Çok yüksek bal fiyatları sahte üretimi körüklerken, üreticinin emeğinin karşılığını almasını engelleyecektir. Eğitimli çiftçiler ile kalitesiz ürünler rekabet edemeyecek bu işten sektörün her alanında bulunan kesim kazançlı çıkacaktır.

Birlikler piyasadaki tüm balı toplar ve bunu daha sonra pazara pahalı satmaya çalışır fikri gerçeklemez. Her alanda rol oynama çabası içinde olacak olan birlikler sorunlar içinde boğulur. Burada piyasaya sunulan balın ilgili pazar bulacak kişilere devr etme asli görevi olan birliklerin ticaret yapma yasağı vardır. Sadece aracı kurum olarak görev yapma çabası içinde olan bu birliklerin desteklenmesi üreticiler tarafından olduğu gibi, toptancılar yada anlaşmalı üretim modeli uygulayan sanayiciler tarafından da yapılmalıdır. Toplum sağlığı ile yakından ilgili olan balın pazarlanmasında etkin rol oynayan kesim balı güvenerek aldığında sektördeki her kesim kar edecektir.

Birliklerin desteklenmesi bir vatandaşlık borcudur. Birlikler desteklenmez ise gelecek nesillerin bal değil glikoz yemesine destek vermiş oluruz. Memleketimizin yok olup giden milli servetinin kaçıp gitmesine seyirci olmuş oluruz.

Birliklere destek verirsek zamandan kazancımız olur. Yanlışlardan uzak, yanılarak değil eğitilerek öğreniriz. Bize her an destek olabilecek bir, sorunların kalkmasına yardımcı olacak kişilerin size yardımcı olmak için hazır ve nazır olarak beklediğini göreceksiniz.

Desteklemelerinizi ister hobici, ister profesyonel, isterse sadece dinleyici olun ama mutlaka yapın.

Yalçın SEZER
Uzman Biyolog
İstanbul Bal Üreticileri Birliği Başkanı
yalcinsezer@msn.com

Hiç yorum yok: