20 Aralık 2007 Perşembe

GIDA VE BAL SEKTÖRÜ SORUNLARI

Tüm sektörlerde olduğu gibi gıda sektöründe ve içinde bulunduğumuz bal sektöründe de bir takım sorunlar yaşanmaktadır ve vardır. Çözümüne şiddetle ihtiyaç duyulan bu sorunlar sektörün gelişmesinde ve toplumun sağlığını ayrıca ülkemizin itibarını ortaya koyacağı bir seri çalışma ile mümkün olabilecektir. Kayıt dışı üretimle birlikte ülkemizde sağlıksız ve bir o kadarda ciddi sorunlarla karşı karşıya olan sektörümüzde büyük işletmeler dışındaki bir çok işletme zorlukları yaşamakla karşı karşıya gelmek zorunda kalıyor.

Tabi ki içinde bulunduğumuz bal sektörünün de öncüleri, büyükleri ve küçükleri var ve bu sektörün her bir kısmında çalışanlarında bir takım sorunları var.

Fuarlar sırasında üreticiden sanayiciye her kesimden bal ile uğraşan büyük ve küçük işletmeler ile bir arada olma, görüş alış verişi yapma imkanı buldum. Burada hemen her kesim içinde bulundukları sektörün sorunlarından bunalmış durumdalar

Üretici sorunları.

Kaliteli ürettikleri balların donma özelliğinden dolayı perakende satışlarda zorluk yaşadıklarını ile getiriyorlar.

Toptancıların fiyatı çok düşük verdiğini belirtiyorlar.

Girdilerin pahalı olmasından dolayı rahatsızlıklarını söylüyorlar.

Burada üreticiler fazla miktarda kaliteli balı nasıl üretirim, bal dışında ne tür üretim modelleri olabilir, sektöre hangi normlarda ve nasıl bal üretilmesi gerektiği konusunda bilgi almak isteyen pek üretici bulunmuyor.

Toptancı bazındaki Küçük işletmeler

Üretici ruhsatı alımlarının zorunlu hale gelmesi ve kavanoza bal paketleme noktasında bakanlığın zorluklar çıkardığını, üreticinin üretim yanlışlıklarının kendilerine mal edildiğinden şikayetçi idiler. Örneğin balda bulunan sulfanamid kalıntısının üretici tarafından antibiyotikler ile bala karıştırıldığını ve bakanlık normlarına uygun olmayan bu balların dolumda kullanılmasının sonucunda baldaki kalitesizliğin kendilerine mal edildiğinden, cezai müeyyide uygulandığından şikayetçiler.

Büyük bal firmalarının pek şikayetlerini duymadım. Lakin bal birliklerinin bal üretiminde öncü olmalarını istediklerini söylediklerini duyuyoruz.

Sektörümüzde her alanda şüphesiz sorunlar var ve kayıt dışı bir üretim söz konusu. Tarım ab süreci içerisinde ele alınan ve düzenlemeye çalışılan bir sektör. Gıda sektörü ise tarım ürünü olarak karşımıza çıkıyor ve balda bu sektör içinde olmaz ise olmazlardan.

Büyük firmalar kendi çabaları ile ulusal ve uluslar arası normlarda bal üretiminin yapılmasını çabalamaktadırlar ve bunda da başarılı olmaktadırlar. Fakat bu başarı sektörün genelinde maalesef yok.

Bal birlikleri bu konuda amaçları doğrultusunda çalışmalar yaparlar. Üreticinin eğitimine önem verirler. Arılarının bakımı, ilaçlanması ve takibi arıcıların tüm sorunlarına yardımcı olmak için kurulmuş üretici birlikleridir.

Bakıldığında sektörün üreticilerinin ve sanayicilerinin ayrıca tüketicilerin her türlü sorunlarının çözülmesi noktasında fedakarca çalışacak bir kuruma ihtiyaç var. İşte bal birlikleri bu işleri yapmak üzere hazır ve nazır bekliyorlar.

Lakin bu işleri yapmak ve gerçekleştirmek için sektörün her kesiminden kişilerin bu sorunların giderilmesi noktasında samimi olmaları gerekiyor.

Üretici balı çok üretmek ve kaliteli üretmek noktasında yardım alsa ve balın pazarlanması noktasında görev yapanlarda kaliteli balların pazarlanması noktasında üretici ile anlaşmalı bir takım ürünlerin üretiminde onlara ballarını alıp satma noktasında yardımcı olsa nitekim anlaşmalı üretim modeline geçilse ve bu işleyiş üreticiden tüketiciye her noktasında kayıt altına alınsa hiçbir sorun kalmaz.

Kayıt dışı üretimi ortadan kaldırmalı. Kayıt altına alınma ciddi bir şekilde yapısal değişimle söz konusu olmalıdır. Bu şekilde üretim kayıt altına alındığında menşei belli olan ve kimyasal kalıntılardan uzak son derece kaliteli balların daha ucuza alınması mümkün olabilecektir.

Ticarette yüklü partiler daha uygun fiyata alınabildiği kuralını herkes bildiğine göre. Çok üret az paraya sat sürümden kazan felsefesi güdülmelidir. Büyük firmalar kar marjinallerini yüksek tutmamalı onlarda fiyatlardaki değişkenlikten faydalanma yolunu tercih etmelidirler.

Sonuç olarak tez zamanda bal üretimi sektöründe denetim ile ilgili yönetmelikler çıkarılmalıdır.

Hiç yorum yok: